4
Jona Imbu Singi Mandeyamopa
Anatumi Nyisiya
Dopa piyamosa Jona baa rae mai napala wakasa imbumi kumuya. Dokopa Kamongo lao loma soo dopa leya. Namba ene anda yaki nyelana dokopa dake dopa piri lao laa nayope? lao Kamongo doko piso siya. Renge dokona namba kaepala yuu Tasisi dokona panya peyo, leya. Embame Anatu waa waa lao kondome wakasa kumungi doko namba siyu. Yuu peparae emba keta renge keyange dupwa ipyali lao enda akalipi dupwa anjiki pyuo mona reto karenge. Dee yuu peparae embena suu pingi alowa pyuo randa mairu lenge doko kaenge kandape leya. Lapala Kamongo epapu namba kumarole. Kumaro ramo doko manda raro, leya.
Dokopa Kamongome isingi lamaiyuo, Embame dokona imbu karene doko kapa lao silisi? leya.
Dokopa Jona baa yuu doko yaki nyepala yuu neta epenge dorena pao peteya. Baa anda kauwa kuki mende range pipala pau leyamo koko dokona piso yuu taone Ninepa doko apa pilyape lao kando peteya. Dopa piyamo dokopa Kamongo Anatumi Jona peteyamo dusa isa mende baa pau lao petena lao wai piya. Dokopa Joname isa wai doko kando rae wakasa maiya. Dopa piyamopape dee yangama neta pyakalyiyamo yuu gii dokopa Anatumi kau kuki mendeme isa doko nena leyamosa isa wai doko nao kyapuya. Dokopa dee Anatumi neta epenge kata dorena porambaiye isasa pingi mende minyiyasa Jonana ayemba doko netame rao makyapala lenge doko malawai lapala kumasi selana piya. Dopa piyamopa namba lete kararo doko kapako dokoŋo kumaro doko iki kapa lao suu pilyu, leya.
Dopa leyamopape Anatumi baa lamaiyuo, Isa wai dokona lao imbuo karene doko kapase? leya. Leyamo dokopa Joname lao, Kinyi, dokona namba imbwualyo. Imbu arorome manjo kumaro, leya.
10 Dokopa Kamongome Jona dopa lamaiya, Isa wai dake kukwa yuu gii mendaki ando karapala dee kukwa kyapwapyamo dokopa embame andena lao napinyipape isa wai kuki dakena emba mee kondalene. 11 Doko suu pyao nambame taone andake Ninepa dokona kondome kumulyu. Renge doko taone andake dokona wane wanakepe kuli koo pii nange taosande ama malu (120,000) dee mena bulamakao ama malu dokona lao Anatumi ama kondome kumulyu, leya.