28
Caj ric'sa'b Jesús ten C'uj
(Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Caj ts'oc u man sábado, ra' u q'uinin cu yʌnxchun semana, María, ti' cu tar ich u cajar Magdalena. Ti' yʌn u jer María juntur. Caj binob tu but'a'an u baquer Jesús. Jach a'ac'bir caj binob. Seb caj yubajob u jach ch'ic yum u pec ru'um, quire' caj tarij yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur. Ti' u tar caj emij ca'anan. Caj c'uch tu but'a'an u baquer Jesús. Raji' caj rac u mac u jor, caj curaj tu jor. Jach sʌc t'inen u noc' yʌjmasir u t'ʌn C'uj, irej u ba' ja', jach sʌc t'inen u wich, irej u raramʌncʌr xan. Caj yirob soldado romano yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj jaq'uij yorob. Caj rʌc babʌcnʌjob orac sʌj quimicob. Caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj ti' xquic:
―Mʌ' u jac'ʌr a worex ten. In wer tan a cʌxtiquex Jesús a cu bʌjʌ'r ich cruz. Mʌna' tera', quire' riq'uij an ten bic caj u toc araj uch. Cojen irex u wa'ay tu yʌn ca'ch. Seb ca' xiquechex a wa'arex ti' u camsʌwinicob Jesús. Arex ti'ob wʌc'ʌs riq'uij tu quimirir Jesús. Ti cu yʌn bin ich u ru'umin Galilea. Ti' taro' cu bin u nupic ti'ob. Tar cu bin yiricob. Jari' yʌn in wac techex.
Jach jac'a'an yorob xquic caj binob arbir ti' u camsʌwinicob. Seb caj binob ya'arej. Jach manan qui' yorob. A xquico', seb caj u nupob Jesús ich bej. Jesús caj u t'ʌnaj. A xquico', caj u juts u bʌjob ich Jesús, caj xonrʌjob. Caj mec'ab yoc Jesús ten xquic quir u c'ujinticob. 10 Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' ja sajquirex ten. Xenex, arex ti' in camsʌwinicob: “Tar quin bin ich u ru'umin Galilea ti' cu bin yiriquenob.”
A ba' ara'b ti' soldado romano ten u ts'urirob sacerdote
11 Caj binob a xquico', caj binob soldado yʌjcʌnanyʌjirob u baquer Jesús. Mʌ' ya'ab bin ya'arej ti' u jach ts'urirob sacerdote ich u cajar Jerusalén. Caj ya'arob ba' u ber ti' tu cotor. 12 U jach ts'urirob sacerdote caj bin tsicbarob yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo'. Quir u p'eri'quinticob yor quir u ts'abʌr u taq'uin ti' soldado romano. 13 Caj ya'araj u jach ts'urirob sacerdote:
―Tus arex ti' mac: “Chumuc ac'bir caj tar ch'abir u baquer Jesús ten u camsʌwinicob. Quire' wenʌn in ca'ob.” 14 Wa cu yubic u juminta'r gobernador je' in binob in cʌnanticob a pachex soc in ta'quiquechex ti' gobernador ―quij ya'aricob sacerdote.
15 Caj ts'oc u c'ʌmiquicob u taq'uin soldado romano caj binob ya'aricob ich u winiquirob judío a ba' toc ara'b ti' ten u jach ts'urirob sacerdote. Rajen a je' t'ʌna' cu man u juminticob ich u winiquirob judío hasta baje'rer.
Jesús cu tuchi'tic u camsʌwinicob quir u tsec'ticob u t'ʌn
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 Caj binob u camsʌwinicob a oncejo' ich u ru'umin Galilea. Caj binob ich wits bic caj ara'b ten Jesús uch. 17 Ti' irir Jesús ten u camsʌwinicob ich u jo'r p'uc wits. Caj u c'ujintajob Jesús. Chen ti' yʌn ich u camsʌwinicob caj u tucrajob:
―Mʌ' raji' Jesús.
18 Jesús caj u juts'aj u bʌj ich u camsʌwinicob caj ya'araj ti'ob:
―Tu toc ts'aja ten C'uj tu cotor u muc' C'uj, soc c'ucha'an in wor in betic a ba' in c'at, cax ich yoc'ocab, cax ich ca'anan. 19 Rajen quin toc aric techex: Ca' xiquechex ich tu cotor mac quir a camsiquex in t'ʌn soc u yacsicob tu yor. Acsex ja' tu jo'r mac yejer u muc' in Tet, yejer u muc' u parar C'uj yejer u muc' u Taj'or u Pixam C'uj. 20 Bayiri' camsex a rac'ob ca' u quibejob a caj in toc araj techex. A werex ti' yʌnen yejerechex u burur q'uin. Mʌ' biq'uin bin in ca' p'ʌtiquechex. Hasta cu xur t'ʌn. Jeroj ts'oquij quij.