10
Isaraele Wambu Dupwame Amote Wambu Dupwa Pyao Raliyami
Josuame yuu taone Jereko pyao kokwa soo dee yuu dokona kiŋi pyao kokwa soo piya. Dopa pipala yuu Eyai dokona dopako pyuo piyamo doko leyaminyi Jerusaleme range kiŋi banya kingi Atoniseteke lenge dokome siya. Sepala Gipione wambu dupwame mona siyamopa Isaraele wambu dupwa pipya manda rao peteyami doko leyaminyi siyako. Dokona lao Jerusaleme wambu dupwa ama pakayami. Renge dokona lao yuu taone wakale wakale kiŋi iso kareyaminyi dupwa yuu Gipione doko andake dopale. Yuu Eyai doko mee taone kuki iki. Dee yuu Gipione range yanda singi dupwame yanda poraiyuo pingi. Dokona lao akali Atonisetekeme pii nembo akali Oyame yuu Eperonena kiŋi dokope akali Pirame yuu Jamurana kiŋi dokope akali Japia yuu Lakisinya kiŋi dokope dee akali Depa yuu Ekelonena kiŋi dokope dopa lamaiya. Gipione range wambu dupwame Josuamoo Isaraele wambu dupwa pipya mona sipyamopa puu minyuo pisiminyi dokona nakama dae epapala nambamoo pipya Gipione range wambu dupwa yanda pyuo pyamanale, leya. Amote kiŋi kingi paki dusipame Jerusaleme range kiŋi dokope Eperone range kiŋi dokope Jamura range kiŋi dokope Lakisi dee Ekelone range kiŋi dolapope nakamana yanda singi dupwa peparae nyuo malu palyuo yuu Gipione doko awali lao karo yanda piyami.
Dokopa Gipione range dupwame Josua yuu Gilikale paleyamo dokona pii wai nembo leyami. Embame namwa yaki nyii napipi. Emba waiya lao aopa epo namwa nyiso lete wai pyao nyelase. Amote kiŋi yuu kyau dupwana palenge dupwa peparaeme malu palyapala namwa pyala epelyaminyi, leyami.
Leyaminyi doko sepala Josua banya yanda singi peparae dupwa pipya yuu Gilikale yaki nyepala nyisala peyami. Peyaminyi dokopa Kamongome Josua lamaiyuo, Ama paka napipi. Wambu dupwana mendeme emba pyao isa palya narami. Nambana porainya renge dokome embame wambu dupwa nyuo anamasi minyare, leya. Leyamo dokopa Josua dee banya yanda singi dupwape kukwa yuu Gilikale dokona karo yuu Gipione peyami. Papala Amote wambu dupwa rapa rapa pii nayaminyipa nakamame wambu dupwa walu lao piyami. 10 Amote wambu dupwame Isaraele yanda singi dupwa epeyaminyi kandeyaminyi dokopa Kamongome nakama pakanyi pyambuya. Pyambuyamo dokopa Isaraele wambu dupwame Amote wambu yuu Gipione dokona pyapala yuu Beterome kyau kata kuki mendena pyao lano ralinyi nembeyami. Ralinyi nembo pao yuu Aseka dee Maketa yuu donorena singi dokona pyambuyami. 11 Isaraele wambu dupwame peteta peyaminyi dokopa Amote wambu dupwa lano makando peyaminyipa Kamongome yake dokona piso randake kapa isa peyapala wambu malumee pyao kumakaya. Isaraele wambu dupwame wambu pyao kumakayaminyipape randake kapame kamame wakasa pyao kumakaya.
12 Kamongo dokome Isaraele akali dupwa nyisiyamopa Amote akali dupwa pyao wini piyami. Yuu gii dokopa Josuame Kamongo pii lamaiya. Baame Isaraele wambunya lenge kambu dokona dopa leya. Neta, yuu Gipione kanda kanda dokona mee rao kara. Kana, yuu Ainjalone rapu dorena kanda kanda mee rao kara. 13 Isaraele wambu dupwame ene wini pinya piyaminyi dokopa neta kanape dolapo mee romo pii nao rao karalu kareyambi. Dopa piyamo dokopa yake suku dokona neta mee rao karalu kareya. Dopa piyamo dokopa yuu yangama piso pao yuu kukwa opetaeko rao karalu kareya. Dopa piyaŋa lao Akali Rolae Pingi Dupwana Buku dokona pyasi palamo. 14 Yuu wamba kanda soo dokopa piso pao epapupi yulu dopale pyuo Kamongome mee akalinya pii mendepe warombo see nange. Isaraele wambu dupwame yanda pyuo kareyaminyipa Kamongome nakama poraiyuo nyiso kareyamo piyami.
15 Enakana dokopa Josuamoo banya yanda singi dupwa pipya nakama paleyaminyi yuu Gilikale dokona dee kapu kyuo peyami.
10:16—23:16 Nakamame yuu Kenane doko pyao nyuo anamasi minyiyami. Dopa pipala yuu doko Isaraele rara dupwa liti pyuo nyiyami.