5
Ananiasɩ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ Safilaa gbʋ
Cɩɩn, nyɩmɛ yabhlo -ɔ ka ŋnɩ -wa Ananiasɩ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ Safilaa 'paa wa kpaa pɛlʋ. 'Ɩn ɔ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ bhlɩa wɛlɩ -bhlo, ɔ yia we 'gwɛzii kibhe 'wʋtɩ ɔ -nʋ nya, 'ɩn ɔ -yɔ we tɔlʋa yia -Zezuu tietienyaa -gbɛ mnɩ.
'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Ananiasɩ, lɛɛ ka 'gbʋ *-Saatan yi -na dlɩ yea? -Ɩn ka Zuzu 'Pʋpa -yla yotʋbhʋ, 'ɩn -ɩn yia wee kpaa 'gwɛzi tɔlʋa 'wʋtɩ -na -nʋ nya. Da -ɩn 'nɩa -slɔ wee kpaa pɛlʋ 'pa, we mɩ -na -nʋ nya. 'Ɩn -ɩn 'paa we pɛlʋoo, we 'gwɛzi mɩa, -na -nʋ -wa, we 'nɩ mʋʋ? Lɛɛ ka 'gbʋ -ɩn yi sanɛɛ -sʋkpa gbʋ pʋpalɩa? We 'nɩ nyɩma -yla -ɩn 'tʋbhʋ yo, -Lagɔ -yla -ɩn 'tʋbhʋa we.»
Ananiasɩ 'nʋa wee wɛlɩnya -mɩnɩ, ɔ bhlia, -bha ɔ tlɩlɩa. -Wa weee 'nʋa we, -nyanɩgbɔ yia wa -kpalɩ. Nyimesia yia 'wʋsɔ, 'ɩn wa yia ɔ 'naa -yɔzʋ, wa -yɔ ɔ yia mnɩ, 'ɩn wa yia ɔ lazʋ.
'Lɛlɩ ta 'plɩa, 'ɩn ɔ 'ŋwnɔ Safilaa yia pla, -zugba -we nʋa lɛ, ɔ 'nɩ we 'ji -yi. Piɛlɩ yia ɔ layɩbha, ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «A gba 'mɩ -yla gbʋzɔnʋ, -valɛ nɩ nya a 'paa amɩaa kpaa pɛlʋ yɩ?»
'Ɩn ɔ nɛɛ: «Ɩɩn, we nya -a 'paa we pɛlʋ.»
Tɔʋn, Piɛlɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Sa we mɩa, 'ɩn a -yɔ amaa 'lowli yi wɛlɩ -bhlo bhlɩa, 'ɩn a yi -Lagɔɔ Zuzu laylaa? A -talɩ, -wa 'bhʋa amaa 'lowli lazʋda, wa 'yligbe -buduŋwɛɛ, ma yi 'yaa ama yoo kwaa.»
10 -Bha -bhlokpadɛ, ɔ bhlia Piɛlɩɩ bhʋ -yɔ, ɔ yia tlɩ. Nyimesia 'kaa pla, -zugba ɔ ka tlɩ, wa 'bhua ɔ 'wʋ, wa -yɔ ɔ 'sɔ mnɩa, 'ɩn wa yia ɔ lazʋ ɔ 'lowli kwesi. 11 *Leglizɩ weee -yɔ nyɩma -tɔlʋa weee, -wa 'nʋa wee gbʋ -mɩnɩ, -nyanɩgbɔ yia wa -kpalɩ.
-Zezuu tietienya nʋa gwɛdigbʋ 'kadɩ lɛ
12 -Zezuu tietienya ka gwɛdigbʋ -yɔ gbʋ 'kadɩ duun lɛnʋ nyɩma nyɩdɩ. -Lagɔbudu 'kadʋʋ -kapue wa lalɩa Salomɔɔɔ palʋ 'kadʋ, we zɔ -Lagɔnyɩma gbelia 'wlu, we bhla wa ka dlɩ -bhlo. 13 'Ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ'ɔ 'yɩ dlɩ ɔ 'ka wa lʋbho, 'ɩn -zugba nyɩma duun mnɩnɩ wa 'ŋnɩ. 14 'Ɩn nyɩmaa -zlo, nʋkpasia -yɔ 'ŋwnɩ, -wa ŋwnua Nyɩmaa -Kanyɔɔ gbʋ -yɔ, 'ɩn -maa yia -Lagɔnyɩma -gʋbho. 15 'Ɩn nyɩma yia guzʋnya 'yloogblʋ wlelie bhli. Wa yia wa -gbato -yɔ -bitanya -gʋ lapɩlɩ. 'Ɩn bhla -we nya Piɛlɩ -ka 'plɩa yi, ɔ zuzu 'ka -ylɛɛ 'yabhloo -kpʋa -gʋ 'plɩlɩ wa glaa. 16 Nyɩmaa -zlo yi 'yaa 'gbenya mɩa -Zeluzalɛmʋ kwesi 'bhʋ, 'ɩn wa -yɔ guzʋnya -yɔ nyɩma -wa zuzu 'nyii mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda yia yi, 'ɩn wa 'dɛ weee yia 'pʋ.
Wa kpaa -Zezuu tietienya
17 -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -yɔ -wa mɩa ɔ kwesi -wa weee -wa *Sadusenyɩma, zenyidlɩ yia wa 'wʋbho -Zezuu tietienyaa gbɛgbɛɩn. 'Ɩn -we wa 'kaa lɛnʋ, wa yia we wɛlɩ bhlɩ. 18 Wa kpaa -Zezuu tietienya, 'ɩn wa yia wa -kaslʋ 'wʋpa. 19 Nɩɩ, sabɔ, -Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia, 'ɩn we yia -Zezuu tietienya ŋwɛ -kaslʋbudu -kalɩ. We wlelia wa, 'ɩn we nɛɛ wa -ylaɛ: 20 «A mnɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. 'Ɩn -we weee -wa 'yliyɔgagɩe loluu gbʋ, a gba we nyɩma -yla.» 21 -Zezuu tietienya zʋa we wɛlɩ 'nʋŋwɛ, 'ɩn zlʋkpɛ -papa, wa yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ mnɩ, 'ɩn wa yia nyɩma slolue bhli.
-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -yɔ -wa mɩa ɔ kwesi, wa yia gbʋwliwʋdɩnya -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ la, gbʋwʋbhubhue 'kadʋ -yɔ. 'Bhie, wa yia nyɩma tie -kaslʋbudu zɔ, wa mnɩ -Zezuu tietienya 'bʋ. 22 'Ɩn da 'slʋja nynia -kaslʋbudu zɔ, -maa 'nɩ -mɔ wa ylɩ. 'Ɩn -maa yia gbʋwʋbhunyaa -gbɛ lʋbhiti, wa yia lʋdɩ -sa. 23 Wa nɛɛ: «-A ka -kaslʋbudu klada ylɩ 'nanʋʋ, -zugba we ŋwɛkʋnya 'yligbe we ŋwɛɛ. Nɩɩ, da -a -kalɩa we, -a 'nɩ -mɔ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ ylɩ.» 24 Da -Lagɔbudu 'kadʋʋ ŋwɛkʋnyaa -kanyɔ -yɔ -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan 'nʋa gbʋnya -mɩnɩ, -we wa 'kaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩ, wa 'nɩ we -yi. 'Ɩn wa yia wa 'dɛ layɩbhaɛ: «Lɛɛ -lu ylɩ -Zezuu tietienya?»
25 Tɔʋn, nyɩmɛ yabhlo 'tlalɩa -bha, 'ɩn -mɔɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A -talɩ! Nyɩma -wa a 'paa -kaslʋ 'wʋ, wa mɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ nyɩma gbʋ -sloluda.» 26 'Bhie, -Lagɔbudu 'kadʋʋ ŋwɛkʋnyaa -kanyɔ -yɔ ɔ 'slʋja yia -Zezuu tietienya 'bʋmnɩ sa -dlɔɔ, wa 'nɩ we nʋ -gla nya, nyɩma yi wa gbɔkʋ 'wʋbhaa 'gbʋ, nyanɔ mɩ wa dlɩɩ.
Wa kwaa -Zezuu tietienya gbʋwliwʋdɩnya 'yu
27 Da wa -yɔ wa yia lʋ, 'ɩn wa yia wa gbʋwliwʋdɩnya 'yu kwa. -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -yɔ -wa mɩa ɔ kwesi, yia wa layɩbhayɩbhɩe bhli. 28 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-A ka aɩn -yla gba 'klʋ 'cɩcɩ nya da nɩɩ, a 'na -slolu nyɩma gbʋ nyɩmɛ -mɔnɩɩ 'ŋnɩ nya -nɩ. 'Ɩn -mʋmʋ a nʋ dɛ lɛa? A ka amɩaa nyɩmaa gbʋslolue lamneni -Zeluzalɛmʋ -gbe -kpabhie nʋkplɛ. 'Ɩn a 'yɩbha a 'ka -aɩn ɔ 'bhabhagbʋ 'wludɩ.»
29 Piɛlɩ -yɔ -Zezuu tietienya tɔlʋa yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «-Lagɔ -a 'kaa 'nʋŋwɛ zʋ, we 'ka nyɩma -zi. 30 Amɩa 'bhaa -Zezu, ɔ su -gʋ lakʋlʋe nya. 'Ɩn -amɩaa dʋkpasɩɩ -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩnya glaa. 31 Nɩɩ, -Lagɔ ka ɔ 'wʋbhu ɔ lilisɔlʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'yligbeli nyɩmaa 'Yugalɩnyɔ -yɔ wa Gbʋwʋsanyɔ nya. 'Ɩn ɔ 'ka *Izlaɛlɩ 'yoo 'nyɛ, wa 'ka wa dlɩ 'bhiti, 'ɩn -Lagɔ 'ka wa gbʋnyii 'wʋtɩ. 32 Wee gbʋnya -mɩnɩ, -amɩa mɩ we dayɩnya nya, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa -ɔ -Lagɔ 'nyɛa -wa zʋa ɔ 'nʋŋwɛ, ɔ mɩ 'ya we dayɩnyɔ nya.»
33 Gbʋwliwʋdɩnya 'nʋa gbʋnya -mɩnɩ, 'ɩn we yia wa 'cɛ dlɔ la. Wa 'yɩbha wa 'ka -Zezuu tietienya 'bha we 'gbʋ. 34 Wa glaa, *Falizɩnyɩmɛ yabhlo wa laa Gamaliɛlɩ, -Lagɔɔ titee gwesanyɔ -wa, nɩɩ, nyɩma weee zʋa ɔ 'nʋŋwɛ, ɔ -sɔa 'wʋ gbʋwliwʋdɩnya nyɩdɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ, wa wleli -slɔ -Zezuu tietienya -sɛ.
35 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ waa gbʋwliwʋdɩnya -ylaɛ: «Izlaɛlɩɩ nyɩma, gbʋ -we a 'kaa lɛnʋ waa nyɩma -manɩɩ gbɛgbɛɩn, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ we 'gbʋ. 36 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo wa laa Tedasɩ, ɔ 'tlaa, we 'bɩ 'nɩ 'wʋgwlɛ, ɔ yia ɔ 'dɛ la nyɩmɛ -zɔnʋ. Sa 'bhisa, nyɩmaa 'wlu 'sɔ yia ɔ 'bɩ -bholu. Wa yia ɔ 'bha, 'ɩn -wa weee -bholua ɔ 'bɩ, -maa yia lamnɔ. 'Ɩn gbʋ -we ɔ 'kaa lɛnʋ, we yia 'wʋtʋ bhe. 37 -Mɔɔ 'bɩgʋ, nyɩmaa zɛlɩbhla, Galileyu Zudasɩ yia 'tla, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia ɔ 'bɩbholu. 'Ɩn wa yi 'yaa -mɔɔ 'bha. 'Ɩn -wa weee -bholua ɔ 'bɩ, -maa yia lamnɔ. 38 -Slɛɛn, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: a 'na ylalɩ nyɩma -manɩ 'maslɛɛn -nɩ, a 'tide wa 'yi, wa 'ka mnɩ. We -ka wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩgbʋ -yɔ wa lɛnʋgbʋ mɩa, nyɩmaa -gbɛ we bhʋ, la we yia 'bhʋa. 39 Nɩɩ, we -ka -Lagɔɔ -gbɛ we bhʋ 'piɛɩn, a 'nɩ mneni a 'ka we lasa. A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, a -yɔ -Lagɔ 'na gʋlʋ tʋ -nɩ!»
'Ɩn gbʋwliwʋdɩnya yia Gamaliɛlɩɩ wɛlɩ 'wʋŋwnu. 40 Wa laa -Zezuu tietienya, 'ɩn wa yia wa sɛlɩ, 'ɩn wa nɛɛ wa -yla, wa 'na gbalɩ 'maslɛɛn -Zezuu 'ŋnɩ nya gbʋ -nɩ. 'Bhie, wa yia wa 'yitide. 41 'Ɩn -Zezuu tietienya -yɔ 'mʋna yia gbʋwliwʋdɩnyaa -gbɛ 'bhʋ, -we ka gbʋ -wa, -Lagɔ ka we -yɔyɩ nɩɩ, wa ka we 'klʋ, wa 'ka wa 'klɩyɩe 'wʋpalɩ -Zezuu 'ŋnɩ nya. 42 'Ɩn sa zlɩ zlɩa, 'sa wa tʋa -Lagɔwɛlɩ -sloluda, 'ɩn wa tʋa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ -Zezuu Gbʋzɔnʋ -gbada -Lagɔbudu 'kadʋ -yɔ wa -budunya zɔ.