3
Áánútuna iyámpóíti kwaasái.
Áánútu arumbá ávááraumai kwésimiye. mindáyave'a imáyáa oró. Áánútu arumbá kwésimenayaampona kentááyávéna kesí iyámpóíman-owe kwésiye. kesáá árai'a kwená iyámpóíya úne. Áánútumpa'a íma tiráawai Áánútuna ááimba íma awánésa kentáásí ááinkwara'a íma kwésuwanaawe. kesí kwaásiyono. ívé'a Áánútuna iyámpói'a umáíya máyaundaya naaémba nóra kwaásiyaawa ménaumno. mináímbá íma ísaraundanivo moórá-aimbo ísaraunda simátimenaumne. Ísu Káráísiti kumíndara'a kawe'á umái awánanaundaya póta kwenkááníta umáíya ménaumne. mirán-áímbá ísaraumne. mináímbá isésa amu'máráawai Káráísiti arupí umáímo máíntemba arupí umái máyáavo kárákwiyoro.
sáwí-imayaamo kwéomba isaná ámáámbo arááísémba isaná minkáé-tántáákó mimbóráí'a kwéiye. miráumai sáwí-imayaamo kwéowai Áánútuna ámáámba tínaaemba umámesa kwéaraaisemba póna mirámó kwéon-anonda miwívímbá kwéniye. Ísu Káráísiti kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwáníntavena marapá'á kunkáimba kwempímbá sáwí-imayaa íma kwáyáiye-aimba á'a ísaraawe. miráumai Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawai miwívímbá íma sáwí-imayaa kwaíkwai'a kwéivo sáwí-imayaa kwaíkwai'a kwéiwai Káráísitimpa'a íma tésa kwenáái íma kwéisaawe.
kesí iyámpóíyono. kampar-áímbá simásiyuwaavo sé'a kárákwiyoro. Káráísiti arupí umái máyáiwai kwemó intembó mirámó úmae kwéiyowai arupí-kwaasiman-owe. ááinka'a Sáátáánigo sáwí'a uréna mirá úmae kwéiyena ívékwara'a mirá kwéiye. sáwí'o úmae kwéiyowai Sáátáánigona kwaásiman-owe. Sáátáánigona mayáí ánásasuwainkwae séna Áánútu ááninkomba ai'marówana marapá'á kunkáiye.
Áánútuna iyámpói pósa Áánútuna asirayánkó miwívímbá kwáyáintavesa pósa íma sáwí'a úmae kwéiyowe. Áánútuna asirayán-áráátómbá pósa íma sáwí'a úmae kwéiyowe. 10 ímo arupí umáímo máyáawai íma Áánútuna iyámpóíman-owe. kentí kwaásimo tirumbó ímo kwétimewai íma Áánútuna iyámpóíman-owe. miráumaiya Áánútuna kwaásiye Sáátáánigona kwaásiye taaímbaiya ísaraumne.
moórá-morawaivimba tirumbá kwétimen-kwasai.
11 moórá-mora-kwaasivimba tirumbá tíméro-aimba ááéma ísaraawe. 12 Áándamu ááninko áwí'a Kááinimo uráintemba íma mirán-oro. Kááini Sáátáánigon-áráá'a póna ávákomba tuvuwúwana pukáimba maarántávéna tuvuwúwana pukáiye. áváko kawe'á umái máyowana Kááini sáwí'a umái ména póna ávákomba tuvuwúwana pukáiye.
13 miráráán-umai Áánútumpa'a íma tiráawai keinárawapa'a tirumbá sáwí'a umátinkaiyantavena íma táá'a kaíno. 14 Áánútun-akumba sirumbá kwétimundayaveta séta Áánútuna némpa'a maénaundawaina ááimpa'a tuwéta kawe'á umái maénaundawaina ááimpa'a tamáyaumne kwésune. kentí kwaási tirumbá íma kwétimewai Áánútuna némpa'a paaí máyáawe. 15 kentí kwaásiyavai tíyámba umátínkáan-kwaasi tínkamiyasa puwónááon-kwaasiraamban-owe. mirámó kwéowai aúnái'o umáímo maí'mai'o kwéowaina ááimpa'a íma máyáawe. 16 Ísu Káráísiti arumbá siménaya íma úwoi máímba súwa'naa íníntavena kentááyávéna ísámai pukáiye. mirá uráintaveta arumbá símakaiye kwésune. Áánútun-akumba túwa'naa eta puwúnavo íma sendayá úwoi túwa'naa ónaumne. 17 óísankwara-kwaasi kentí kwaási toómbá íma makáawaima tuwánésa íma túwa'naa ombá sésa Áánútumba sirumbá kwéamune sembá kampa'á kwésewe. 18 kesí iyámpóíyono. sirumbá kwétimunemo sembá íma tóikakemba sé'a árai'a tirunkakémbá kwése'a túwa'naa oro.
Áánútumpa'a asiramáíya máyaunda-kwasai.
19 sirumbá kwétimetaamo kwétuwa'naa-undaya mirámó únda-kwaasiya arupí umáíya kwémaumne. mirámó kwéunda Áánútu aúrankata asiramáíya kwémaundayaawe. 20 ánivo kesáá sáwí'a úndayavenaya kentáásirunko umbaí kwétaivo Áánútu amápa-tantaa'a awánéna minúmbáí-yántáákómbá usáyaaitaisata Áánútu aúrankata asiramáíya máyaumne. 21 kesí kwaásiyono. mindáyaveta imáyáa úndaya kentáásirunko íma umbaí taisatá Áánútu aúrankata asiramáíya máyaumne. 22 kwenáái taagwiyavétaawe kwemó aamoimó iní'a kwéundayavetaawe áísaa únda-yantaa'a úwoiya kwésimiye. 23 Áánútu asiramái séna kesááninko Ísu Káráísitin-aaiyave'a áraire sé'a kwenká'á agevamái mé'a amápa-kwaasivimba tirumbá kwétime'a máéro siráimba mináímbá Ísu Káráísiti asiramáíya simásímakaiye. 24 Áánútun-aai taagwiyávówai Áánútuwe tarúmai máyáawana miwísé tarúmai máyáiye. Áánútu kwenamambá ai'marówana sirumpintá kumbéna simásimenaya séna Áánútu keinárawate tarúmai máyáiye kwésisata kwéisaumne.