2 Yóni
Ísu kwíyómpa'a irówana Yóni Ísuna kwayó-kwáásí kaumbo-kwááí aíyayaan-iya'iyo. miráumai-ima maisuwéna maanáímbá agaimái tímakaiye. évakarawai sésa aaraiyáváí-áúváí agaimái ámakaiye sewasá évakarawai sésa Ísóigona kwaási mimbórává'á torupamái kwémae'maeropa'a agaimái tímakaiye kwésewe.
1
kemá Ísóigona kwaásira'a kárákwiraundawai é'a maanáúváí agaimái timúne. embá kendéí-í'a úne séna Áánútu ááyarain-ininkoma ómpo ená iyámpóíyonte awánaaro sé'a maanáúváí agaimái timúne. Ísóigona árair-aimba ísaraundayave'a sirumbá kwétimune. íma kewé su'mainivo Ísóigona árair-aimba ísáawaigwara'a tirumbá kwétimewe. kentáávímbá árair-aimba kwaíkwai'a éna íma ánásanintaveta kentáásirumba kwétimune.
Áánútu kentáásivowe ááninko Ísu Káráísitiye úwoi kwésuwa'naa-esarai tirumbá kwéumasinkesarai paru kwéumasinkaayata póta árair-ainta séta kentáásirumba timúndayave'a Áánútumpa'a námúnaa kwésune.
évaka'a ená iyámpói kentáásivo simásímakaintemba miráumai árair-ampa'a kwégon-aimba isáúnana sirunkó kawe'á kwéiye. aaraigoó embá simáme'a sé'a Ísóigona kwaási moórá-morawaivimba kentirumbá kwétime'a máéro. mináímbá íma aúná-amaamba kwésimatimumpo aivakwárá minkákwárá ívékwara'a ísaraan-aimba kwésimatimune. Áánútun-aaiyaamo taagwiyavúndaya mindá Áánútumba sirumbá amúndayaveta kwenáái kwétaagwiyavune. Áánútunkwara kwaásigwara'a tirumbá timé'a máéro Áánútu siráimba aivakwárá minkákwárá ívékwara'a kwéisaawe.
sáwíva-kwaasi kampa'á kwésen-kwaasi marapá'á kwénaaowe. miwí Ísu Káráísitintavesa sésa íma kwaásiraani'a umái kunkáiye kwésewe. miwí Káráísitina namuro-kwáásí pósa sáwí-ampa'a kwígwáe sésa minkámpár-áímbá kwésevo kárákwiyoro. Áánútuna mayáímó kwémayaam-beyamba íma máyáavainivo kawe'á umái kárákwiye'a amápa'-meyamba kawe'-méyámbá mayánááontave'a kárákwiyoro.
Ísu Káráísitin-aai íma tátoraamba mináímbá tuwésa ó'on-ampa'a kwégowai íma Áánútuwe tarúmai máyáawe. Ísu Káráísitin-aai tátokaawai kentáásivowe ááninkowe tarúmai máyáawe. 10 miráumai kentópa'o tésamo mináímbó ímo simátimesamo ó'on-aimbo simátimiya'o é'a íma tiyáámba timé'a íma kentí naaúmpa'a mósá tínkáaro. 11 mirán-kwáásí tiyáámbo timé'o é'a minkwáásítí sáwí-mayai túwa'naa ónááowe.
12 ayáátáár-aimba simátimenae'a maanáúváívímbá íma agayáúmpo kentópa'a kwé'a kentúranka'a komé'a kosimátíménana ketáásirunkoya ávááraumai kawe'á íníye. 13 enanaanontávéna kendéí-í'a úne séna Áánútu ááyarain-ininkowe kwená iyámpóíyonte keinárawatavesa sésa kawe'á umái máéro kwésewe.
kemá Yóni kesáái ánásaiye.