2
Jun Nupil Jix Oc Bey Conob Caná
Caabi lawi jun tu' xin, catu' jix oc jun nupil bey conob Caná, bey yul yet Galilea. Jix bet xutx naj Jesús bey jun nupil tu'. Jix bet pax ec' Jesús yetoj eb scuywom, yutol awtebil eb. Jix lawi a svino eb, yuxan jix yal xutx Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Jix lawi svino eb, ẍi ix tet Jesús. Catu' jix yalon Jesús tu' jaxca ti':
—Chicay, ¿tzet yuxan ja' e in an cha wala? C'am to chi a apnoj stiempoal jin tx'oxon el wipal xol ánima,* ẍi naj tet xutx. Catu' jix yalon xutx naj tu' tet eb chi ak'on servil tu' jaxca ti':
—Ja' masanil tzet oj yal Jesús e ex, che jije c'al, ẍi ix tet eb. Ey wajeb ch'en k'uchbal yet c'al ta' ja' ja' ey ec' titu'. Chim to joeb oj, ma wajeb oj moc yul jun jun. Snetal ya' eb yet chi sajbane el settaj yetal eb jaxca ta' sbeybal eb Israel. Catu' jix yalon Jesús tet eb chi ak'on servil tu' jaxca ti':
—Ak' wej no wan net ti', ẍi naj tet eb. Catu' ja' yet jix noi, jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Tinani' xin, letx wej atej nioj, catu' che yak'on tet naj chi ilon slo'oal jun nupil ti', ẍi Jesús tet eb.
Catu' jix yak'on tet naj tu'. Ja' yet jix yablen naj yuq'ueni, ey xa oc svinoal. Man yotaj oj naj beytu' jix tit jun vino tu'. Pero ja' eb chi ak'on servil tu', yotaj eb, yutol ja' eb jix letxon atej. Ja' naj chi ilon slo'oal jun nupil tu' jix awten naj chi nupi tu'. 10 Jix yalon naj tet naj jaxca ti':
—Ja' sbeybal ánima, tol ja' vino watx' yuc'lei, ja' chi yak' eb uc'le sbabelal. Tzunan xa chi ale eltoj svino eb ey wal chi yal yuq'ui. Pero jaach, jix ja wa'ne can jun vino watx' yuq'ui. Tzunan xa, xa wi'tej uc'le oj, ẍi naj chi ak'on cuenta masanil tu'. 11 Ja' bey conob Caná, yul yet Galilea, ja' tu' jix x'oxo jun milagro Jesús. Babel milagro jun jix x'ox tu'. Quey ton tu' jix yute x'oxon el oj tol miman yipal, catu' jix yaon oc sc'ul eb scuywom yin naj. 12 Jix lawi c'al tu', jix to Jesús bey conob Capernaum. Jix to xutx c'al eb yuẍtaj c'al eb scuywom. Jix ey ec' eb jayeb c'u titu'.
Jix Ujtele Eltej Eb Txonwom Yul Stemplo Dios
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-46)
13 Lalan xa sjul jun sk'in eb Israel chi yij pascua. Yuxan jix to Jesús bey Jerusalén. 14 Ja' titu' jix octoj yul stemplo Dios. Catu' jix yiloni, ey eb chi txonwi wacax. Ey eb chi txonwi me'. Ey eb chi txonwi uch. Ey eb xin, q'uexo tumin chi yune'. 15 Ja' yet jix yilon jaxca tu' xin, jix swa'nen jun tx'an tz'um yin eyman. Jix ujtele eltej masanil eb yul stemplo Dios tu', yetoj c'al no' me' tu', c'al no' wacax tu'. Jix lawi tu' xin, jix smak'on el tiẍna stumin eb q'uexom tumin tu' sat meẍa. Jix tenon pax a pac'laboj smeẍa eb. 16 Catu' jix yalon tet eb chi txonwi uch tu' jaxca ti':
—I' wej el wan tz'iquin ti'. Manchej je yute sna jin Mam ti' txombalil, ẍi Jesús tet eb. 17 Catu' jix sna'ontej tzet albil can yul An Juun Tz'ibebil can yu eb scuywom tu', bey chi yal jaxca ti': “Caw pitz'an oc jin c'ul jin ya' ilnen ja templo ti',” ẍi yul An Juun tu'.* 18 Catu' jix yalon eb yaawil ye bey Judea tu' tet naj jaxca ti':
—¿Tzet milagroal junoj cha tx'ox e on, yet watx' chi kotajne el tol ey ja walon ja wet ja wunen wan ti'? ẍi eb tet Jesús. 19 Yuxan jix yal naj tet eb jaxca ti':
—Ta che yak' lawoj jun stemplo Dios ti', yin yox c'ual catu' chi a pax wu junel xa an, ẍi naj tet eb. 20 Catu' jix yalon eb yaawil ye bey Judea tu' tet naj junel xa jaxca ti':
—Ja' jun stemplo Dios ti', cuarenta y seis jabil jix yak' eb swa'neni, ¿Tumi ta chi wa'xi yin oxeb c'u ja wu? ẍi eb tet naj. 21 Ja' stemplo Dios chi yaltej sna'on eb. Pero tol ja' smimanil naj chi yal pax oj. 22 Yuxan, ja' yet jix pitzc'u a xol eb camnaj, ja' yet tu' jix sna'ontej eb scuywom tzet jix yala, catu' jix yaon oc eb yin sc'ul tzet tz'ibebil can yul An Juun tu', c'al tzet albil can tet eb yu Jesús.
Yotaj Sbeybal Masanil Eb Ánima Jesús
23 Ja' yet ey ec' Jesús bey Jerusalén yu k'in pascua tu', ec'al mac jix yaoc sc'ul yin naj, yutol jix yil eb wan milagro jix x'ox naj. 24 Pero ja' Jesús ma yaoc eb yip oj sc'ul, yutol yotaj xa sna'bal masanil ánima naj. 25 Man sowalil oj ey mac chi alon tet naj yu tzet chi sna' junoj mac txequel. Yutol yotaj naj tzet chi ec' yul cu c'ul jun jun jon.
* 2:4 Jix yal Jesús: “C'am to chi jul wora.” Chi yal yel oc apnoj jaxca jix yun tz'ibele yul jun versículo ti'. 2:6 Il tzet chi yal bey diccionario yu tx'a'banil k'abe. 2:14 Ja' wan nok' chi txonle yul templo tu', ja' ton wan oj yak' eb yin xaambalil. Chi sq'uex tumin yul titu', yutol asan stumin yet templo chi ẍa' eb yin ofrenda ma sa'beal yul templo tu'. Ec'al mac chi yetne eb yin wan ti'. * 2:17 Salmos 69:9