4
Manchej Cu Cam C'ulne Jun Yul Yiban K'inal Ti'
¿Je yotaj mi bey chi tit oc wan jowal c'al cajlebail ey je xol? Ja' yet che yochen oc wan spenail yet je mimanil, ja' yet tu' chi pitzc'u a wan jowal tu' yin je na'bal. Che yoche oc junoj tzet yetal, pero c'am chi ak'le pax e ex. Yuxan listo xa jex yu mak'woj cam ánima. Caw ey oc yin je c'ul je yochen oc tzettaj yetal, pero ma c'al ak'le je na'bal oj, yu c'al jun tu' yuxan che yak'le c'al jowal. C'am chi ak'le e ex, yutol c'am che k'an tet Dios. Cax c'al mi tol che k'ana, pero ma c'al ta' oj ak'le e ex, yutol tx'oj yoc je na'bal, yuxan che k'ana. Ja' je na'oni, tol oj ak'le e ex, catu' oj je yak'on je na'bal yin wan tzet che k'an tu'. Jaex laan jex jaxca junoj ánima ja'c'al amulal chi sey yune', quey tu' je yili yul sat Dios. ¿Tumi man je yotaj oj xin, tol ja' yet chi cu cam c'ulnen yul yiban k'inal, yetoj c'al masanil tzet ey bey, chi cu oc can ac'ulal yin Dios? Yuxan, yal c'al mac txequel chi yoche chi oc yamigo oj jun yul yiban k'inal, chi oc can ac'ulal yin Dios. ¿Tumi che na' xin, tol c'am c'al nioj tzet chi yal yel oc apnoj sk'ane Dios yul An Juun Tz'ibebil can tol chi yal jaxca ti'?: “Ja' ton Dios jix aon can oc naj Santo Espíritu kin, catu' chi yochen Yespíritu tu', tol yet jon yin junelne,” ẍi yul An Juun tu'. Yuxan, caw miman swatx' c'ulalil Dios chi yak' e on. Yutol chi yal yul An Juun Tz'ibebil can ti' jaxca ti': “Ja' Dios chi uchontoj eb mimej chi yute sba yet chi eq'ui, jal tet eb yeynajil chi yute sba chi ec' xin, ja' swatx' c'ulal Dios chi x'ox tet eb,” ẍi yul An Juun tu'.* Yuxan jijyom ojab chi kute cu ba tet Dios, catu' tec'an c'al ojab chi kute cu ba tet diablo, catu' oj el e on. Cu jitz wej oc cu ba sc'atan Dios, catu' oj sjitzontej sba Dios cu c'atan. Wa'ne wej je beybal, jex tol pena je beybal. Wa'ne wej oc je na'bal mac jex tol caab sat jex. Ocan nej yin cus c'ulal, mich'cha ojab je c'ul je yok' sic'lebil. C'am ojab che tzee, chex ok'i. Meltzo ojab can oc je tzala c'ulal yin cus c'ulalil. 10 I' wej ey je ba sattaj naj Kaawil, catu' oj jex i'le a can yu naj.
Manchej Kal Sk'umal Junoj Ket Creyenteal
11 Jex wuẍtaj, jex wanab, manchej je yal-le je k'umal. Ja' mac txequel chi yal sk'umal junoj yet creyenteal, ma chi sna' oc yin, chi yal yel oc apnoj tol ja' sley Dios pena yala, c'al c'am swatx'il. Ta tol chi cu na' oc yin sley Dios xin, chi yal yel oc apnoj tol lalan kalon oc cu ba yin juezalil, catu' c'am xa chi cu jije ley tu'. 12 Pero ja' Dios jix wa'nen ley, catu' ja' c'al pax oc sjuezal. Ja' ton naj chi ske' cu scoloni, catu' chi ske' pax sq'uey el masanil ánima yu. Yuxan, ¿tumi ey je yalon je yet je na'on oc yin je yet animail?
Man Kotaj Oj Tzet Ey Jon Yet Yecal, Caabe
13 Ab wej xin. Ey jex lalan je yalon jaxca ti' tinani': “Ja' tinani', ma yecal, oj cu toj bey junoj conob, jun jabil oj cu ec' titu'. Oj kaon oc cu txon, catu' oj kak'on ganar cu tumin,” je chi. 14 Pero man pax kotaj oj tzet ey jon yecal tu'. Yutol ja' cu k'inal, junne ch'an txolan chi lawi el yul yiban k'inal ti'. Laan jaxca xob tx'otx', jun ch'an txolan chi a wacacoj, catu' chi q'uey pax a oj. 15 Yel xa c'al watx', ta quey ti' chi kute k'anab cu ba jaxca ti': “Ta chi el yin sc'ul naj Kaawil, catu' ta tol iquis jon to ec' oj, oj kun jun ti', c'al jun tu'.” Je chi ojabi. 16 Pero ey jex xin, miman c'al che yute je ba, catu' miman che yute k'anab je ba. Masanil mac txequel chi yun jaxca tu' xin, man watx' oj chi yute sba sattaj Dios. 17 Ta tol kotaj tzet chi yoche sc'ul Dios chi kune, pero c'am chi kun pax oj, caw chi oc cu penail tet.
* 4:6 Proverbios 3:34