16
«Nɩɩ, a yi 'yoo -zɔnʋ -gʋ labhʋlʋ, we 'gbʋ ɩn yia aɩn -yla gbʋ -mɩnɩ gba. -Lagɔbudunya zɔ wa yia aɩn vua. 'Ɩn we bhla ka cɩpa, da nyɩma -wa mnenia wa 'ka aɩn 'bha, wa yia gbaa wa 'dɛɛ dlɩ 'wʋ nɩɩ, 'sa wa nʋa -Lagɔɔ lubho. 'Sa wa yia nʋa, -we ka gbʋ -wa, wa 'nɩ Dide -yi, 'ɩn wa 'nɩ 'mɩ -yi. Da we bhla 'nɩa -slɔ nyni, gbʋnya nɩ na gbaa aɩn -yla 'gamʋ. 'Ɩn we bhla -ka nyni nɩ, a 'ka ligbe nɩɩ, ɩn ka we aɩn -yla gba.
-Yɔbɛnyɔ yia yia
«Nɩɩ, ɩn 'nɩ we aɩn -yla gba we gwedɩda, -we ka gbʋ -wa, ɩn -yɔ aɩn 'sɔ mɩ -slɔ.
«-Slɛɛn, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ -gbɛ na mnɩa. 'Ɩn aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ'ɔ 'yɩbha 'mɩ laɛ: ‹Mɔ -na mnɩa?› Nɩɩ, -slɛɛn ɩn 'tʋlʋa da aɩn nɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ amɩaa -gʋ yia 'wʋtʋ yuo. 'Ɩn gbʋzɔnʋ -nanʋ ɩn mɩa aɩn -yla gbada: Ɩn -ka mnɩ nɩ, -mʋʋ nanɩ 'yli amɩaa 'gbʋ. -We ka gbʋ -wa, ɩn 'nɩ mnɩ, -Yɔbɛnyɔ 'na 'ka aɩn -yla yi. Nɩɩ, ɩn -ka mnɩ nɩ, 'ɩn na paa ɔ aɩn yoo. 'Ɩn, ɔ -ka yi nɩ, 'ɩn ɔ slolua dʋdʋgʋ -nyɩma sa wa nʋa wa 'dɛ -dawli 'wʋ wa gbʋnyuu klaa, -we mɩa tɩklɩɩ klaa, we -yɔ -Lagɔɔ gbʋwʋbhubhuee daa. Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma mɩ wa 'dɛ -dawli 'wʋnʋda tɩada gbʋnyuuu daa, wa'a zʋ 'mɩ dlɩ -gʋʋ 'gbʋ. 10 'Ɩn, we 'sɔnʋ nya, wa mɩ wa 'dɛ -dawli 'wʋnʋda, -we mɩa tɩklɩɩɩ daa. -We ka gbʋ -wa, Didee -gbɛ na mnɩa, 'ɩn a 'na 'ka 'mɩ 'yɩ. 11 Dʋdʋgʋ -nyɩma mɩ wa 'dɛ -dawli 'wʋnʋda we tanʋ nya, -Lagɔɔ gbʋwʋbhubhuee daa. -We ka gbʋ -wa, -Lagɔ ka dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'yugalɩnyɔ 'nyuuu -yɔgbʋ 'wʋbhu pepe.
12 «Nɩɩ, ɩn ka -slɔ wɛlɩ duun ɩn 'ka we aɩn -yla gba. 'Ɩn a 'nɩ -slɛɛn mneni a 'ka we zɔ 'yligbe. 13 Gbʋzɔnʋ -Zuzu -ka yi nɩ, mɔ 'kaa aɩn gbʋzɔnʋʋ 'dɛbhie 'wʋkwa. -We ka gbʋ -wa, ɔ 'na 'ka ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩ nya gba, nɩɩ, -we weee ɔ 'nʋa, 'mʋ ɔ gbaa, 'ɩn -we 'nɩa -slɔ 'plɩ nɩ, 'mʋ ɔ palɩa aɩn zlɩ. 14 -We mɩa na -nʋ nya, 'mʋ Zuzu yia 'yɩa, 'ɩn ɔ palɩa aɩn zlɩ. 'Sa ɔ mnɩnɩa na 'ŋnɩ. 15 -We weee na Dide kaa, we mɩ 'ya na -nʋ nya. We 'dɛɛ 'gbʋ, ɩn yia aɩn -yla gba nɩɩ, -we mɩa na -nʋ nya, 'mʋ Zuzu yia 'yɩa, 'ɩn we zlɩ ɔ yia aɩn 'palɩa.
-Zezu nɛɛ nɩɩ, mnɩa ɔ yia
16 «Bhla -sɛlɛ nya, a 'na 'ka 'mɩ 'yɩ, 'bhie, bhla -sɛlɛ nya, 'ɩn a yɩa 'mɩ.»
17 -Zezuu 'bɩnɔnya glaa, tɔlʋa gbʋgbalɩa -ylaɛ: «Ɔ nɛɛ -aɩn -yla: ‹Bhla -sɛlɛ nya, a 'na 'ka 'mɩ 'yɩ, 'bhie, bhla -sɛlɛ nya, 'ɩn a yɩa 'mɩ.› Ɔ nɛɛ 'ya -aɩn -ylaɛ: ‹Na Didee -gbɛ na mnɩaa 'gbʋ,› 'lee, sa we 'ji mɩa?»
18 'Ɩn wa nɛɛ 'yaɛ: «Ɔ -ka gba ‹Bhla -sɛlɛ› nɩ, 'lee, sa -mʋʋ 'ji mɩa? -We ɔ gbaa, -a'a 'nʋ we 'wʋla.»
19 -Zezu -yi we 'ji nɩɩ, ɔ 'bɩnɔnya 'yɩbha wa 'ka ɔ layɩbha, tɔʋn, ɔ nɛɛ wa -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla: ‹Bhla -sɛlɛ nya, a 'na 'ka 'mɩ 'yɩ, 'bhie, bhla -sɛlɛ nya, 'ɩn a yɩa 'mɩ.› We 'jii da a mɩa -talɩda a 'dɛkpʋa nyɩdɩ, we 'nɩ mʋʋ? 20 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, wia a yia, 'ɩn -gle a yia 'paa. Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma yia 'mʋna lia, -zugba amɩaa dlɩ sumanɩ, 'ɩn amɩaa dlɩɩ sumanɩe yia 'mʋna -zɛa. 21 'Ŋwnɔ -ka luzi -bho, ɔ dlɩ -su, -we ka gbʋ -wa, ɔ sɩasɩa bhla ka nyni. Nɩɩ, ɔ -ka gwalɩ nɩ, 'ɩn ɔ dlʋa ɔ sɩasɩe 'wʋ. 'Ɩn ɔ lia 'mʋna, ɔ ka 'yu gwalɩɩ 'gbʋ. 22 'Sasʋkpa sa, -slɛɛn amɩaa dlɩ -su, nɩɩ, ɩn -ka aɩn 'yɩ lʋ nɩ, 'ɩn a lia 'mʋna. 'Ɩn, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka wee 'mʋna aɩn kwɛɛ -sa. 23 Nɩɩ, wee 'ylɩ -ka nyni nɩ, a 'na 'ka 'maslɛɛn 'mɩ gbʋ yabhlogbɔɔ layɩbha. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -lu weee a -ka Dide -zlalɩ na 'ŋnɩ nya, 'nyɛa ɔ yia we aɩn. 24 A 'nɩ -slɔ -lu na Dide -zlalɩ na 'ŋnɩ nya. Nɩɩ, a -zla, a -ka -zla nɩ, 'ɩn a yɩa we, 'ɩn amɩaa 'mʋna 'ka -bha -gʋ zi.
-Zezu ka dʋdʋ lu
25 «Nɩɩ, -we weee mɩa dɛ, ɩn ka we aɩn -yla gba gbʋʋ nine nya. We bhla ka cɩpa, bhla -we nya ɩn 'na 'kaa gbʋ gba gbʋʋ nine nya, 'ɩn ɩn 'kaa aɩn -yla Didee gbʋ gba sa 'vayɩ. 26 Wee 'ylɩ -ka nyni nɩ, 'ɩn a bhubhoea na Dide na 'ŋnɩ nya. 'Ɩn, ɩn 'nɩ gba aɩn -yla nɩɩ, bhubhoea na yia ɔ amɩaa 'gbʋ. -Ɩnnya, we 'nɩ -mʋʋ. 27 -We ka gbʋ -wa, Didee 'dɛbhie -kalɩ amɩaa zɛ. A -kalɩ na zɛ, 'ɩn a zʋa dlɩ nɩɩ, Dide -Lagɔɔ -gbɛ na bhʋa, we 'gbʋ ɔ -kalɩa amɩaa zɛ. 28 Nɩɩ, Didee -gbɛ ɩn 'bhʋa, 'ɩn ɩn yia dʋdʋ -gʋ yi. -Slɛɛn, dʋdʋ -gʋ na yia 'bhʋa ɩn 'ka Didee -gbɛ lʋmnɩ.»
29 'Ɩn ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Mʋ mɩa dɛ, -slɛɛn -ɩ'ɩn gba gbʋʋ nine nya, nɩɩ, sa tɩklɩɩ -na gbaa. 30 -Slɛɛn, -a -yi we 'ji nɩɩ, -ɩn -yi gbʋ weee 'ji. Nɩɩ, -a 'nɩ -slɔ -mɩ gbʋ yabhlogbɔɔ layɩbha, 'ɩn -ɩn -yia -we -a 'kaa -mɩ layɩbha. We 'gbʋ -a zʋa dlɩ nɩɩ, -Lagɔɔ -gbɛ -na bhʋa.»
31 -Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Dlɩ a zʋ -slɛɛn 'mɩ -gʋʋ? 32 Ɩn nɛɛ, we bhla mɩ bɛda, 'ɩn we ka nyni, da a 'kaa lamumni, 'ɩn -ɔ -ka -mɩ, ɔ 'kaa ɔ da lʋmnɩ, 'ɩn a 'kaa -bha na 'dɛ -bhlo tɩ. Nɩɩ, we 'nɩ na 'dɛbhlo mɩ, Dide -yɔ 'mɩ 'sɔ mɩɩ 'gbʋ.
33 «-We mɩa dɛ ɩn gbaa aɩn -yla a 'ka 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ 'yɩ 'mɩ 'wʋ. Sɩa a yia dʋdʋ -gʋ. Nɩɩ, a 'tɛmanɩ dlɩ: ɩn ka dʋdʋ lu.»