JA' AN YET YOX CARTA NAJ JUAN
1
Watx' K'ane Chi Al-le Yin Naj Gayo
Jain ton anciano jin chin tz'ibetoj jun jin carta ti' e ach an, jaach wuẍtaj Gayo. Chach jin cam c'ulne yin masanil jin c'ul. Jaach wuẍtaj cam c'ulnebil. Wotaj an, tol caw tec'an yak'on ja na'bal sattaj Dios. Chin txali tet Dios, yet watx', watx' ojab c'al chi ec' c'u ja win yin masanil tzettaj yetal, catu' watx' ojab c'al ja c'ul jaxca yak'on ja na'bal tu'. Ja' yet jix jul yalon ec' eb kuẍtaj tzet utbil ja we oc oj, caw jix tzala a jin c'ul titi' an. Yutol jix yal eb, tol caw ey oc ja na'bal yin cuybanil ja' caw yel. Catu' asan jun yel ti' cha wune. Ja' yet chi waben an, tol ja' eb jix yaoc sc'ul yin Cristo wu an, ja'c'ala' sjijen cuybanil caw yel eb, caw chin tzala an. C'am junoj xa tzet yetal bey yel chi tzala jin c'ul jaxca tu', yutol jaxca tol wuninal ye oc eb an. Jaach wuẍtaj cam c'ulnebil, watx' ton lalan ja wuten ja na'bal titu' chi wab an. Chach colwa tet eb kuẍtaj c'al tet eb kanab, cax c'al man ja wotaj oj eb, jaxca c'al tu' cha wute ja c'ul yin eb. Ey eb jix alon sattaj iglesia ti', tol yel toni ey ja cam c'ulal titu'. Chach colwa c'al tet eb yet ey bey chi to eb. Smoo jaxca c'al tu' cha wute colwa ja ba tet eb, yutol quey tu' chi yoche Dios. Ja' eb tu', asan yu yak'on servil Jesucristo eb yuxan chi ec' eb. C'am nioj tzet yetal chi ẍa' eb tet eb man creyente oj. Yuxan cu cuenta cu colwa tet eb. Ta chi cu colwa tet eb, jaxca tol jaon jun lalan cu mulna yetoj eb, yet lalan yec' eb yalon el cuybanil caw yel.
Spena Sbeybal Naj Diótrefes
Jix jin tz'ibetoj jun jin carta e ex an, jex che yamba je ba titu'. Pero ja' naj Diótrefes chi yoche chex ijban titu'. Ja' tzet chi wal jainti', c'am nioj yel oc apnoj yul sat naj. 10 Yuxan, ja' yet oj jin apnoj e ex tu', catu' oj walon tzet smul naj. Yutol chi ec' sna' a k'ane naj kin. Man asanne oj wan tu' chi yal naj. Pero c'am chi ẍa' pax naj eb kuẍtaj chi apni e ex tu'. Ila, ta jaex che yoche che cha' eb tu', caw chi tit sjowal naj je yin, tol tax chex ujtele el yu naj xol iglesia titu'. 11 Jaach wuẍtaj cam c'ulnebil, manchej ja wun jaxca sbeybal eb c'am swatx'il sbeybal. Asan sbeybal eb watx', ja' ojab cha beybalne. Ta watx' chi kute cu ba, tol yet jon xa Dios, ch'al tu'. Pero ja' mac c'am swatx'il chi yute sba, man otajbil oj Dios yu.
Watx' Sbeybal Naj Demetrio
12 Jal pax kuẍtaj Demetrio, watx' yul sat eb masanil, yutol miman txequel tol lalan sjijen jun cuybanil ja' caw yel. Ila, jaonti' pax oj, watx' naj yul cu sat. Ja wotaj tol yel tzet chi kala.
Chi To Scawil Sc'ul Eb Yu Naj Juan
13 Ec'al to c'al tzet yetal chi woche chi waltoj e ach, pero man oj jin tz'ibetoj yul jun jin carta ti' an. 14 Yutol chin na' ta chi ske' jaach to wilon an. Catu' ja' to yet tu' chi wal wan xa tzet yetal tu' e ach an. 15 Ey ojab watx' c'ulal snan je xol titu'. Chi yatoj scawil ja c'ul eb kuẍtaj titi'. Tol chi wa pax toj scawil sc'ul jun jun eb kuẍtaj titu'.