9
Ja' Yet Jix Ẍejontoj Lacawan Scuywom Jesús
(Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13)
Ja' yet junel, jix yawte oc joyan eb lacawan scuywom sc'atan Jesús. Jix ak'le yip eb. Catu' jix ak'le pax yopiso eb i'o can el pena espíritu yin ánima, c'al yak'on can wa'xoj sc'ul eb ánima ya' ey. Jix ẍejontoj eb, yu ec' yalon can el eb tzet utbil chi yun yoc Dios Yaawil oj eb ánima, c'al ec' yak'le can wa'xoj sc'ul eb ya' ey yu eb. Ja' yet c'am to chi to eb, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Manchej je yi' nioj yet je be. Manchej je yi' je k'ojoch, je pa, je lo'be, ma je tumin. Catu' je pichil asan jun jun ey oc je yu ti' che yi'toj. Yal c'al tzet nail bey chex apni, ja' c'al titu' che yak' je posada masanta' c'al chex to bey junoj xa lugar. Ta ey mac c'am chex cha'oni, chex el yul sconob eb tu'. Che tzic' can el spojojal je yajan yu je tx'oxon el oj tol c'am xa je yalon je yet yin eb, catu' chex toi, ẍi Jesús tet eb.
Jix lawi tu' xin, catu' jix to eb. Jix ec' eb bey jun jun aldea. Jix yal can el watx' k'ane yet colbanile eb. Jix wa'xi pax can sc'ul eb ya' ey bey jun jun lugar yu eb.
Jix Q'uey A Sc'ul Naj Herodes Yu Jesús
(Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29)
Ja' naj Herodes, naj yaaw bey Galilea, jix yab sk'umal naj tzettaj yetal jix el yunen Jesús. Tu' c'al chi q'uey a sc'ul naj, yutol ey eb jix alon jaxca ti': “Ja' jun tu' chi el yunen wan tzet yetal tu', ja' naj Juan, jix pitzc'u a naj xol eb camnaj,” ẍi eb. Ey pax eb chi aloni: “Ja' naj Elías chi jul x'ox ec' sba,” ẍi eb. Pero ey pax wan xa chi aloni tol ja' junoj xa eb ẍejab Dios peyxa jix pitzc'u a oj catu' chi jul x'ox ec' sba. Jix yalon naj Herodes tu' jaxca ti':
—Pero jainti', jix wak' orden, catu' jix i'le el sjolom naj Juan tu'. Yuxan, ¿mac mi txequel jun caw chi yal el eb tu'? ẍi naj. Caw chi yoche naj Herodes tu' chi yil Jesús yetoj sat.
Ja' Eb Joeb Mil Winaj Jix Ak'le Low Yu Jesús
(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)
10 Ja' yet jix jul eb ẍejab Jesús yin ẍejbanil tu', jix c'oli yalon eb tet, tzettaj c'al jix el yunen jun jun eb. Catu' jix i'letoj eb yu Jesús. Jix apni eb xojli yetoj Jesús bey jun lugar scawilal conob Betsaida. 11 Pero jix yab eb ánima tol chi to eb titu'. Yuxan, tzajan sto eb yintaj Jesús. Jix cha'le apnoj eb yu Jesús bey jix apni tu', catu' jix yalon xol eb tu' tzet oj yun yel oc eb chi oc Dios Yaawil oj. Jix yak'on pax can wa'xoj sc'ul eb ya' ey.
12 Ja' yet lalan xa yey c'u, jix apni eb lacawan scuywom sc'atan Jesús. Jix yalon eb tet Jesús jaxca ti':
—Tejan watx' ta cha chejtoj eb ánima ti' bey wan aldea yetoj bey wan lugar cawil ti', yet watx' chi sman slow sba eb, catu' chi wey eb titu'. Yutol ja' bey ey jon ec' ti', cusiltaj tx'otx', ẍi eb tet Jesús.
13 Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Ak' wej low eb jaexti', ẍi Jesús tet eb.
—Pero asan ch'an joeb cu pan on i'bil yetoj cac'on pescado on. ¿Tumi chi to cu man yet eb ánima ti' on? ẍi eb tet Jesús.
14 Ey mi joeb oj mil sbisil eb winaj ey ec' titu'. Jix yalon Jesús tet eb scuywom tu' jaxca ti':
—Al wej tet eb, ey ojab chotan eb yin bulquiltajil. Cincuentataj ojab sbisil jun jun bulan, ẍi Jesús tet eb.
15 Jaxca tu' jix yute eb. Ja' yet jix ey chotan masanil eb ánima tu', 16 jix yi'on a joeb ixim pan tu' naj Jesús, c'al cac'on no' pescado tu'. Jix a t'anan satcan, catu' jix yalon yu diosalil tet Dios yu, catu' jix spo'on ey oj. Catu' jix yak'on tet eb scuywom tu' yet chi spo'on ec' eb xol ánima tu'. 17 Jix low masanil eb, jix cam sno sc'ul smasanil eb. Ja' yet jix lawi slow eb, lacaweb to xuc jix no can yu sobrail lo'be.
Jix Yal Naj Pedro, Tol Ja' Jesús, Cristo Toni
(Mateo 16:13-19; Marcos 8:27-29)
18 Ja' junel, ey ec' Jesús txaloj xojli yetoj eb scuywom. Jix sk'anlen tet eb jaxca ti':
—¿Mac jin txequel yal eb ánima che yabe? ẍi Jesús tet eb.
19 —Ey eb chi aloni tol ja' naj Juan Bautista jaach, yal eb. Ey pax eb chi aloni tol ja' naj Elías jaach, yal eb. Ey eb xin, tol ja' junoj xa eb ẍejab Dios peyxa, jix pitzc'u a xol eb camom, ẍi eb, ẍi eb cuywom tu' tet Jesús.
20 Jal jaex pax oj, ¿mac jin txequel je yaloni? ẍi Jesús tet eb.
Jix tak'wi naj Pedro tet Jesús jaxca ti':
—Jaachti', Cu Cristoal jaach, Ak'bil ja Wopiso yu Dios, ẍi naj Pedro tet Jesús.
Jix Yaltej Jesús Yu Scamichal
(Mateo 16:20-28; Marcos 8:30–9:1)
21 Pero jix cam yalon Jesús tet eb, tol c'am junoj mac txequel bey chi yal eb jun jix yal Pedro tu'. 22 Jix yalon pax tet eb jaxca ti':
—Jainti', Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, pero sowalil oj wil sya'ilal. Oj jin intajnele can el yu eb ichamtaj winaj ey yopiso, c'al yu eb yak'omal xaambal tet Dios yetoj yu eb cuywam yin sley Moisés. Oj jin yak' cam eb an, pero yoxial tu', oj jin pitzc'u pax a oj, ẍi Jesús tet eb.
23 Catu' jix yalon tet masanil eb jaxca ti':
—Ta ey mac txequel chi yoche chi ec' c'al cuywoj wintaj an, sowalil man xa ojab yetoj sba xojli. Yab ojab sya'il eb jin ya'il oj jainti' jun jun c'u an, jaxca tol chi locbale a eb yin culus. Ta bejan sc'ul eb jaxca tu', ec' ojab eb cuywoj wintaj an. 24 Yutol ja' eb c'am chi yoche chi cam bey yul yiban k'inal ti', chi sbej el eb jun k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Jal pax eb bejan sc'ul scam jin ya'il oj an xin, ja' ton eb tu' oj cha'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. 25 K'inaloj ta chi kak' ganar ki'on masanil tzet ey yul yiban k'inal ti', pero ta c'am pax scolbanil cu pixan, chi cu to can bey sya'tajilal yin junelne. ¿Tzet cu ganar jaxca tu' xin? 26 Ta ey mac chi q'uixwi a jin ya'il oj an, c'al yu jin k'ane an, oj jin q'uixwoj pax walon el eb an, jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail ti' an, yet oj jin jul wak'on Yaawil. Ja' yet tu' oj jin jul yetoj yipalil jin Mam an, c'al yetoj yipalil eb ángel. 27 Caw yel chi wal e ex, ey wan jex titi', c'am to chex cami catu' oj je yiloni, tol ey oc Dios yin Yaawil oj, ẍi Jesús tet eb.
Jix Q'uexmo Yili Jesús
(Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8)
28 Jujubixi mi yal Jesús wan tu', jix to txaloj bey jun wonan. Jix yi'ontoj Pedro yetoj Jacobo c'al Juan yetoj. 29 Ja' yet lalan xali tu', jix q'uexmo yili Jesús, tx'oj xa jix yun yili sat. Ja' spichil, caw saj jix yun yili, tuxa c'al chi tzejeji. 30 Eyman jix x'ox a sba cawan winaj, naj Moisés yetoj naj Elías. 31 Ey jun miman tzejejial jix majchen ey eb. Jix k'anab eb yetoj Jesús yu tzet oj yun scam naj bey Jerusalén. 32 Ja' naj Pedro yetoj eb yet cuywomal, cax c'al caw chi yal weyan sat eb, pero jix yilon pax sejejial a Jesús eb. Jix yilon pax eb cawan winaj ey ec' yetoj naj tu'. 33 Ja' yet lalan xa yel eb cawan tu' sc'atan Jesús, jix yalon Pedro tet Jesús tu' jaxca ti': “Wuẍtaj, caw watx' ket, yutol ey jon ec' titi'. Tejan watx' chi cu wa'ne oxeb oj pat, junoj ja wet, junoj yet Moisés, yetoj junoj yet Elías,” ẍi Pedro tet Jesús.
Pero man yotaj oj tzet lalan yaloni. 34 Lalan to sk'anab Pedro tu', jix ey jotna jun asun yiban eb. Caw jix xiw a eb scuywom Jesús tu' xol asun. 35 Jix lawi tu' xin, catu' ey junoj mac jix alon xol jun asun tu' jaxca ti':
—Ja' ton jun jin C'aal ti', sic'bil el wu an. Ab tzet chi yal naj, ẍi.
36 Jix lawi c'al yaben jun tu', catu' jix yilontej eb tol xojli xa Jesús ey ec' oj. Ja' eb cuywom tu', c'am junoj mac bey jix yal eb tzet jix yil eb tu'.
Jun Unin Jix El Can Pena Espíritu Yin Yu Jesús
(Mateo 17:14-21; Marcos 9:14-29)
37 Ja' yet jun xa c'ual, yet jix eytej eb bey jun wonan tu', ec'al ánima jix apni sc'atan Jesús. 38 Ja' xol ánima tu', ey jun winaj jix a yaw yin ipal tet naj jaxca ti':
—Mamin, chin k'an favor e ach, c'am mi cha wil jun jin c'aal jin k'an an, yutol asan ch'an jun q'uetxan jin c'aal ti'. 39 Ey xa tiempo sc'oli yetnele yu jun pena espíritu ey oc yin. Chi swek' el yaw, chi tit snum sat. Chi el som sti' yu. Caw chi etnele yu sic'lebil. C'am chi jajle el yu. 40 Jix wak'le walon tet eb ja cuywom, tol chi yi' el jun pena espíritu ti' eb yin naj, pero ma ske' yu eb, ẍi naj tet Jesús.
41 Jix yalon Jesús tu' tet eb jaxca ti':
—Jaexti', caw c'am che yaoc je c'ul yin Dios, caw caw je na'bal. Ilala ey xa tiempo c'al we ec' je yetoj. ¿Bak'in oj na'cha el je yu xin? ¿Jayel ta' xam el chin awtele ec' je yu? Catu' jix yalon tet naj: “Asi', i'tej naj ja c'aal tu' e in an,” ẍi Jesús tet naj.
42 Pero ja' yet jix apni jun unin tu', jix k'ojle ey sat tx'otx' yu jun pena espíritu tu'. Caw jow jix yun stit sya'ilal naj tu'. Pero ja' naj Jesús, jix tzuwa yin jun pena espíritu tu', jix wa'xi can sc'ul naj unin tu', catu' jix ak'le can naj tet smam yu Jesús. 43 Masanil eb ánima titu', jix q'uey a sc'ul eb yiloni tol caw miman yip Dios.
Chi Yaltej Jesús Yu Scamichal Junel Xa
(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)
Ja' yet jix q'uey a sc'ul eb ánima tu' yilon tzet jix el yunen Jesús tu', jix yalon naj tet eb scuywom tu' jaxca ti':
44 —Chi cam wal je yaben sic'lebil tzet oj wal e ex. Manchej q'ueytoj yul je c'ul. Yutol cax c'al Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, pero oj jin ale oc yul sk'ab wan winaj, ẍi tet eb.
45 Pero ja' eb scuywom tu', ma na'cha el yu eb, tzet jix yal tet eb tu', yutol ma ak'le na'cha el yu eb. Jix xiw eb sk'anlen pax tet Jesús tzet chi yal yel oc apnoj.
¿Mac Junoj Yel Miman Yel Oc Apnoj?
(Mateo 18:1-5; Marcos 9:33-37)
46 Jix c'oli steelen sba eb cuywom tu' yu mac junoj mac txequel yel miman yel oc apnoj xol eb, yutol jun jun c'al eb, chi sna' eb tol ja' eb yel miman yel oc apnoj xol yet cuywomal. 47 Pero yotaj Jesús, tzet lalan sna'on eb. Yuxan jix yi'ontej jun unin sc'atan. 48 Jix yalon tet eb scuywom tu' jaxca ti':
—Yal c'al mac chi cha'on junoj unin jaxca jun unin ti', yutol wet an, jaxca tol jain chin ẍa' eb an. Man asanne oj jin, chin ẍa' eb an. Chi ẍa' pax eb jun mac txequel jix jin chejontej an. Ja' mac yel xa c'al chi yi' ey sba je xol, ja' ton jun tu' yel xa c'al miman yel oc apnoj, ẍi Jesús tet eb.
Ja' Mac Man Ac'ul Oj Oc Kin, Ja' Ketoj Ey Oc Oj
(Marcos 9:38-40)
49 Jix yalon naj Juan tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ey jun winaj jix kil on. Lalan yi'on el pena espíritu yin ánima yu ja wip. Pero jix cu ten oc tucan on, yutol man junne oj chi ec' ketoj, ẍi Juan tet Jesús.
50 Jix yalon Jesús tu' jaxca ti':
—C'am ojab che ten oc tucan naj, yutol ja' eb man ac'ul oj oc kin, ja' ketoj ey oc eb, ẍi Jesús tet eb.
Tenbil Oc Tucan Jacobo Yetoj Juan Yu Jesús
51 Ja' yet tuxa chi apni stiempoal spax a Jesús satcan, jix tec'ba sba sto bey Jerusalén. 52 Ey wan eb ẍejab jix babi ẍejtoj. Jix apni eb bey jun aldea yul yet Samaria, yutol chi yoche eb chi swa'ne sposada yet chi apni, yuxan jix babi toj eb. 53 Pero ja' eb a Samaria tu', ma ak'le sposada yu eb, yutol yotaj eb tol lalan sto naj bey Jerusalén. 54 Ja' eb cawan scuywom tu', ja' ton Jacobo yetoj Juan, ja' yet jix yilon eb jaxca tu', jix yalon eb tet Jesús:
—Wuẍtaj, ¿chim yal ja c'ul chi cu k'antej k'ak' bey satcan yiban eb, catu' chi lawi el eb? [Quey tu' jix yun naj Elías yet peyxa,] ẍi eb tet Jesús.
55 Jix oc t'anan Jesús yin eb. Jix tenchanele eb yu Jesús. [Jix yalon jaxca ti':
—Jaexti', c'am chi na'cha el je yu tzet na'baleal che k'anbalne yet che yalon jaxca tu'. 56 Ja' jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, man yu oj wak'on lawoj el ánima an, yuxan jix jin jul an, pero yu jin colon el eb an, ẍi Jesús tet eb.] Catu' jix to eb bey jun xa aldea.
Eb Chi Yoche Chi Oc Scuywom Oj Jesús
(Mateo 8:19-22)
57 Ja' yet lalan sto eb yul be, ey jun winaj jix alon tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, yal c'al bey oj jaach toj, oj jin toj ja wetoj an, ẍi naj tet Jesús.
58 Jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Ja' no' wax, ey sna ch'en no', c'al no' tz'iquin, ey sweyub no'. Pero jainti', cax c'al Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, c'am nioj jin na bey chin weyi, ẍi Jesús tet naj.
59 Catu' jix yalon tet jun xa jaxca ti':
—Ec'an c'al cuywoj wintaj an, ẍi Jesús tet.
Pero ẍi naj tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, ak' nioj xa jin permiso an, chi woche chin muj can toj jin mam an, ẍi naj tet Jesús.
60 —Ja' eb camnaj to el yul sat Dios, ja' eb chi ske' smujon can eb yet camnajil tu'. Pero jaachti', asi' al el tzet utbil ye oc Dios yin Yaawilal, ẍi Jesús tet naj.
61 Ey jun xa naj jix alon tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, chi woche chin ec' c'al cuywoj ja wintaj an, pero chi woche cha wak' jin permiso an, chin to wal to jin ba tet eb ey bey jin na yin sbabelal an, catu' oj jin toj ja wetoj an, ẍi naj tet Jesús.
62 Pero jix yal Jesús tet naj jaxca ti':
—K'inaloj ta ey junoj winaj chi mulna yetoj wacax tinani', chi oc mitx'an yin smitx'banil ch'en k'ubal tx'otx' tocbil oc yu no', pero chi to pax t'anan naj yintaj. Ta ey mac quey tu' yak'on sna'bal, c'am nioj yopiso eb yin yoc ẍejab oj Dios, ẍi Jesús.