6
Jix Ak'le Low Joeb Mil Ánima Yu Jesús
(Marcos 14:13-21; Marcos 6:39-44; Lucas 9:10-17)
Jix lawi tu' xin, jix to Jesús tu' bey jun xa sk'axepal ja' mar Galilea. Chi yij pax ja' mar tu', Tiberias. Ec'al ánima jix oc tzajan yintaj naj, yu jix yil wan milagro eb jix x'oxo yet jix yak'on wa'xoj can sc'ul eb ya' ey. Ja' Jesús tu', jix to yetoj eb scuywom bey jun wonan, catu' jix ey chotan yetoj eb titu'. Tuxa chi jul stiempoal sk'in pascua eb Israel yet tu'. Jix yilon Jesús tol caw ey ánima chi apni sc'atan. Yuxan jix yal tet naj Felipe jaxca ti':
—¿Beytu' oj cu man low wan ánima ti'? ẍi Jesús tet naj. Pero tu' c'al jix k'anle jaxca tu', yet watx' chi yabe tzet oj yal naj Felipe tu' tet, yutol yotaj xa naj tzet oj yute. Catu' jix tak'wi Felipe tu' tet naj jaxca ti':
—Cax c'al mi ey caab cien quetzal* ¿toj oj yab yin eb, catu' chi yi'on nioj yet masanil eb? ẍi naj tet Jesús. Pero ey jun xa scuywom Jesús chi yij Andrés, yuẍtaj sba yetoj Simón Pedro, jix yal tet Jesús jaxca ti':
—Ey jun naj unin ey ec' cu xol ti', ey joeb span cebada naj i'bil yetoj cac'on spescado. Pero ¿tumi oj yab nian ti' yin masanil ánima? Ila, tol caw ec'al eb, ẍi naj tet Jesús. 10 Jix lawi jun tu' xin, catu' jix yalon Jesús tet eb scuywom tu':
—Al wej tet eb ánima ti', tol chi ey chotan masanil eb, ẍi naj tet eb.
Catu' jix sjijen eb yey chotan oj. Ey mi joeb oj mil winaj. Ja' jun lugar bey ey ec' eb tu', caw ey an ch'im. 11 Catu' jix ẍa'on ec' ixim pan naj Jesús. Catu' jix yalon yu diosalil tet Dios yu ixim. Catu' jix spo'on ec' yin eb scuywom tu'. Jaxa eb cuywom, jix po'ontoj yin eb jix ey chotan tu'. Quey pax tu' jix yute yetoj no' pescado, jantaj c'al chi yoche sc'ul jun jun eb. 12 Ja' yet jix xew slow eb sic'lebil, jix yalon Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Yamba wej a masanil ixim jix can ti', yet watx' c'am nioj ixim chi etaxtoj, ẍi naj tet eb. 13 Ja' yet jix lawi ec' yi'on a ixim eb, lacaweb to xuc jix no can yu sobrail ixim joeb pan cebada tu'. 14 Masanil eb ánima jix ilon jun milagro jix x'ox Jesús, yuxan jix yal eb jaxca ti':
—Ja' ton jun ẍejab Dios ti', tol echbanebil sjul ku bey yul yiban k'inal ti', ẍi eb. 15 Pero yotaj xa Jesús tol chi yoche eb tol chi smitx'a, catu' chi yaon oc naj sreyal oj eb, Yuxan jix el xol eb, catu' jix to xojli bey jun wonan tu' junel xa.
Ja' Yet Jix Bey Jesús Yiban Ja' Mar
(Mateo 14:22-27; Marcos 6:45-52)
16 Ja' yet lalan xa sk'ejbi, jix to eb scuywom Jesús tu' sti' ja' mar. 17 Jix octoj eb yul barco, Jichan jix yute ec'toj eb bey conob Capernaum ey ec' sti' ja' mar tu'. Caw k'ej taninaj xa yet jix to eb. Jal pax Jesús xin, c'am to chi apni sc'atan eb. 18 Lalan sbey eb yiban ja' tu', catu' jix tit jun miman ka'e' caw jow. Catu' jix a pomna ja' mar tu', jix mak'le a yu jun miman ka'e'. 19 Ey xam nan oj scaab legua xa bey ey eb, catu' jix yilontej eb tol lalan yapni Jesús yintaj eb. Chi bey naj yiban ja' yetoj yajan. Yuxan, caw jix xiw a eb. 20 Pero jix yal naj tet eb jaxca ti':
—Jain ton Jesús jin ti' an, manchej jex xiwi, ẍi Jesús tet eb. 21 Catu' jix tzala a eb, jix ẍa'on octoj naj eb yetoj yul barco. Ja' yet lalan yoctoj naj yul barco tu' jix apnoj eb sk'axepal ja' mar bey lalan sto eb tu' yin jun mutzsatil.
Ja' Eb Ánima Jix Seyon Ec' Jesús
22 Ey c'al ec' eb ánima tu' yet yewial bey sk'axepal ec' ja' mar tu'. Catu' jix sna'ontej eb tol jun ch'an te' barco tu' jix sk'axpon ec' oj. Jix yil eb tol asan ch'an eb scuywom Jesús jix to yul te'. Catu' ma octoj Jesús yetoj eb. 23 Pero ey wan barco jix tit bey conob Tiberias, catu' jix apni eb scawilal jun lugar bey jix lo'le ixim pan yet jix yak'on yu diosalil naj Kaawil yu ixim. 24 Catu' jix yilontej eb ánima tu', c'am xa Jesús ey ec' oj, catu' c'am pax eb scuywom xol eb. Catu' jix oc eb yul wan barco tu', catu' jix to eb seyon ec' naj bey conob Capernaum.
Laan Jesús Jaxca Lo'be, Ja' Chi Ak'wi K'inale
25 Ja' yet jix ec' apnoj eb ánima sk'axepal ec' ja' mar tu' xin, jix ilcha Jesús yu eb. Catu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti':
—Jaach Cuywam, ¿janic' jix jaach jul titi'? ẍi eb tet naj. 26 Catu' jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex an, asan yu jix no je c'ul yu jix wak' pan je lo' tu', yuxan chin jul je seyon ec' oj. Man yu oj tol jix je yil wan milagro jix jin tx'ox an, catu' jix na'cha el je yu tzet yel oc apnoj wan milagro tu'. 27 Man ojab yin tzet chi cu lo' che yaoc je na'bal je seyoni, yutol tu' c'al chi lawi el oj. Ey jun xa tzet yetal jaxca tzet chi cu lo' tu', pero c'am bak'in chi lawi. Ja' chi ak'on je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. Yuxan, ja' ojab jun tu' che yi' atej je c'ul je seyoni. Jain oj wak' jun tu' e ex an, yutol Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios, jix jin tx'ox el cu Mam Dios an, ẍi Jesús tet eb. 28 Catu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti':
—¿Tzet chi yun cu seyon ec' jun tzet chi yoche sc'ul Dios tu' on xin? ẍi eb tet naj. 29 Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Tol ja' jun ti' chi yoche Dios che yune', chi yoche tol che yaoc je c'ul win an, yutol ja' jix jin chejontej, ẍi Jesús tet eb. 30 Jix lawi yaben eb jun tu' xin, jix sk'anlen pax eb tet naj junel xa jaxca ti':
—¿Tzet milagroal junoj cha tx'ox e on xin, catu' chi kaon oc cu c'ul ja win? ¿Tzet chi ske' ja wu? 31 Ja' eb kichmam, ey jun milagro ilbil yu eb yet peyxa tu', yet jix slo'on maná eb bey jun cusiltaj tx'otx' jaxca yalon yul An Juun Tz'ibebil can oj, ẍi eb tet Jesús.* 32 Yuxan jix yal Jesús tet eb jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex an, manaj Moisés jix ak'on jun satcanil lo'be tu' tet eb. Pero ja' jin Mam, ja' chi aontej jun ja' caw lo'be chi tit satcan tu'. 33 Yutol ja' jun lo'be chi wal tol chi yak' Dios ti', ja' bey satcan jix eytej. Ey eb bey yul yiban k'inal ti' oj ẍa' sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal yu, ẍi Jesús tet eb.
34 —Mamin, ak' c'al jun lo'be tu' e on tobal k'inal, ẍi eb tet naj. 35 Catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Jainti', jaxca lo'be wei, yutol ak'om k'inale jin an, tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' eb chi jul e in an, c'am xa bak'in oj tit swail eb. Ja' eb chin aon oc yin sc'ul, c'am xa chi tit pax stajinti'al eb. 36 Pero jaxca ta' jix yun walon e ex an, cax c'al chin je yila, ¿toj oj je yaoc je c'ul win an? 37 Masanil eb chi yak' cu Mam Dios e in an, oj jul eb e in ti'. Ja' eb chi jul e in ti' an, c'am junoj eb man oj jin cha'. 38 Jainti', jix jin tit satcan, ja' yochwan jun jix jin chejontej chi jul wun an. Man yu oj wunen wochwan yul wet jin txojli, yuxan jix jin tita. 39 Ja' jin Mam jix jin chejontej, chi yoche sc'ul c'am junoj mac xol eb chi yak' e in ti' an, oj q'uey can el oj. Chi yoche tol jain, oj wak' pitzc'u a eb yet slawub c'ual. 40 Ja' yochwan jin Mam tu', tol masanil mac chi aben jin k'aneal, catu' chin yaon oc eb yin sc'ul, chi ẍa' can sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal. Yuxan, jain, oj wak' pitzc'u pax a eb yet slawub c'ual tu', ẍi Jesús tet eb. 41 Ja' yet jix yaben a eb yaawil ye bey Judea wan tu', pena jix yal eb yin Jesús. Yutol jix yal Jesús jun ti': “Jain ton jaxca lo'be wei, bey satcan jix jin eytej,” ẍi Jesús tet eb. 42 Yuxan jix yal eb jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', ja' ton naj Jesús, naj sc'aal naj José. Kotaj smam c'al xutx naj. Pero lalan yalon pax naj tol bey satcan jix eytej yaloni, ẍi eb yaawil ye bey Judea tu'. 43 Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Manchej jin je buchu. 44 C'am junoj mac tu' c'al chi yak' jul sba e in an, ta manaj jin Mam chi chejontej eb e in an. Ja' eb chi jul e in ti' an, oj wak' pitzc'u a eb yet slawub c'ual. 45 Ey jun xol eb ẍejab Dios jix tz'iben can ey jaxca ti': “Oj cuyle masanil ánima yu Dios,” ẍi can naj.* Yuxan, masanil mac chi yaoc xiquin yaben tzet chi yal cu Mam Dios, ta chi na'cha el yu eb tzet chi yala, oj jul eb e in an. 46 Man lalan oj walon an, ta tol ey junoj mac jix ilon yin cu Mam Dios. Asanne jain wotaj yili, yutol jix jin tit bey ey ec' oj. 47 Caw yel chi wal e ex an, ja' mac chin aon oc yin sc'ul, ey sk'inal yin tobal k'inal. 48 Jainti', jaxca tol lo'be jin, yutol ak'om k'inale jin tol ey c'al yin tobal k'inal. 49 Ja' eb kichmam, lo'bil maná yu eb bey cusiltaj tx'otx', pero jix cam eb masanil. 50 Jal pax mac chi lo'on jun lo'be jix eytej satcan ti' xin, c'am bak'in oj cam eb. 51 Jain ton jix jin eytej satcan tu', laan jin jaxca lo'be, yutol ak'om k'inale jin tol ey c'al yin tobal k'inal. Yuxan, ja' mac chi lo'on jun ti', iquis c'al eb tobal k'inal. Ja' jun tzet yetal laan jaxca lo'be chi wak' lo'le ti', ja' ton jin mimanil. Chi wak' an, yet watx' chi ske' yiquisbi c'al ec' masanil ánima yin tobal k'inal, ẍi Jesús tet eb. 52 Catu' jix steelen a sba eb yaawil ye bey Judea tu' yin tzet jix yal tu', catu' jix yalon eb jaxca ti':
—¿Tzet oj yun yak'on smimanil jun winaj ti' cu chi', chi sna'? ẍi eb. 53 Catu' jix yalon Jesús tet eb:
—Caw yel chi wal e ex an, ta c'am che chi' jin mimanil ti', catu' c'am che yuc' jin chiq'uil ti', jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios, ma ske' je cha'on je k'inal. 54 Yuxan, yal c'al mac oj chi'on jin mimanil ti', catu' oj yuq'uen pax jin chiq'uil ti', ey sk'inal eb yin tobal k'inal. Jain c'al oj wak' pitzc'u a eb yet slawub c'ual. 55 Yutol ja' jin mimanil ti', caw laan jaxca lo'be, c'al jin chiq'uil ti', laan jaxca tzet chi uc'lei. 56 Yal c'al mac oj ẍi'on jin mimanil ti', catu' oj yuq'uen pax jin chiq'uil ti', junxane chi yun can wetoj. Ey c'al ec' win an, catu' ey jin pax ec' yin. 57 Ja' cu Mam Dios iquis c'al naj yul yet. Ja' jix jin chejontej. Yu Dios, yuxan iquis jin pax oj. Yuxan, ja' mac chi chi'on jin mimanil ti', oj wak' sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal. 58 Ja' jun jaxca lo'be jix eytej satcan chi waltej ti', ja' jun ti', man laan oj jaxca maná lo'bil yu eb kichmam yet peyxa. Caw miman jix slo' eb, pero ila tol jix cam pax eb. Pero ja' mac oj lo'on jun jaxca lo'be ti', oj ẍa' sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal, ẍi Jesús tet eb. 59 Ja' wan cuybanile ti', ja' bey snail sculto eb Israel bey conob Capernaum, ja' titu' albil yu Jesús.
Jix Yaltej Jesús Yin Jun K'inale Tol C'am Slawubal
60 Ja' yet jix yaben eb scuywom wan k'ane tu', ec'al eb jix alon jaxca ti':
—Caw pena jun chi yal ti'. ¿Mac oj ẍa' sc'ul yaben wan chi yal tu'? ẍi eb. 61 Pero yotaj xa Jesús tzet yetal lalan yalon eb, yuxan jix yal naj tet eb jaxca ti':
—¿Tumi chi somcha el je na'bal yu wan k'ane chi wal ti' an? 62 Jainti', Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios. ¿Tzet je chi ta che yil yet oj jin pax a bey jix jin tit an? 63 Ja' Yespíritu Dios chi ak'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Jal cu mimanil xin, c'am yopiso yin yak'on k'inale. Ja' wan k'ane chi wal e ex ti' an, caw yel yet Espíritu. Yuxan, ja' chi ske' yak'on je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 64 Pero ey jaywan jex c'am chin je yaoc yin je c'ul, ẍi Jesús tet eb scuywom tu'.
Quey tu' jix yute yalon Jesús tet eb jaxca tu', yutol yotaj xa yet tax yichbanil mac txequel eb man t'inan oj yaon oc sc'ul yin. Yotaj pax naj mac txequel jun t'inan oj aon oc naj yul sk'ab camich. 65 Jix yalon pax naj jaxca ti':
—Yutol ey jex c'am che yaoc je c'ul win an, yuxan jix wal e ex, tol c'am junoj mac tu' c'al chi yak' jul sba e in an, ta manaj jin Mam chi i'on jul oj, ẍi Jesús tet eb. 66 Yet tax c'al tu' xin, ec'al eb scuywom tu' jix meltzo yintaj junel xa. Ma xa c'al yal sc'ul eb jix tzajlo yintaj naj. 67 Yuxan, jix sk'anlen Jesús tet eb lacawan jaxca ti':
—¿Jal jex, jaexti', ma che yoche chex meltzo je yintaj pax oj? ẍi Jesús tet eb. 68 Yuxan jix tak'wi Simón Pedro tu' tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj c'am junoj xa mac txequel bey oj cu oc tzajan oj. Yutol ja' yin wan k'ane cha wal e on ti', ja' tu' oj cu cha' cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 69 Jaonti', tuxa jix jaach kaoc yin cu c'ul. Kotaj tol jaachti', Cristo jaach. Jaachti', Sc'aal jaach Dios iquis, ẍi naj Pedro tet Jesús. 70 Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Jaex lacawan jex ti', jain jix jex jin sic' can el oj. Pero ey jun je xol tol ẍejab diablo yei, ẍi Jesús tet eb. 71 Yu naj Judas, sc'aal naj Simón Iscariote, yuxan quey tu' jix yala. Yutol ja' Judas tu' t'inan c'al ta' yale oc naj yul sk'ab camich yu. Pero tol pax yet cuywomal sba yetoj eb jusluc'wan tu'.
* 6:7 Jix yal naj Felipe: “dos cientos denarios.” * 6:31 Éxodo 16:4; Salmos 78:24 * 6:45 Isaías 54:13