A JE' JU'UNA', PACHIR CAJ U CA' TS'IBTA PEDRO
2 PEDRO
1
Raji' tu ts'ibtaj Pedro ti' a yacsmʌnob tu yorob
A teno' Simón Pedrojen. Caj in ts'ibta techex a je' ju'una'. A teno' u c'urewen Jesucristo. Raji' Jesucristo caj u tuchi'ten. A teno' caj in ts'ibt a je' ju'una' techexa' quire' caj a wacsex ta worex ti' Jesucristo. Rajen taj ij corex cu yirico'onex C'uj yejer ic Jaj Ts'urex Jesucristo a mac caj u tacajo'onexe'. Quire' a werex C'uj, baxuc a werex Jesús ic Jaj Ts'urirex. Rajen in c'at jach manan u yamtiquechex C'uj, quire' u yajechex C'uj. In c'at jach manan u qui'tar a worex ti' C'uj soc mʌna' ba' ca tucrex.
Ca' ij quirex mac bic tabar a caj u yacsaj tu yor ti' C'uj
Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u ts'aja to'onex u muc'. Jach manan u tsoyir C'uj caj u ts'aja to'onex soc ic manex tu tsoyir. A C'ujo' caj u ts'aja to'onex u muc' soc chʌca'an tan ic sʌjtiquex C'uj. Mʌ' ja wirej, caj u ts'aja to'onex u muc' quire' ij querex Cristo. Rajen a C'ujo' caj u tetajo'onex soc ij querex raji' jach carem. Soc ij querex ra' u tsoyir C'uj. Rajen a C'ujo' caj u toc araj: “Je' u ts'ic to'onex u muc' quir ic manex tu tsoyir. Quir ic rʌc p'ʌtiquex, a c'aso' a ba' cu pachiticob tu yorob a mac a mʌ' yerob C'uj.” Caj u toc ts'aja to'onex a ba' caj u toc araj to'onex C'uj soc ij cʌniquex C'uj. Mʌ' ja wirej, caj u ts'aja to'onex u t'ʌn a ba' jach tsoyo' bayiri' a jach manan co'ojo'. Rajen ca' a qui' p'isex a bʌjex soc mʌ' chen ca wacsiquex ta worex. Ca' a p'isex a bʌjex soc a manex ich u tsoyir xan. Mʌ' chen ca' a p'isex a bʌj soc a manex ich u tsoyir, ca' a p'isex a bʌj soc a werex a ba' u c'at C'uj techex. Mʌ' a chen p'isiquex a bʌjex soc a werex a ba' u c'at C'uj techex. Ca' a p'isex a bʌjex a su'siquex a bʌjex soc mʌ' a pachtiquex a c'aso'. Mʌ' a chen p'isiquex a bʌjex a su'siquex a bʌjex soc mʌ' a pachtiquex a c'aso'. Ca' a p'isex a bʌjex soc pacachbirechex. Mʌ' a chen p'isiquex a bʌjex soc pacachbirechexi'. Ca' a p'isex a bʌjex soc a cʌniquex C'uj xan. Mʌ' a chen cʌniquex C'uj. Ca' a p'isex a bʌjex soc a yajquintiquex a wet acsʌ'orir. Mʌ' a chen p'isiquex a bʌj a yajquintex a wet acsʌ'orir. Ca' a p'isiquex a bʌj soc a yajquintiquex tu cotor mac.
Wa caj a qui' p'isex a bʌjex, a qui' cʌniquex a je' t'ʌna'. Je' a bin manex tu tsoyir. Je' a qui' cʌniquex a C'ujo'. Mʌ' ja bin a p'ʌtex Jesucristo ic Jaj Ts'urirex quire' chʌca'an yiric tu cotor mac a werex Jesucristo. A je' t'ʌna' wa mʌ' ta qui' cʌnex irechex a mac a ch'op u wicho'. Wa irechex a mac a ac'birchʌj u wicho', chen bʌytʌc cu yiric. Mʌ' ja wirej, tub ti' bic jawsa'b ti' u si'pir uch. 10 Rajen in wet acsʌ'orirechex, mʌ' u yʌn tubu techex tu pʌyechex C'uj tu beyaj. Mʌ' u yʌn tubu techex quire' caj u tetechex C'uj. Wa ca p'isiquex a bʌjex soc mʌ' u tubu techex a ba' caj in wa'araj techex sam. Mʌ' ja bin a p'ʌtex u t'ʌn C'uj mʌ' biq'uin ca p'ʌtiquechi'. 11 Wa baxuc ca cʌniquexo', je' u qui' qui' acsiquechex ic Jaj Ts'urirex ra'iri' ij cʌjtaquirex Jesucristo tu cu bin u reyintej munt q'uin.
12 Rajen su'su' quin bin in c'ase techex ti' u t'ʌn C'uj, a quin camsiquechex. Cax ta chen toc u'yajex, cax ta toc acsex ta worex ti' Cristo. 13 A teno' quin tucric ra' in jach beyaj quir in c'asic techex ti' a ba' caj in camsechex uch, soc mʌ' ju tubur techex hasta quin quimin. 14 Baxuc caj ya'ar ic Jaj Ts'urirex uch. Bin in ca' quinsbir a teno' baje'rer, tabar in quinsa'. 15 Baxuc baje'rer quin c'asic techex soc pachir a toc c'ʌ'otiquex. Wa jaj ix tʌcoj tabar u c'uchur tu q'uinin in quimin. Rajen ts'ajan in wor ca' in p'ʌtechex a ba' je' u c'asiquechex ti' in t'ʌn.
A mac caj u yira u waysa'b Jesús
16 A teno' caj in toc araj techex u muc' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo, soc a werex biquira'. Mʌ' ja wirej, bin u ca' ur ich u sasirir. Aro' mʌ' ra' u bʌjiri' u t'ʌn xib quir u tusaric ti' u rac'ob. Mʌ' raji' a ba' tenob quin chen acsicob tin worob a cu bin tar. Mʌ' ja wirej, caj in wirob tin wich caj waysa'b Jesús jach tu sasir uch. 17 A tenobo' caj in wirob caj sʌjta'b Jesús ten u Tet C'uj wa ber caj waysa'b Jesús ich u jo'r wits. Mʌ' ja wirej, tar u tar u sasirir C'uj ich u muyarir a caj u bobʌst tenob u muyarir caj in wu'yob ya'aric C'uj: “A je'ra' in parar, in jach yaj. Ra' cu qui'quintic in wor.” Baxuc caj ara'b ten C'uj ich u jo'r wits. 18 A tenobo' caj in wu'yob u t'ʌn ca'anan. Tar u tar u t'ʌn ca'anan a tenobo' ti' yʌnenob ich u jo'r wits yejer ic Jaj Ts'urirex. A rayo' u witsir C'uj.
19 Rajen in toc erob, ra' jach taj a ba' tsec'ta'b ten yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj ich u ju'unin uch, quire' caj u tsec'ob ca' bin tac Cristo. Mʌ' ja wirej, a ts'iba'an u t'ʌn C'uj a ts'ibta'b ten yʌjtseq'uirob C'uj uch, irob quib, a cu yerc'ac'tic ic berex ra' quir u yamtico'onex soc chʌca'an ic berex hasta cu tar u sastare' cu tar co'coch ich. Rajen ij querex tabar u sastar. Baxuc u t'ʌn yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Raji' quir u yamtico'onex soc u pʌyicob ic berex hasta ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex. Rajen ca' a quibex u t'ʌn yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch quir u yamtic techex. 20 Ca' a qui' sar a xiquinex soc a najtiquex a ba' quin wa'aric. Mʌna' mac, turiri' c'ucha'an yor u najtej tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj wa mʌ' yamta' ten u Taj'or u Pixam C'uj. 21 C'aj techex a ba' caj u tsec'tob u yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch, u bʌjirirob mʌ' ju tsec'tobi'. Tu chen tsec'tob u t'ʌn C'uj, quire' ara'b ten u Taj'or u Pixam C'uj ti'ob. Rajen caj u tsec'tob a ba' ara'b ten C'uj.