16
Jix Pitzc'u A Jesús
(Mateo 28:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Ja' yet jix ey can c'u yet sc'ual xewilal, jix sman ix María Magdalena yetoj ix Salomé, c'al María xutx naj Jacobo wan tzet yetal suk'uk'i sab, yu sto yaon oc eb yin Jesús. Ja' yet jix sajbi a yet domingo, jix to eb bey ch'en ch'en bey jix muji octoj tu'. Lalan yaol c'u, yet jix apni eb. Catu' jix yalon eb jaxca ti':
—¿Mac oj balon el ch'en smajil bey mujan octoj tu' e on? ẍi eb. Ja' ch'en smajil tu' caw miman ch'en. Pero jix yilontoj eb, elnaj xa ch'en. Catu' jix yilon eb yet jix oc apnoj eb yul ch'en ch'en tu', chotan ey jun ángel bey swatx' k'ab eb, jaxca yili junoj ach'e. Ey oc jun jojan saj pichile yu. Caw jix xiw a eb ix sic'lebil. Catu' jix yalon jun ángel tu' tet eb ix:
—Manchej jex xiwi. Jaexti', ja' Jesús a Nazaret che sey ec' oj, jun jix ale oc yin culus. Jix pitzc'u a oj. C'am xa mac ey ec' yul ch'en ti'. Il wej bey jix jul ale octej naj yu eb ti'. Asi' wej, al wej tet wan eb scuywom c'al tet Pedro, tol babel sto naj je sattaj bey Galilea. Oj je yil yin titu' jaxca jix yute yalon can e ex, ẍi jun ángel tu' tet eb ix. Catu' jix eltej eb ix yul ch'en ch'en tu'. Catu' jix to eb. Caw chi bilwi eb yu xiwcanil. C'am junoj mac tet jix yal el eb, yutol chi xiw eb.
Jix X'ox A Sba Jesús Tet Ix María Magdalena
(Juan 20:11-18)
[Ja' yet domingo yet ey to sajbi jix pitzc'u a Jesús. Ja' tet ix María Magdalena jix babi x'ox a sba. Ja' ton yin jun ix tu' i'bil el jujwan pena espíritu yu Jesús. 10 Jix bet yal ix tet wan eb naj jix ec' yetoj Jesús yet yalantoj. Yutol caw chi ok' eb yu cusilal. 11 Ja' yet jix yalon ix tet eb, tol jix pitzc'u a Jesús, catu' tol jix yil ix yin naj, ma ẍa' yab eb.
Jix X'ox A Sba Jesús Tet Cawan Eb Scuywom
(Lucas 24:13-35)
12 Catu' jix x'oxon a sba Jesús tet cawan eb scuywom, sti' el conob yet lalan sbey eb. Tx'oj yili jix yil eb. 13 Yu jun tu' xin, jix meltzo eb yu bet yalon eb tet wan xa yet cuywomal. Pero ma pax ẍa' yab eb.
Jix Ẍejtoj Eb Ẍejab Jesús
(Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23)
14 Ja' junel xa, yet lalan slow eb scuywom jusluc'wanil, jix x'oxon a sba Jesús tet eb. Jix tzule eb yu, yutol jix yak' caab c'ulal eb, catu' caw caw sna'bal eb. Ila ma ẍa' yab eb tet eb jix ilon yet jix pitzc'u a oj. 15 Catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Asi' wej bey masanil yul yiban k'inal. Asi' al wej el sk'aneal yet colbanile xol masanil ánima. 16 Ja' mac oj yaoc yin sc'ul, catu' chi yak'on bautizar sba, oj colcha oj. Pero ja' mac c'am chi yaoc yin sc'ul xin, oj jul sya'ilal yiban. 17 Ja' eb oj yaoc yin sc'ul, oj ske' x'oxon wan milagro eb ti': Oj ske' yi'on can el pena espíritu eb yin ánima yu wipal an. Oj k'anab a eb yin tx'oj ti'eal. 18 Ta chi smitx' laba eb, ta chi yuc' eytoj eb junoj tzet yetal chi cam ánima yu, c'am tzet oj i'on eb. Ta chi sbatxba oc sk'ab eb yiban eb ya' ey, oj wa'xoj can sc'ul eb yu eb, ẍi Jesús.
Spaxbal A Jesús Satcan
(Lucas 24:50-53)
19 Ja' yet jix lawi yalon jun ti' naj Kaawil Jesús tet eb scuywom tu', jix i'le pax a naj satcan, catu' jix ey chotan bey swatx' k'ab Dios. 20 Catu' jix to eb yalon el sk'ane Dios tu' bey jun jun lugar. Jix oc c'al naj Kaawil yetoj eb. Ja' c'al naj jix mulna yetoj eb, yet watx' chi txeclo el oj, tol yel jun k'ane chi ec' yal el eb tu'. Amén.]