7
Dokona lao yuu Kiriate Jirimi wambu dupwame Kamongona Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote nyepala soo pao yuu kyaunya palenge akali Apinatape lenge dokona anda peyami. Dokopa wambu dupwame banya ikinyingi Eliasa dokome iso karena lao rombo palyiyami.
Samyueleme Isaraele Wambu Dupwana Mupwa Ingyuo Iso Kareya
Kamongona Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko taone Kiriate Jirimi dokona mee soo kareyamopa ee kana akalisa lama epo peya. Yuu gii dusipana Isaraele wambu dupwa Kamongome nyisinya lao ee lao kareyami.
Samyuele Isaraele wambu dupwa lamaiyuo lao, Nakamana suu pingi monape peparae Kamongo keta pyamalyapala kapu kyuo baa karamo dokona panya suu piyami kande dokopa yuu wakale range dupwana mee bange anatu lenge dupwape dee mee bange anatu enda Aseta yale lao pyuo waso lakandenge dupwape neta nembalapape. Nembapala dokopa nakama peparae Kamongo maiyalu maiyuo maipala baa iki lakandalapape. Dokopa baame nakama Pilisitia wambunya porai doko anamasi minyuo kingi raka lao nyera, leya. Leyamo dokopa Isaraele wambu dupwame nakamana mee bange anatu kingi Bealo lenge dupwape dee mee bange anatu enda Aseta lenge dupwape nyisa nembapala Kamongo doko iki lakandeyami.
Dokopa Samyueleme Isaraele wambu dupwa peparae yuu Misipa dokona pao malu palyinya, leya. Lao dokopa, Yuu dokona nakamana lao Kamongo kando ateŋa lakaro, leya. Dokona nakama peparae yuu Misipa dokona pao malu palyuo peteyami. Pisipala nakamame ipwa dupwa ipwa yuwale pete singi dokona kamuo nyepala Kamongona kingi lao kulimbuo dee yuu gii doko nenge wasaka pyuo piso piyami. Dopa pipala nakamame lao, Namwame Kamongona lenge kambu dokona koo piyama kande leyami. (Doko yuu Misipa dokona Samyueleme Isaraele wambu keta randa paleyamo dupwa kote soo rolakamiya.)
Dokopa Isaraele wambu dupwa yuu Misipa dokona malu palyuo petaminyi leyami doko Pilisitia wambu dupwame sepala nakamana kiŋi akali kingi pakimi nakamana yanda singi ami dupwa lanyuo pyala peyami. Isaraele wambu dupwame pii doko sepala ama pakame kumuyami. Pakame kumapala Samyuele kando lao, Kamongo namwana Anatu dokome Pilisitia wambu dupwa ramanyi nembo namwa kyawa lete nyinya lao ateŋa lakaoko karena, leyami. Dokopa Samyueleme mena sipisipi kumambona mende peparae pyao kiso Kamongo maipala dokopa baame Isaraele wambu dupwa nyisinya lao loma siya. Dokopa Kamongome loma siyamo dokona isingi yano pyakamiya. 10 Samyueleme baa mena sipisipi yakane doko pyao kiso maiyuo paleyamo dokopa Pilisitia wambu dupwa oo repe kura lapala pyala epeyami. Pyala epeyaminyi yuu gii dokopa Kamongo dokome yake dokona piso nakama keta pimwaiyuo yuu gala andake leya. Leyamosa wambu dupwa komondo kata palyuo ralo kopyali ingyuo bolombalo lao peyami. 11 Isaraele akali dupwame yuu Misipa dokona piso yaki nyepala Pilisitia wambu dupwa peta ralyuo pao kata dokona lapo pyao kumakapala nakama yuu Beteka dokona repeta epeyami.
12 Dokopa Samyueleme kana mende nyepala yuu Misipa yuu Senepa lili kanya dokona pisipala lao, Kamongome namwa kata imwano dupwana peparae nyisapya. Dokona lao kana dake Nyisingi Kana larama, leya. 13 Dokona lao Isaraele wambu dupwame Pilisitia wambu dupwa anamasi minyiyami. Dokopa Kamongome Samyuele lete palyuo kareyamo dokopa Isaraele wambunya yuu doko rapu piyamosa kapa kamba pyala eparami ingya naya. 14 Dokopa Pilisitia wambu dupwame yuu Ekerono Gatipana kanya yuu taone singi pyapala nyiyami dupwa kamba Isaraele range keta peya. Dokopa Isaraele wambu dupwa nakamana yuu peparae range nyiyami. Dopa piyaminyi dokopa Kenane wambupi Isaraele wambupi pipya nyisu pisa nao mona kyuu lao siyamo palyuo karo piyami.
15 Samyuele lete palyuo kareyamo dokopa Isaraele wambu dupwana mupwa ingyuo iso karo pao kumuya. 16 Ee kana peparaena baa yuu Betele, Gilikale dee Misipa dusipana awali lao papyuo karo Isaraele wambu dupwana randa mende aki palamo lao kote pii soo rolakamyuo papiya. 17 Dokopa enakana banya rangena yuu Orama dokona kapu kyuo peya. Dokona papala baa kote soo yulu dopaleko piya. Pipala yuu Orama dokona baame mena pyao kiso maingi kana pyare mende Kamongona lakamiya.