1 Yóni
Ísu kwíyómpa'a irówana Yóni Ísuna kwayó-kwáásí kaumbo-kwááí aíyayaan-iya'iyo. miráumai-ima maisuwéna maanáímbá agaimái tímakaiye. évakarawai kampar-áímbá simátimesa sésa Ísu Áánútu ááninko póna kwaási-uramba íma aú'mái méraiye sésa ó'on-kampar-ainkwara'a simátíma'mae nááúwana Yóni iséna miwítí imáyáa arupí umátinkanae séna maanáímbá agaimái mátímakaiye.
1
Áánútuna imáyáama agaráásínkáiwaina kwaasái.
Ísu Káráísiti Áánútuna imáyáa agaráásínkáiwaiyaama póna kwaási aúnái'a umái maí'mai'a ónááowaina ááinkoman-iye. mináíntávé'a maanáúváí agaimái kentópa'a tuwáúnana kwégwiye. ááinka'a maramá íma kwáyonka'a kwemá maémáimba marapá'á kuména keséya máyowata súranta awánamai kawe'á éta kwenáái iséta siyáándei ane'á tátokaundayaawe. aúnái'a umái maí'mai'a ónááowaina ááinkoma avowánópa'a máyomba marapá'á kuména keséya máyowata awánareta póta mináímbá kwésimatimundayaawe. kesáá Áánútuwe ááninko Ísu Káráísitiye tarúmaiya máyaumne. awánaraunda ísaraunda keinárawakwara'a kwésimatimunda póta Áánútuwe ááninkowe tarúmaiya máyaundantemba keinárawa'a mirá ónááowe. kentáásirumba kawe'á umái anómba umásinkanintave'a maanáúváí agaimái kwétimune.
Áánútu sámo kaiwáíná ááinkona kwaasái.
Áánútu ááninko simásímakain-ainta simátimeta séta Áánútu sámo kaiwáíná ááimba póna túnín-tantaa'a kwempímbá íma kwáyáiye. miráumai túnín-ayampa'a máyáamba Áánútuwe tarúmaiya máyaumne kwésewai kampa'á kwésesa árair-ainkona ááimpimba íma máyáawe. ánivo Áánútu sámo kain-áyámpá'ó máyáintemba miráumaimo sámo kain-áyámpá'ó máyaundaya kwená kwaásiye tarúmaiya máyaumne. miráumai Áánútu ááninko Ísuma kentááyávéna imáyáa éna kumpuwúwana kwená naaegó kuména póna kentáásí sáwí-imayaa kwémaisiyu'maenaya kwéiyiye. kempíntá sáwí-imayaa íma kwáyáiye súndaya kesirunkómbá kampar-áíntá simá-uwáúnanaya Áánútuna árair-aimba kesirumpintá íma kwáyáiye. avora'ó Áánútumpataamo sáwí-imayaayavetaamo simáménanayaamo éna Áánútu kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwénaya amápa-sawi-imayaa arupí umásinkanintaawe. Áánútu kwemó siráini'a mirá éna miráumai kaweré su'mai kwéena póna sáwí-imayaa maisiyuwénaya arupí kwéumasinkaiye. 10 Áánútu séna amáparawai sáwí'a uráawe simbánivo kesáámá séta íma sáwí'a kwéune kwéseta Áánútu kampar-áímbá kwésiye súnana Áánútuna áséi-kwasaigo íma sirumpintá kwégwaiye.
Káráísiti amáparawaiya siráváyáin-kwasai.