9
Naj Jix Jajcha Can Sat Yu Jesús
Ja' yet junel, yet lalan sbey Jesús yetoj eb scuywom, jix yilon jun winaj eb c'am chi ske' yilwi yet c'al ta' jix ali. Catu' jix sk'anlen eb cuywom tu' jaxca ti':
—Jaach cuywam, ¿tzet yuxan c'am chi ske' yilwi jun winaj ti' yin tax yalubal? ¿Jam eb mame txutxe ey smul, ma ja' naj ey smul? ẍi eb tet Jesús.
—Ja' jun winaj ti', man yu oj smul smam xutx, yuxan quey tu' yei. Man pax yu oj smul naj yuxan quey tu' yei. Pero tol chi yoche Dios chi x'ox junoj milagro yin naj, yuxan quey tu' yei. Sowalil chi cu wa'ne smulnail naj jix jin chejontej, yajban ey to c'u. Yutol ja' yet oj ey to c'u, c'am xa mac chi ske' smulnai. Yet ey jin to ec' yul yiban k'inal ti', jaxca saj k'inal oj eb ánima we an, ẍi Jesús tet eb. Jix lawi yalon wan ti', catu' jix tz'ubli ey sat tx'otx' tu'. Catu' jix swa'nen nian sok'om yetoj s'ub tu'. Catu' jix yaon oc yin sbak'sat naj c'am chi ske' yilwi tu'. Jix lawi jun tu', jix yalon Jesús tet naj:
—Asi' bey jun ja' chi yij Siloé. Ja' titu' oj ja tx'a' el ja sat, ẍi Jesús tet naj. (Siloé chi yal yel oc apnoj, chejbil ja'.)
Jix lawi c'al tu', jix to naj x'a'on el sat bey ja' tu'. Catu' ja' yet jix meltzoi, chi xa ske' yilwi. Ja' eb ey scawil-laj naj tu', c'al jantaj eb otajneni tol c'am c'al ta' chi ske' yilwani, jix yalon eb jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', chi cu na' tol ja' jun chi ey chotan k'ano sa'beal, ẍi eb.
—Ja' ton naj, ẍi wan xa.
Pero ey wan xa chi alon pax oj:
—C'amaj. Manaj. Tu' c'al mi laan yili jun ti' yetoj naj c'am chi ske' yilwi tu', ẍi eb.
Catu' jix yalon naj tu'.
—Jain toni, ẍi naj tet eb.
10 —¿Tzet jix yun sjajcha ja sat tu' xin? ẍi eb tet naj.
11 —Ja' jun chi yij Jesús jix ak'on jajcha can jin sat ti' an. Jix swa'ne nian sok'om. Jix yaon oc yin sbak' jin sat ti' an. Catu' jix yalon e in jaxca ti': “Asi' bey jun ja' chi yij Siloé. Asi' tx'a' el ja sat titu',” ẍi e in an. Jix jin to jin tx'a'on el jin sat tu'. Quey tu' jix yun sjajcha can jin sat ti', ẍi naj tet eb.
12 —¿Beytu' ey jun winaj tu' tinani'? ẍi eb tet naj.
—Man wotaj oj, ẍi naj tet eb.
Ja' Eb Fariseo Jix K'anlen Tzet Jix Yun Sjajcha Sat Naj
13 Jix lawi tu', catu' jix i'letoj naj yu eb sc'atan eb fariseo tu'. 14 Sc'ual xewilal yet jix jajcha can sat naj yu nioj sok'om jix swa'ne Jesús yetoj s'ub. 15 Yu jun tu', yuxan jix sk'anle eb fariseo tu' tet naj jaxca ti':
—¿Tzet jix yun sjajcha a ja sat tu' xin? ẍi eb.
—Ja' Jesús jix aon oc nian sok'om yin sbak' jin sat ti' an. Catu' jix ẍejon jin tx'a' el oj. Yuxan watx' xa wilwi tinani', ẍi naj. 16 Catu' jix yalon jaywan eb fariseo tu' tet naj jaxca ti':
—Ja' jun winaj jix jajon ja sat tu', man yetoj Dios, yutol c'am chi sjije yet sc'ual xewilal, ẍi eb.
Pero ey jaywan xa jix alon jaxca ti':
—Ja' Jesús tu', man penawom oj. Ja' junoj penawom, ¿tumi ta chi ske' x'oxon wanoj milagro jaxca wan chi x'ox ti'? ẍi eb. Yuxan caab tujan jix el oc eb ánima tu'. 17 Yu jun tu', yuxan jix sk'anle eb junel xa tet naj chi xa ilwi tu' jaxca ti':
—Jal jaach, jaachti', ¿tzet ja chi yu naj jix jajon ja sat tu'? ẍi eb tet naj.
—Jainti', ẍejab Dios yei, jin na'oni, ẍi naj. 18 Pero eb yaawil ye bey Judea tu', ma ẍa' eb yabe, ta tol, tol to jix ilwi a naj. Ja' sna'on eb, tol chi ilwi c'al ta' a. Yuxan jix awtele smam c'al xutx naj yu eb. 19 Ja' tet eb jix sk'anle el eb jaxca ti':
—¿Ja' naj ti', yel mi je yuninal, catu' yel mi tol c'am chi ilwi yin tax yalubal? Ta yel wan ti', ¿Tzet yuxan chi xa ilwi pax naj xin? ẍi eb tet eb.
20 —Ja' ton naj, c'am c'al ta' chi ilwi yin tax yalubal. 21 Pero man kotaj oj tzet jix yun sjajcha can sat. Man pax kotaj oj mac jix jajon can tet naj. Ilabi, ey xa ya'bilal naj. ¿Tzet yuxan manaj tet naj che k'anle je yabe? Oj ske' yalon e ex, tzet utbil jix yun sjajcha can sat tu', ẍi eb. 22 Jaxca tu' jix yute yalon eb, yutol caw chi xiw eb yu eb yaaw xol eb a Judea tu'. Yutol tuxa jix yal eb yaaw tu' jaxca ti': “Ta tol ey eb oj alon oj, tol ja' Jesús, ja' ton naj Cristo, ẍi, oj kujte eltoj eb yul snail culto ti',” ẍi eb. 23 Yu jun tu', yuxan asan c'al nian ti' jix yal smam c'al xutx naj tu': “Ilabi ey xa ya'bilal naj, ¿tzet yuxan manaj tet naj che k'anle je yabe?” ẍi c'al eb. 24 Jix lawi tu' xin, jix awtele pax naj chi xa ilwi tu' yu eb junel xa, catu' jix yalon eb tet jaxca ti':
—Caw yel cha wal sattaj Dios, yutol kotaj, caw penawom jun winaj tu', jun cha wal tol jix jajon ja sat tu', ẍi eb tet naj. 25 Jix tak'wi naj jaxca ti':
—Jainti', man wotaj oj ta penawom naj, ma c'amaj. C'am chi ske' waloni. Asan jun ti' wotaj an, tol ja' yet yalantoj, c'am chi ske' wilwi nioj, jal tinani', chi xa ske' wilwi, ẍi naj.
26 —Pero, ¿tzet wal jix jaach yute xin? ¿Tzet jix yute sjajon ja sat ti'? ẍi eb tet naj.
27 —Jix wal e ex tzet jix yun sjajcha jin sat ti' an, pero c'am che cha' je yab tzet chi wal an. ¿Tzet yuxan che yoche chi wal pax e ex junel xa? ¿Tumi che yoche chex oc scuywom oj pax oj? ẍi naj tet eb yaawil ye bey Judea tu'. 28 Ja' yet jix yaben eb wan ti', catu' jix buchwa a eb yin naj, jix yalon eb jaxca ti':
—Jaachti', scuywom jaach ton jun winaj tu'. Jal jon jaonti' xin, scuywom jon naj Moisés. 29 Kotaj, tol jix k'anab can Dios tet Moisés tu', pero ja' Jesús tu', man kotaj oj mac jix ak'on yopiso naj, ẍi eb yaawil ye bey Judea tu'.
30 —¿E… tz'i xam wal bian? Jaexti', che yala, tol man je yotaj oj mac ak'bil yopiso. Pero ilabi, jix jajcha pax can jin sat ti' yu naj. 31 Kotaj, tol caw c'am chi able xa eb pena sbeybal yu Dios. Asan eb chi yi' ey sba tet, eb chi jijen tzet chi yala, asan eb tu' chi able xa yu Dios. 32 C'am to junoj chi kab sk'umal tol chi sjaj sat junoj mac c'am chi ske' yilwi yin tax yalubal. 33 K'inaloj ta man ẍejab oj Dios Jesús tu', c'am mi nioj tzet chi ske' yu, ẍi naj tet eb.
34 —Jaachti', yin spenail alinaj jaach, ¿tumi cha woche jaach oj jon ja cuyu? ẍi eb tet naj.
Catu' jix ujtele eltej naj yul snail culto tu' yu eb, ma xa cha'le octoj naj xol eb.
Ja' Eb Chi Jajcha Can Sat Yin Yet Dios, Catu' Chi Na'cha El Yu
35 Jix yaben Jesucristo tol jix ujtele eltej naj jix jajcha can sat tu' bey yul snail culto tu' yu eb, yuxan ja' yet jix yil-len sba yetoj naj junel xa, jix yalon tet naj jaxca ti':
—¿Chim ja waoc ja c'ul yin naj Sc'aal Dios? ẍi Jesús tet naj.
36 —Mamin, al e in an, mac txequel jun Sc'aal Dios tu', yet watx' chi waoc jin c'ul yin, ẍi naj.
37 —Ja wotaj xa mac txequel. Jain ton mac lalan jin k'anab ja wetoj ti', ẍi Jesús tet naj. 38 Jix lawi yalon Jesús jaxca tu' xin, catu' jix ey kaan naj sattaj Jesús tu', catu' jix yalon naj tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, chi waoc jin c'ul ja win, ẍi naj. 39 Catu' jix yalon Jesús tet naj tu':
—Yu swa'xi el eb ánima wu an, yuxan jix jin jul bey yul yiban k'inal ti', yutol ey eb c'am chi ske' yilon set yetal yet Dios tinani'. Pero jaxca tol oj jajcha sat eb tu' wu an. Ey wan xa eb xin, caw chi ske' yilon set yetal yet Dios sna'oni, pero ja' eb tu', jaxca tol oj etex el sat eb wu an, ẍi Jesús. 40 Ja' yet jix yaben jaywan eb fariseo ey ec' titu' wan tu', jix yalon eb tet Jesús jaxca ti':
—¿Tumi cha na', tol c'am chi ske' kilon yet Dios? ẍi eb.
41 —Ta chi na'cha el je yu tol c'am chi ske' je yilon yet Dios, c'am chi can je penail je yiban. Pero yutol che yala, tol chi ske' je yilon yet Dios tu', yuxan oj can je penail je yiban.