24
-Zezu -sɔa 'wʋ tlɩtlɩnya glaa
(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Zn 20.1-10)
Dimasɩɩ zlʋkpɛ -papa, 'ɩn 'ŋwnɩ yia kpɩ -we ka ŋnɛ mɛnɩa wa pia, we nya gbawla -gʋ mnɩ. Bhla waa 'ŋwnɩ 'ka -bha nyni, -zugba tʋkpa -boklo 'kadʋ 'nɩ gbawla ŋwɛɛ -mɩ, wa ka we glipe. Wa -talɩa gbawla nʋkplɛ, wa 'nɩ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'kwie 'yɩ. -We waa 'ŋwnɩ 'kaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩ, wa 'nɩ we -yi. Tɔʋn, nyɩma sɔ kaa lɩlɩbana 'pʋpa 'ylɩylɩ 'wʋ, -maa yia wa 'klʋtlalɩ. Nyanɔ sloa 'ŋwnɩ 'wʋ, 'ɩn wa yia 'wlu lagbli. Waa nyɩma 'sɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a talɩ 'yliyɔganyɔɔ da tlɩtlɩnya glaa? Ɔ 'nɩ -seli -mɩ. Ɔ ka 'wʋsɔ tlɩtlɩnya glaa. Da ɔ mɩa zlɩmɛ Galilee, -we ɔ gbaa aɩn -yla, a ligbe we: ‹We mɩ nɩɩ, wa 'nyɛ *Nyɩmɛɛ 'Yu gbʋnyuu -lɛnʋnya yoo. Wa 'ka ɔ su -gʋ lakʋlʋ, 'ɩn 'ylɩ 'sɔ we taa zlɩ, ɔ 'ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ.› »
'Ɩn waa 'ŋwnɩ yia -Zezuu wɛlɩnya ligbe. Wa 'bhʋa gbawla -gʋ, 'ɩn wa yia we gbaa mnɩ -Zezuu 'bɩnɔnya kugbua lɛ -bhlo -yla, we -yɔ nyɩma -tɔlʋa -yɔ wa 'sɔ mɩa. 10 'Ŋwnɩ -wa -laa wee 'dɩ -mɩnɩ -Zezuu tietienya, wa ŋnɩ nɩ: Magɩdala -ŋwnɔ Malii, Zanɩ, *'Zakee 'nyaa Malii -yɔ 'ŋwnɩ -tɔlʋa -yɔ wa 'sɔ mɩa. 11 'Ɩn waa -Zezuu tietienya nɛɛ wa 'dɛɛ dlɩ zɔɛ, -we waa 'ŋwnɩ mɩa gbada, gbʋ -kpʋa -waa 'gbʋ, wa 'nɩ wa dlɩ 'wʋdɩ. 12 -Bha Piɛlɩ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ -yɔ -gwagwɩe yia gbawla -gʋ mnɩ. Ɔ kwlia 'wʋ, ɔ -talɩa 'bhʋka 'wʋ, 'naapɩnya wa bibelia 'kwie -yɔ la, we 'dɛkpʋa ɔ 'yɩa -yɔ. 'Ɩn ŋwɛgaga yia ɔ sʋbha, -we weee 'plɩaa 'gbʋ. 'Ɩn ɔ yia ɔ -buduŋwɛɛ lʋmnɩ.
-Zezu -slolua ɔ 'dɛ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ 'klʋ
(Mk 16.12-13)
13-14 'Gbe -we wa laa Emausɩ, we -yɔ -Zeluzalɛmʋ 'sɔ, kilo kugbua lɛ -bhlo mɩa we nyɩdɩ. Wee 'ylɩ -bhlokpadɛ nya, -Zezuu 'bɩnɔnya glaa -nyɩma 'sɔ mɩa -mɔ mnɩda. -We weee 'plɩa, -zugba wa -yɔ we 'dɩsasɩe mnɩ 'yloogblʋ. 15 Bhla -we nya wa mɩa gbada, 'ɩn wa mɩa kpɛlɩda, -Zezuu 'dɛbhie -gbolu yia wa kwesi bɛ, 'ɩn ɔ -yɔ wa yia bhʋ 'wʋ mnɩ dabʋdʋ. 16 -Zezuu 'bɩnɔnya 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn -lu yabhlo'o ŋwnu, wa 'ka ɔ yibheli.
17 'Ɩn -Zezu yia wa layɩbha: «'Lee, lɛɛ gbʋ -gʋ a kpɛlɩ nɔda 'yloogblʋa?»
Tɔʋn, wa dlɩ yia sumanɩ, 'ɩn wa yia 'yligbe. 18 Wa 'dɛ 'sɔ glaa 'yabhlo wa laa Kleopasɩ, -mɔɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na 'dɛ -bhlo -wa -Zeluzalɛmʋ -nyɩmɛ, -ɔ 'nɩa gbʋ 'plɩa 'wʋbhlolu -ylɩnya nɩ nyaa 'ji -yi yɩ?»
19 'Ɩn ɔ yia wa layɩbhaɛ: «Mɔɔ -gbʋ we -ma?»
'Ɩn wa yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «Gbʋ -we 'ylɩa Nazalɛtɩyu -Zezu, mʋ -wa! -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ 'tɩtɛ ɔ -mɩa. Ɔ ka we -slolu ɔ lɛnʋgbʋnya -yɔ ɔ wɛlɩnya 'wʋ, -Lagɔ -yɔ nyɩma 'yu. 20 -Amɩaa *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -amɩaa 'yugalɩnya ka -Zezu wla, wa 'bha ɔ, 'ɩn wa yia ɔ *su -gʋ lakʋlʋ. 21 -Amɩa dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, mɔ 'ka yaa Izlaɛlɩnyɩma gbʋ 'wʋsa. 'Ɩn -mʋʋ weee -gʋ, gbʋnya 'plɩa, we 'ylɩ taa zlɩ mɩa -zɛɛn. 22 Gbʋzɔnʋ -wa, -amɩa glaa ŋwnɩ tɔlʋa ka -aɩn ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. Zlʋkpɛ -papa, 'ɩn wa yia gbawla -gʋ mnɩ. 23 Wa 'nɩ ɔ 'kwie 'yɩ. 'Ɩn wa yia lʋyi, -bha wa gbaa -aɩn -ylaɛ, -Lagɔɔ 'anzɩnya ka wa 'klʋtlalɩ, 'ɩn we nɛɛ wa -ylaɛ: ‹-Zezu -ga 'yliyɔ!› 24 -Amɩa lʋ -nyɩma tɔlʋa ka gbawla -gʋ mnɩ, 'ɩn gbʋ -we 'ŋwnɩ gbaa, wa yi 'saa we ylɩ. Wa 'nɩ -Zezuu 'dɛ 'yɩ.»
25 'Ɩn -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «Nyɩma -wa 'nɩ 'ylimna, 'ɩn gbʋ -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya gbaa, -wa'a 'nʋ we 'wʋla -pa! 26 We mɩ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ sɩa sa, 'bhie, -Lagɔ 'ka ɔ 'ŋnɩmnɩe ɔ yoo 'nyɛ.» 27 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -we wa cɛlɩa ɔ daa, -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, ɔ yia we gwe -sa wa -yla. Ɔ dɩa we gwe Moizɩɩ 'sɛbhɛ -gʋ, 'ɩn ɔ -yɔ we yia -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛ weee 'wʋ pla.
28 'Gbe -we 'wʋ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mɩa mnɩda, da wa nynia we kwesi, 'ɩn -Zezu yia nʋ nɛɛ, da 'pɩpɩ ɔ mɩ mnɩda. 29 'Ɩn wa yia ɔ -klolu, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -yɔ -aɩn 'sɔ -tʋ! Jibhe ka zɔ, 'ɩn sabɔ ka bɛbee bhɩa.» 'Ɩn ɔ yia -budu zɔ pla, ɔ -yɔ wa 'sɔ 'ka -tʋ.
30 Ɔ -yɔ wa -dɩa lililu gwe la, ɔ 'bhua 'floo 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ fuo 'pa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ dɩdlɩa we la, 'ɩn ɔ yia we wa 'wʋladlili. 31 Tɔʋn, wa 'yli -bloa, 'ɩn wa yia ɔ yibheli. -Bha -bhlokpadɛ, ɔ yia wa 'yligwe mnɔnʋ. 32 'Ɩn wa nɛɛ, wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «Da -a mɩa 'yloogblʋ, ɔ mɩa -aɩn -yla gbʋ gbada, -zugba ɔ sa -aɩn -yla -Lagɔsɛbhɛ gwe, 'mʋna ka -aɩn dlɩ zɔ ye, we 'nɩ mʋʋ?»
33 Wa -sɔa 'wʋ -bha -bhlokpadɛ, 'ɩn wa yia -Zeluzalɛmʋ lʋmnɩ, -mɔ wa ylɩa -Zezuu tietienya kugbua lɛ -bhlo -yɔ wa -lima 'wlu gbelida. 34 'Ɩn -maa nɛɛ wa -ylaɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa, Nyɩmaa -Kanyɔ ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ. Nɩɩ, ɔ ka 'Simɔɔ 'klʋtlalɩ.» 35 'Ɩn -maa 'sɔ yia -we 'plɩa 'yloogblʋʋ 'dɩ -sa wa -yla. Sa wa yibhelia -Zezu, -zugba ɔ mɩ 'floo ladɩdlɩda, 'ɩn wa yi 'yaa -mʋʋ gba wa -yla.
-Zezu -slolua ɔ 'dɛ ɔ 'bɩnɔnya 'klʋ
(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Zn 20.19-23; Lngb 1.6-8)
36 Da wa mɩa -slɔ gbada, 'ɩn -Zezu yia ɔ 'dɛ -slolu wa nyɩdɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ -yɔ aɩn 'sɔ -mɩ!»
37 -Nyanɩgbɔ -kpalɩa wa, 'ɩn wa yia nyanɔ nʋ. Wamɩa nɛɛ yaa 'sa nɩɩ, nyɩmɛzuzu -wa. 38 -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «Lɛɛ -lu sumanɩ amɩaa dlɩa? 'Ɩn lɛɛ ka 'gbʋ a lʋ sa dlɩa? 39 A yla na -kwɩtɛ -yɔ na bhʋpatʋnya, -amɩ -wa, gbʋzɔnʋ sa! A zɩ 'mɩ kwɛ, 'ɩn a yla, nɩɩ, nyɩmɛzuzu 'nɩ yɩcɛ -yɔ 'kʋa -ka. Sa a yɩa dɛ 'mɩ -yɔ 'bhisa.»
40 Ɔ gba 'saa, 'bhie, ɔ yia ɔ -kwɩtɛ -yɔ ɔ bhʋpatʋnya wa 'klʋslolu. 41 'Mʋna ka wa ye, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbhaa 'gbʋ, -we -Zezu mɩa wa -yla gbada, wa 'nɩ mneni wa 'ka we dlɩ 'wʋdɩ. 'Ɩn ɔ yia wa layɩbhaɛ: «-Lu -we a 'kaa li, we mɩ -seli aɩn kwɛɛ?» 42 'Ɩn wa yia ɔ llalla -zibhii kibhe 'nyɛ. 43 Ɔ 'bhua we 'wʋ, 'ɩn ɔ yia we li wa 'yibadɩ.
44 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Da ɩn -yɔ aɩn 'sɔ mɩa -benyi, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: we mɩ nɩɩ, -we weee wa cɛlɩa na daa, Moizɩɩ titee 'sɛbhɛ 'wʋ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛ -yɔ Lʋʋsɛbhɛ 'wʋ, we nʋ lɛ.» 45 'Ɩn ɔ yia wa 'wlukʋʋn ladolu, wa 'ka -Lagɔsɛbhɛ 'wʋlanʋ. 46 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-We mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ mʋ nɩ: we mɩ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ sɩa, 'ɩn ɔ 'ka tlɩ. Wa -ka ɔ gbawla 'wʋfa, 'ylɩ 'sɔ we taa zlɩ, 'ɩn ɔ 'ka 'wʋsɔ tlɩtlɩnya glaa. 47 Ɔ 'ŋnɩ nya, -Lagɔgbʋ -we 'kaa nyɩmaa dlɩ 'bhiti, 'ɩn -Lagɔ 'ka wa -yɔgbʋ 'wʋtɩ, a bhli we gbagbɩe -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn a -yɔ we 'ka dʋdʋ weee -gʋ mnɩ. 48 Nɩɩ, amɩa -wa we dayɩnya. 49 'Ɩn Zuzu -ɔ Dide gbaa ɔ 'ka aɩn 'nyɛ, -amɩ yia we aɩn yoo 'paa. We 'dɛɛ 'gbʋ, amɩa, a -tʋ wee gbe nɩ nʋkplɛ tɩklɩɩ, 'ɩn -Lagɔɔ 'tɩtɛ 'ka aɩn -gʋ lasibhli.»
-Zezu mnɩa yalɩ
(Mk 16.19-20; Lngb 1.9-11)
50 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya yia Betani kwesi mnɩ, ɔ yia sɔ 'wʋbhu, 'ɩn ɔ yia wa 'nyulaŋwna. 51 Da ɔ mɩa wa 'nyulaŋwnada, ɔ yia wa gwevla, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu, ɔ yia yalɩ mnɩ. 52 Wa 'ylimanɩa ɔ, 'bhie, wa yia -Zeluzalɛmʋ lʋbhiti 'mʋna 'kadʋ nya. 53 'Kɔmʋʋ, wa mɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -zugba wa mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ.