A JE' JU'UNA', RAJI' TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U RU'UMIN GALACIA. RAJI' TU TS'IBTA PABLO
GÁLATAS
1
Pablo caj u yʌnxchun u ts'ibtic a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u ru'umin Galacia
A teno' Pablojen caj u toc teten ca' xiquen in tsec't u t'ʌn C'uj. Mʌna' xib tu teteni', mʌ' pim xib tu teteni'. Chen a teno' u bʌjiri' Jesucristo tu teten quet yejer in Tet C'uj caj u tetenob. A teno' tu teten Cristo a mac ric'sa'b ten C'uj ich u quimirir. Ra' caj u ts'aj ten in beyaj. A teno' yejer in wet acsʌ'orirob a te' yʌn tu yʌnena', tan in ts'ibticob techex a mac ti' yʌno' ich u ru'umin Galacia. Caj in ts'ibtob techex a mac yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj tu ru'umin Galacia. A teno' in c'at ca' u ts'a techex ic Tetex a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, baxuc xan ca' tac u qui'ir a worex ti' C'uj. A teno' in c'at ca' tac aro' ich ic Tetex C'uj. Baxuc xan ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Mʌ' ja wirej, u bʌjiri' Jesús caj u c'ub u bʌj quir u quinsa' u bo'orir ic si'pirex quir u taquico'onex. Caj u c'ub u bʌj soc mʌ' ic mʌnex tu c'asir a ti' yʌn ich yoc'ocab baje'rer. Caj u c'ub u bʌj quir u taquico'onex quire' baxuc jach tsoy tu t'ʌn C'uj. Caj u c'ub u bʌj Jesús quir u taquico'onex mʌ' wa jach carem ij C'ujex, ca' ij carex: “Jach caremech C'uj munt q'uin uch.” Baxuc ij c'atexo'.
Mʌna' u jer u t'ʌn C'uj quir u taquico'onex
A teno' jach jac' in wor caj in wu'yaj sep caj a p'ʌtex u t'ʌn C'uj quir a tus uyiquex u jer. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' tu t'ʌnechex quire' caj u yajechex quire' Cristo caj u yiraj otsirechex. Chen baje'rer caj a p'ʌtex C'uj quir a tus uyiquex u jer u t'ʌn, jaj ix tʌcoj cu bin u taquiquex. Mʌna' u jer u jach tsoyir u t'ʌn C'uj quir u taquiquechex. Jari' a caj in wa'araj techex. Mʌ' ja wirej, caj tar mac quir u tubsic a worex quir u c'axicob u t'ʌn Cristo soc mʌ' a werex bic tabar a quibiquex u t'ʌn C'uj. Barej wa to'onex cax wa ju jer turi' yʌjmasir u t'ʌn C'uj cu tar ca'anan caj u tsec'taj techex u jer jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Wa mʌ' quet yejer u t'ʌn C'uj caj in tsec'taj techex uch. Ca' xic aro' tu cu yerar winic ich c'aq'uir benaj quisin. Quire' mʌ' taj a ba' caj tsicbanʌjij. A teno' caj in wa'araj techex sam chen baje'rer quin wʌc'ʌs aric techex: U'yex wa cu tar mac tan u tus tsec'tic u jer t'ʌn mʌ' quet yejer a ta toc c'ʌmajexi'. Arej ti' ca' xic tu cu yerar munt q'uin ich c'ac'.
10 Wa bin a ca' tucriquex a Pablojo', tan u qui'quintic yorob u rac'ob, je' win qui'quintic yorob in rac'ob? Mʌ' ja wirej, a teno' in chen c'at in qui'quintic yor a C'ujo'. Mʌ' ja wirej, wa quin chen qui'quintic yorob in rac'ob a teno' mʌ' taj quin beyaj ti' C'uj.
An ten bic Pablo teta'b ten C'uj quir u tsec'tic u t'ʌn
11 U'yex ba' quin bin in wac techex in wet acsʌ'orirex. U jach tsoyir u t'ʌn C'uj, a caj in tsec'taj techex uch, mʌ' ti' u tar ich u tucur winiqui'. 12 Quire' a teno', quij Pablo, mʌ' jin c'ʌm u t'ʌn a winico'. A teno' mʌ' ju camsen u jer maqui' ti' teni'. Chen u bʌjiri' Jesús caj u ts'aj in tucur.
13 A techexo', a toc u'yamʌnex uch bic tabar a teno' caj in c'ujintaj C'uj uch an ten bic nan u c'ujintajob C'uj u winiquirob judío. A techexo' a toc u'yamʌnex uch bic tabar a teno' jach ts'iquen a teno'. Mʌ' ja wirej, caj in chuc u pach a mac a cu yacsicob tu yorob. A teno' caj in ch'esob a ti'obo', mʌ' otsir caj in wirob a ti'obo'. 14 A teno' caj in jach p'is in bʌj ca' in qui' cʌnej tu cotor a ba' ts'ibta'b ten ic nunquirex ti' u winiquirob judío uch. U jer in rac'ob a jin wet mʌnob mʌ' ju jach cʌn an ten bic ten, quij. A teno' jach manan caj in cʌn u t'ʌn in nunquir. 15 Barej cax mʌ' toy u rochen in nʌ' uch a C'ujo' caj u toc teten quir in beyaj ti'. Mʌ' ja wirej, u jach yajen. Caj u teten quire' tsoy tu t'ʌn C'uj. 16 A C'ujo' caj u chen esaj ten u parar Jesucristo wa jin wer raji' u parar C'uj. Yesaj ten u parar C'uj soc quin bin in tsec't u t'ʌn C'uj. Rajen seb caj binen in tsec't u jach tsoyir u t'ʌn ti' Jesús ich a mʌ' u winiquirob judío. Raja caj binen mʌ' jin war in bini'. 17 Mʌ' binen ich u cajar Jerusalén quir in t'ʌnic a ti'obo' a mac a yʌn teta'b ten C'uj quir u bin u tsec'ticob u t'ʌn. Mʌ' ja wirej, a teno' pachir caj u yʌn teten C'uj, a teno'. Jeroj seb caj binen tu ru'umin Arabia. Caj ts'oc u ts'ic in tucur C'uj ti' u t'ʌn caj sutpʌjen, ich u cajar Damasco caj binen.
18 Caj ts'oc u man tres u yaxq'uinin aro' caj binen ich u cajar Jerusalén. Ra' u q'uinino' caj in t'ʌna Pedro. A Pedrojo' caj u yacsen tu yatoch. Quince u q'uinin ti' yʌnen tu yʌn Pedro. 19 Barej mʌ' jin wir u rac'ob, Pedro u yet yʌjtseq'uirob u t'ʌn Jesús. Jari' caj in wiraj Jacobo u yits'in Ic Jaj Ts'urirex. 20 A ba' quin ts'ibtic techex baje'rer a C'ujo' yer mʌ' jin tusechex. Taj quin wa'aric techex.
21 Pachir caj binen tu ru'umin Siria yejer u ru'umin Cilicia quir in tsec'tic ti'ob u t'ʌn C'uj. 22 U winiquirob judío a yacsmʌnob tu yorob tu ru'umin Judea, mʌ' yerob maqueni' quire' mʌ' ju yirob in wich quire' mʌ' binen in wirobi'. 23 Tu chen u'yob in jumintarob a teno': “A mac tu chucaj ic pachex ucho' baje'rer, tan u mʌn u tsec't u t'ʌn C'uj. Caj u chich tsec't u t'ʌn C'uj. Caj u chich tsec't u t'ʌn C'uj a tu p'ast a ucho'.” 24 Rajen baje'rer cu ya'aricob ti' C'uj: “Jach caremech C'uj quire' caj a tacaj Pablo a tu ch'esic a winiquirob ucho'.”