22
Juta Wambunya Kiŋi Josaya
Lenge Kareya
Josaya baa ee kana mange lama karo dokopa yuu Juta dokona kiŋi kareya. Karapala ee kana akalisa rema ipisu mendaki baame yuu Jerusaleme doko iso kareya. Banya endangi doko kingi Jetita lenge akali Ataya lenge yuu taone Bosekate range dokona wanenge. Akali Josayame Kamongo rae mairali yulu dupwa iki pyuo kareya. Dee banya rora ambasu akali kiŋi Dapitimi yulu piyamo dupwana moko minyuo pyuo kareya. Dopa pyuo karapala Anatunya lowa pii dupwa peparae warombo soo rape rape lao pira ingiya.
Lowa Pii Palenge Buku Doko
Koto Nyiyami
Ee kana akalisa mange lama karo kiŋi yulu pyuo iso kareyamo dokopa Josayame kote singi dupwana pepa pingi akali Sapane lenge akali Asalayana ikinyingi akali Mesulamena kauwange doko tembole anda dokona pena leya. Pao purisi mupwa akali Ilikaya pisipyamo dokona papala purisi menge dupwa yulu palipyamopa tembole anda kambu konandowame dokona wambu dupwa keta kana nyiminyi dokona kana namba akipare nyimi lao yaka lao nyela pena leya. Pao baa lamaipala kana angi dupwa tembole anda doko kwaepyamo dokopa lalyuo waso pingi akali dupwana akali mupwa dupwa mainya lena leya. Dokopa nakamame kamonda akalipi anda pingi akalipi kana semene minyuo yulu pingi akalipi dupwa peparae kana maiyuo dee isa kanape anda kwaelyamo lalyuo pingi dupwa ropo pyao nyuo pirami. Dokona mupwa ingyuo yulu pyuo karaminyi akali dupwa yulu rolae pinginde karamiŋi dokome kana dupwa apa pyuo pyao nembami lao piso see narami ingilyamo leya.
Leyamo dokopa kiŋi dokona pii dupwa Sapaneme nyepala akali Ilikaya lamaiyamo dokopa Ilikayame lowa pii dupwa palenge buku doko tembole anda dokona sipyamo koto nyipu lao baa lamaiya. Lamaipala buku doko baa maiyamopa Sapaneme yaka leya. Lapala baa kiŋi peteyamo dokona kapu kyuo papala lamaiyuo lao, Embena kendemande akali dupwame tembole anda dokona kana sipyamo dupwa nyepala anda kwaelyamo lalyuo pingi akali mupwa dupwa maimipya, leya. 10 Lapala enakana baame lao, Buku dake akali Ilikayame jipya, leya. Lapala baame kiŋi doko sinya lao pii poraiyuo yaka lao lamaiya.
11 Buku yaka leyamo doko kiŋi dokome sepala kondome kumuo banya komau doko minyuo kanguya. 12 Kangwapala baame purisi akali Ilikayamoo akali Sapanena ikinyingi Ayikamemoo dee akali Maekayana ikinyingi Akipomoo dee kote singi dokopa pepa pingi akali Sapanemoo dee kiŋi dokona role pyao nyiso papingi akali Aisayamoo pipya pii dapwa lamaiyuo lao, 13 Papala buku dakena mana letamo dokona lao Juta wambu peparae dupwana laope dee nambana laope Kamongo doko piso sakalapape. Namwana rora ambasu dupwame buku dakena pinya leyamo dupwa pii nayami dokona Kamongo dokome namwa pipya imbwualyamo.
14 Akali Ilikayamoo Ayikamemoo Akipomoo Sapanemoo Asayamoo papala poropeta enda Uluta lenge yuu Jerusaleme enenge ingyuo pyuo nyokonyiyami dokona palenge doko piso sela peyami. Banya akalingi doko Salumi lenge akali Tikipana ikinyingi Atasena kauwange doko tembole anda dokona komau dupwa baame rapu pyuo karenge. Nakamame doo piyamo dupwa enda doko lamaiyami. 15 Dokopa enda baame nakama lamaiyuo, Kapu kyuo kiŋi petamo dokona papala 16 Kamongo keta pii piso ipyamo dupwa baa lamaila pena leya. Buku dokona pyasi palipyamo kiŋi doko yaka lapyamuli pyuo namba Kamongome yuu Jerusaleme dee wambu dokona palaminyi dupwape randa maiyuo pyaro. 17 Nakamame namba kilya kando mata joo dee mee bange kingimi wasisi anatuŋu lenge dupwa mena pyao kiso maiyuo dee yulu peparae piminyi dupwame nambana imbu singi doko sipurao nakao pilyaminyi. Dokona nambana imbu singi doko Jerusaleme wambu pipya sipurao epelyamo doko dee lokwalyuo isa paa naralyamo, leya. 18 Kiŋi baa rangena lao dake namba Isaraele wambunya Kamongo Anatumi letoŋo. Emba buku dokona pyasi palipyamo pii dupwana lao warombo sipilyamo, leya. 19 Nambame Jerusalemepe dee dokona wambupi dupwa randa mairunu dokona pii sepala nambana lenge kambu dokona embena koo dupwana kondome kumuo inyimungu piso embena komau minyuo kanguo ee lao petee. Nambame yuu Jerusaleme keta randa mairu dokopa wambu dupwa mona nembo pakame kumuo kandena lao piru. Dopa piru dokopa wambu dupwame yuu doko kooŋo larami. Laraminyipape nambame embena ateŋa doko sakapu. 20 Namba randa mende Jerusaleme peyaro doko emba kumaparenepa peyaro. Nambame emba mee manda rao kuma lao kaeyaro.
Akali dupwame wai pii doko minyuo kapu kyuo kiŋi Josaya peteyamo dokona epeyami.