5
Barej mʌ' ba' wir quin ts'ibticob techex in wet acsʌ'orirechex ber q'uin ca' bin uruc Jesús. Mʌ' ij querex wa tan ja' ca' bin tac Jesús. Wa yaxq'uin ca' bin tac. Quire' a techexo' a qui' erex ber ca' bin uruc Jaj Ts'ur mʌna' mac yer ber ca' bin tac. Ra' u q'uinin mʌ' tan a pajiquex u tar Jaj Ts'ur ra' u q'uinin ca' bin tac. Je' u tare' baxuc u tar a mac a ch'a' a ba'taquex. Baxuc ca' bin tac Cristo. Wa ber q'uin cu ya'aric winic: mʌna' ba' yʌn ten, qui' in wor a teno'. Mʌna' mac cu tar u chuquiquen. Jeroj, seb cu bin tar u yajir jach manan yaj cu bin yubej irej wa a xquico'. A cu yajtar u nʌc', yubic u chi'ibar quire' tabar u chuquic yʌrʌc' och. Caj c'uchij tu q'uinin mʌ' tu cu puts'ur a mac a mʌ' yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Chen atechexo', in bʌjobechex ta wacsechex ta worex ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, ca' bin tac ic Jaj Ts'urirex mʌ' u jac'ʌr a worex quire' ta wacsex a worex. Ta toc qui' cʌnantechex a bʌjex quire' tan a pajiquex u q'uinin quir u tar ic Jaj Ts'urirex. Iro'onex a mac a cu tar yor quire' caj joc'o'onex tu sasirir C'uj. Baje'rer mʌ' u pararo'onex quisin quire' mʌ' ic manex tu yac'birir quisin. Rajen mʌ' tsoy yʌn ic wenʌnex irob a mac a cu manob tu yac'birir quisin a mac a mʌ' yacsmʌnob tu yorob. Qui' p'isex a bʌjex quire' tabar u tar ic Jaj Ts'urirex. Rajen mʌ' tsoy a manex tu c'asiri'. Mʌ' ja wirej, a mac a cu wenʌn cu wenʌnob jach ac'bir. A cu carchʌjʌrob cu carchʌjʌrob jach ac'bir xan. Chen a to'onexo', quij Pablo, quire' tij cacsex tij corex ti' C'uj caj joc'o'onex tu sasir C'uj. Ca' ij cʌnex a soldado. Baxuc a to'onexo' ca' ij qui' acsex tij corex ti' C'uj, quet ca' ij yajquintex ij quet acsʌ'orirex. Mʌ' ja wirej, a baywo' ta qui' cʌnantiquechex a bʌjex irechex a soldadojo' a cu cʌnanta'r u tsem ten mascab. Ca' ic pajex u q'uinin quir u ta'quico'onex iro'onex a soldado a cu p'oquintic u ta' mascab soc mʌ' u ch'acʌr u jo'r soc u ta'quic u bʌj xan. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' tan u ta'quico'onex soc mʌ' ij querarex ich c'ac'. Tu chen tetajo'onex quir u ta'quico'onex. Raji' ta'quico'onex ic Jaj Ts'urirex, Jesucristo. 10 A Jesúso' caj quimij to'onex quir ij cuxtarex munt q'uin ich ca'anan yejer Jesús. Cax cuxa'ano'onex ca' bin tac cax toc quimen ca' bin taco'onex. 11 Rajen pacran chichquintex a worex bayiri' xan pacran yajquintex a bʌjex soc a pacran yamtiquex a bʌjex an ten bic tan a betiquex baje'rer.
Chichquinta'b yorob ten Pablo a mac a tu yacsaj tu yor
12 A tenob Pablojen yejer Silvano yejer Timoteo, quin chich c'aticob techex in wet acsʌ'orirexob ca' a qui' sʌjtex a mac a cu qui' beyajob tu yʌnechex. Mʌ' ja wirej, tan u camsiquechexob soc a cʌniquechex u t'ʌn C'uj. Ca' a qui' u'yiquechex u t'ʌn ara' a cu qui' beyajob tu yʌnechexe'. 13 Ca' a qui' sʌjtex a cu beyajob tu yʌnechexe' quire' cu beyajob ti' C'uj. Rajen ca' a qui' yajquintex a cu beyajob ti' C'uj. Qui' qui' yajquintej. Bayiri' ca' a qui'quintex u yorob a wet acsʌ'orirex soc mʌ' u ts'ictarob.
14 A tenobo' quin chich aricob techex in bʌjobechex, ca' a q'ueyex a mac a mʌ' c'or u beyaj, soc sac'or u bayaj. Ca' a chichquintiquex yor a mac a mʌna' yore'. Ca' a yamtex a mac mʌ' ju qui' acsa tu yore'. Mʌ' a yʌn choquintic a worex yejer a wet acsʌ'orirex soc mʌ' biquechex yejer a wet acsʌ'orirex.
15 Qui' cʌnantex a bʌjex soc mʌ' a bʌbʌpʌquic a bʌjex yejer a rac'obex. Barej manenex tu tsoyir yejer a rac'obex ich yoc'ocab.
16 Cax a ba' cu tar rajra' a qui'quintic a worex. 17 Rajra' a t'ʌniquex C'uj. 18 Cax wa ba' a berex. Arej ti' C'uj: “Bayo'”, quex ti' C'uj, ta ts'aj ten C'uj. Quire' baxuc u c'at C'uj yubic a t'ʌniquex a ti'o'. U c'at C'uj a baxuc yubico' quire' a techexo' ta wacsex ta worex u t'ʌn Jesucristo.
19 Mʌ' a yʌn tupsiquex yor u Taj'or u Pixam C'uj quire' ra' cu beyaj techex. 20 Mʌ' a yʌn p'astiquex a mac a cu tsec'tic u t'ʌn C'uj quire' yamta'b ten C'uj. 21 Tumtex a wirex wa tsoy tu cotor ba' soc a werex wa ti' u tar ich C'uj. Chen a tsoyo' ra' ca ch'iquechex, chen a mʌ' tsoyo', jot. 22 Toc rʌc p'ʌtex a c'aso'.
23 A tenobo', quin t'ʌnicob C'uj a mac a cu yamtiquechex ca' qui'ac a worex. Baxuc xan, quin t'ʌnicob C'uj ca' u yamtechex C'uj soc mʌna' ba' ca tucriquex ta pixamex. Baxuc a winquirirex, soc mʌ' a wacsiquex a si'pirex hasta cu wʌc'ʌs ur ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. 24 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' u bʌjiri' pʌyo'onexe', rajen cu yajquintico'onex. Rajen a C'ujo' taj cu ya'aric to'onex: Je' u ta'quico'onexe'.
A Pablojo' cu t'ʌnic tu cotor mac
25 T'ʌnex C'uj ten in wet acsʌ'orirechexob baxuc xan in wet beyajob.
26 Rʌc t'ʌnex a bʌjex. Qui' t'ʌnex a bʌjex.
27 A je' ju'una' quin chich aricob techex quir a xaquiquex tu ca much'quintiquex a bʌjex soc u yubicob a wet acsʌ'orirex. Toc xaquex yubob a wet acsʌ'orirex. Ra' quin wacob techex quire' C'uj cu yiric.
28 Ca' xiquechex ta beyajex ca' u qui' cʌnan techex ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Jeroj ts'oquij, quij Pablo.