3
Kekengena Yulu Doko
Yangonemoo nakama wambu malu mee rapu pingi ingyuo paa napengele. Rapu pingi dupwa keta kote pii kama andakele ingyuo palira doko soo karaminyi. Namwa peparae kopeta kapeta pingi. Dokona akali mende pii koo kambumi laa nangende kareya kande doko banya yulu peparae angi rolae pyuo parasa pira. Doko makande minyuo namwa mena osena kambu dokona kapa bange porai palyilyamano dokopa baame namwa warombo singi. Kapa porai doko ipyuo nyingi dokopa ose baame namwa laramanuli pyuo kata penge. Dee ipwa sipu yulu pilyaminyi dokona suu pyalapape. Sipu reeko dupwa porambaiye andake minyuo lanyuo para. Lanyuo paramopape bange kukinde kingi orata lenge doko minyuo yulu pingi akali dokome panya lao suu pilyamo dorena mee penge. Dokona ingyuo namwana kekenge doko kuki ingyapyamopape pii malu lenge.
Poo andake mende isare koo kuki dokona anji nyepala rao otenge kandale. Wambunya kekenge doko isare dopale ingilyamo. Doko baa koo dokona anda kamape ingilyamo dokona piso namwana yongo dokona lemongwaro sepala yulu koo nyuo rayapala namwa kwuanyi nembenge. Wambu dupwame mena rara wakale wakalepe yaka rara wakale wakale dupwape dee kau dupwape oma rara peparaepe nyuo mondo pyuo anjiki pinyi pyambungi kandale. Doko suu pyao wambu mendeme banya kekenge doko anjiki pyuo rau lanyi pyambwara ingya nalyamo. Kekenge baa kata koo dupwanako rali lao kumungi mauli paleta papyuo karenge. Kekenge mendaki dokomeoko Kamongo Rakane Anatu dokona ketae pyambuo ange lao karo dee wambu yango Anatu range yale wasiyamo dupwa kando pii koo lakamyuo karaminyi. 10 Kinyi kambu mendakindeme pii koo keyangepe pale pale neta nyuo karaminyi. Yangonemoo doko kapa ingya nalyamo. 11 Ipwa mendaki dokonako ipwa keke pingipi mee rende pingipi pakao epengepe? 12 Piki isa dokona olipi jingi kapa lyingipi? Dee girapo isame piki jingi alowa pyuo lyingipi? Ipwa api pete dokona papala mee ipwa rende piramo naralya silipi?
Suu Pingi Anatu Keta Piso Epenge Doko
13 Akali mende angi mona palenge kareya kande doko baa pau lao mona palenge ingyuo yulu keyange pira. Piramo dokome wambu dupwa baa mona palengelamo lao soo gisarami. 14 Rangena mona andarena pelanyi nembo range dokona kamongo karalana lao suu pyapala yango koo palyuo karare ramo doko keyange ingyuo karo lao kyambo laa nalapape. 15 Suu pingi koo dopale dupwa yake panda rae daa. Mee isa wambunya yanengena yulu doko imambu koo dupwa keta piso epenge. 16 Panda mendena wambu dupwame yango palyapala nyilyingili ingyuo karalana suu pyarami dokona piso koo pipala yulu dupwa kwao para. 17 Anatu keta suu pingi epelyamo doko keyange yapasi. Doko soo nyerami dupwame yango dupwa mona mendare palyapala mendali kando anjiki pyuo yako lao mendali sakao karo yulu keyange pyuo kararami. Yanengena suu pyao yapalya yapana pyuo mee kambunya ketae Kurisene ingili lao kara narami. 18 Namwame mona mendare palyuo kararama ramo doko ee jingi yapasi eena wara pirama dopale. Waingi doko nenge keyange ando epenge doko suu pyao yulu rolae doko ando epara.