3
Jopome Anatu Kando Mumu Leya
Pii laa nao koo piku piku pao peteyaminyi dokopa Jopome baa mandeyaminyi yuu gii doko epe see naya.
Dokona Suu Pyao Jopo Baame Pii
Dake Leya
2-3 O Anatu, namba mandeyaminyi yuu gii koo inginyi nembape.
Dee namba anyinya ingi anda ranjama rongo piyamo yuu gii doko kooŋo lape.
Anatu yuu gii doko alowa pyuo iminjinya lape.
Dee kamba yuu gii doko suu pyaa nalu nareŋe lao pipi.
Doko eŋa pao see nana lape.
Yuu gii eŋa pao iminjilyamo doko kaepala iminjalu iminjo iminjinya lape.
Kopame yambe pyapala neta kata doko nee pipi.
Ee kana dokona yuu gii kukwa doko pyakepanyi neta nembalu nembo nembape.
Yuu gii doko dee kamba yaka lao sero kara namanale.
Kukwa gii doko rae mai nao mee pote murumuru ingyuo sinya lape.
Wambu nemonga lao oma kameya kemali pingi silyamo ipwa koko kiwa dokona pii lamaingi dupwame
nemonga lapala yuu gii doko kwaenyi nembenako.
Yangama bui kana renge doko raa nana lare.
Yuu yango rali pelana pilyamo doko angingyuo yango ota nana lare.
10 Yuu gii kukwa anyimi namba mandeyamo doko kokwa sinyi nembape.
Namba mandeyamosa namba keta mona randange rengepe randa nyingi rengepe dupwa panembena epelyamo.
 
11 Namba anyinya ingi anda dokonape
dee manjinyi peyareyamo dokopape kumuyuli yaka.
12 Akipamo nambana anyimi banya kingi kalengena reto lanyuo papiyase?
Akipamo anyimi manjepala anju jiyase?
13 Namba dokopa kumuyuli doko dakepa koo sipuli.
14 Kiŋi akalipi wambu iso karenge akalipi
kiŋinya anda lalyasi dee kamba piyami dupwa malu anda luu palaminyi doko suu pyao luu palipuli.
15 Dopa pyuo namba kiŋinya ikinyingi dupwa
kana golope kana kulingipi nyuo andana retapala nakama malu anda luu palaminyi doko suu pyao sipuli.
16 Wane wanakepe nyaŋa manjinyi peyarelyaminyi kumungi dopale ingyuo luu palipuli.
17 Yulu koo pingi dupwa malu anda palenge dokopa nakamana koo dupwa pii nange.
Dee yulu andake pipala makame kumungi dupwa malu anda palyuo dokopa imambu singi.
18 Dee karapusi palenge wambu kumapala dokopa
pyalana pyuo pii porakai lengenyili pyuo letaminyi see nao koo soo palenge.
19 Wambu peparae kuki andakepe karaminyi
dee kendemande akali anjarae karo yulu pingi dupwa kumuo palyuo dokopa mokwasi koo soo karaminyi.
 
20 Akipamo akali dupwa mona randaminyipa mee lete karena lao kaelese?
Ingi randa sakame kumaminyipa akipamo yuu gii mende apeto mailisi?
21 Nakama kumalena kumungi renge doko epelyape lao isaro karaminyipape angi doko epa nalyamo.
Nakamame bange au pisi mona nyingi dupwa angingyuo suu pyaa napala malu anda kumuo palirami dokona mona nyilyaminyi.
22 Nakama lete karo dokopa rae mai nao pao kumuo malu anda palyuo dokopa rae maingi.
23 Anatumi pinjingi mendepe kanda nalamisi lapala mee pyuo retelyamo.
Baame rengya nyerali dupwa yalu pyuo retenge.
24 Namba nenge nenge kandale doko suu pyao mee ee lao yanga mangau lao karo.
Namba ota nao mona rando ŋee lao karalu karo.
25 Nambame yulu mende pirali pakapunu dupwako namba keta angi pipa pilyamo.
26 Nambana mona kyuu lao see napyamo manda rao kara napunupa
mee randa dupwa ota nao yoko lapu lapu pyuo epoko karamo,
leya Jopome.