5
Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote Doko Pilisitia Wambunya Yuu Dokona Siya
Pilisitia wambu dupwame Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko nyepala enakana yuu Epenesa dokona piso soo pao nakamana yuu taone Asote lenge dokona peyami. Papala nakamana mee bange anatu lao lakandenge kingi Dakene lenge banya misi anda dokona minyuo andakare papala wambu yale Dakene dopale ingyuo wasisi pisingi repeta reteyami. Reteyaminyi dokopa yangama wamba kukwa dokopa Asote wambu dupwame pao kandeyami dokopa mee bange anatu lao lakandenge kingi Dakene lenge pikisa wasisi doko Kamongona Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote siyamo dokona lenge kambusa lakao pao siya. Dopa piyasa nakamame minyalyuo nyepala kamba petengenyili pyuo pisiyami. Doo pisiyaminyi yangama dokopa bange wasisi doko kambako Kamongona Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko siyamo dokona lenge kambusa lano siyamo kandeyami. Yuu gii dokopa bange dokona ayemba kingipi dupwa poro lapala kambu konandowame dokona siyamopa romba kyangalipi dupwa iki pyarepala pao siyamo kandeyami. (Renge dokona mee bange anatu kingi Dakene lenge dokona purisi akali dupwamepe dee baa lakandenge wambu peparaemepe kamame epapu dakepa yuu Asote dokona panda dokona mee kimbu kalyuo papi napala yalarapu papingi.)
Kamongo dokome yuu Asote wambu dupwa soo nyinya lao randa maiyuo paka mona palyinyi pyambuya. Baame yuu taone Asote dokona dee yuu kipwa kipwa dupwanape wambu dupwa randa maiyuo nakamana yongo dupwana amungi ama kameya dupwa pinya leyasa nakama ama randa nyiyami. Nakamame doo piyamo doko kandeyami. Kandapala nakamame lao, Isaraele wambunya Kamongo Anatu dokome namwape namwana mee bange anatu kingi Dakene lenge dokope randa jilyamo. Dokona namwa Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko dae yuu gii mende nembo sinya laa namanale leyami. Lapala nakamame wai pii minyingi akali lapo wai minyuo pena lao nembapala Pilisitia kiŋi kingi paki epena lao nyiyami. Nyepala piso soo lao, Isaraele wambunya Anatunya Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko apa pimase? leyami.
Dokopa akali dusipame isingi lao, Yuu Gati dokona minyuo pena leyami. Dokona lao nakamame yuu Gati doko Pilisitia wambunya yuu taone mende dokona minyuo peyami. Dopa pyuo minyuo papeyaminyi dokopa Kamongo dokome yuu dokona wambu dupwa soo nyinya lao paka mona palyinyi pyambuo randa andake maiya. Baame wambu kuki andapaepe peparae keta amungi andake dupwa maiyasa randa nyiyami. 10 Dopa piyasa nakamame Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko yuu Ekerono dokona minyuo peyami. Yuu dokona minyuo pao pyaka sepeyaminyipape wambu doo range dupwame ee lao lao, Namwa pyao kumakana lao Isaraele wambunya Kamongo Anatu dokona Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko dae soo epelyaminyi, leyami. 11 Lapala nakamame kambako Pilisitia kiŋi peparae epena lapala lao, Namwape namwana wambu ree palupi dupwa pyao kumasa naraŋa lao Isaraele wambunya Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko banya yuu range dokona kapu kyuo nembakaminya leyami. Doko Anatumi soo nyimili lao randa maiyasa wambu malu kumuyamisa nakama pakame kumuo kareyami. 12 Wambu lapo kuma napala amungi peteyamo dupwame mee wambu dupwamepe nakamana mee bange anatu dupwame nyisinya lao ee leyami.