14
A ba' cu c'ʌyicob a 144,000
Caj ts'oc in wʌyʌc'tic a bʌc'o', a jach caremo', raji' a ca'turo'. Caj in pʌctaj caj in wiraj u jer, chen ra'iri' a tʌmʌn yuco' a tin wiraj ch'iquicbar ʌcʌtan ti' a mac a curucbar tu cutan, a jach caremo' uch. Tu yʌn a tʌmʌn yuco', tin wiraj tan u ch'ictar ich u jo'r p'uc wits, ra' u c'aba' Sión. Ti' yʌn jach pim mac yejer a tʌmʌn yuco'. Ti' yʌn ciento cuarenta y cuatro mil mac. Robob toc ts'iba'an tu pam u c'aba' a tʌmʌn yuco', quet yejer u c'aba' u Tet C'ujo'. Caj in wu'y u t'ʌn mac te' ca'anano' an ten bic c'am u jum u yoc ja', chich u man a jach yoc ja'o', irej wa jach ya'ab ja'. A ra' t'ʌno' a tin wu'yo', ra' ir u t'ʌn a cu pec. A werex ba' quiri', tin wu'y u c'ay a mac a tan u pʌxicob arpa. Tan u c'ʌyicob u c'ay a mʌna' mac yubmʌn uch. A rayo', ich ʌcʌtan a mac a curucbar tu cutan a jach caremo', tan u c'ʌyicob quire' ti' yʌn a ba' irej bʌc', a cuxa'ano', a cuatrojo', bayiri' xan ti' yʌn a veinte y cuatro xib, a nuxibo'. Chen jari' a ciento cuarenta y cuatro mil mac caj u c'ayob a c'ayo' a mʌna' mac yubmʌn uch. Quire' u jer mʌ' ju c'uchur yor u cʌnej quire' robob caj taca'b ten C'uj ich tu cotor mac ich yoc'ocab. Chen robob cu najticob. Robob a cu c'ayob, mʌ' ju manob yejer xquic uch, mʌ' ju manob yejer xib xan, mʌ' ju ch'aj u mam xan, mʌ' ju ch' u rac' xan, quire' tu quibob u t'ʌn a tʌmʌn yuco', soc ra' cu pʌyic u berob. Robob ti' yʌnob, quire' toc ten C'uj ich mac tu cotor. Robob jun yarob ich a mac pʌyber toc ten C'uj a tu yacsaj tu yorob ti' C'uj, bayiri' xan, a tu yacsob tu yorob ti' a tʌmʌn yuco'. Robob taj tu yacsob tu yorob, mʌ' ju tus a'arobi', rajen toc taj yorob ʌcʌtan tu curucbar a C'ujo' ich u cutan a jach caremo'.
U t'ʌn tuchi'ta'b ten C'uj yejer a mʌna' u nup yʌjmasirob u t'ʌn C'uj
Caj in wʌyʌc'taj caj in pʌctaj caj in wir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' xic' u ca' te' ich ca'anano', soc mʌ' jar u bin u tsec't u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, quire' munt q'uin mʌ' ju c'oxar ten C'uj. Ra' cu bin tsec'bir ich tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab, cax tu cʌja'anob, cax a ba' u t'ʌnob, cax a ba' yo'nen yʌn ti'ob, cax a ba' cajar tu yʌnob cu rʌc man tsec'bir. A ray yʌjmasir u t'ʌn C'ujo' c'am caj ya'araj:
―Toc ch'a'ex sajquir ti' C'uj tan a caremquintiquex u c'aba', quire' raji' tabar u to'car u jo'r a mac a cu sʌjticob a bʌc'o', a jach caremo' yejer a ayimo' a jach manan caremo'. Toc c'ujintex C'uj, quire' ra' tu betaj a ru'umo', yejer a ca'anano' yejer a c'ac'nabo' yejer a yic' ja'o' ―baxuc caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
Sansam caj in wʌc'ʌs ir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj, raji' rub tu pach a yʌn binij. Raji' caj ya'araj:
―Toc ch'esa'bir ten C'uj u winiquirob, ra' u cajar Babilonia. Qui'quint a worex, cax no'j u cajar a ch'esa'b ten C'uj, quire' pay u si'pir ten mac a cʌja'an tu cajar Babilonia u yet cajar ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, ara'b u manob irbir xquic ten xib, bayiri' xan, ara'b u manob irbir xib ten xquic, bayiri' ara'b mac ca' u pʌy u si'pir, rajen tu yubob u ts'iquir C'uj.
Sansam caj in wʌc'ʌs ir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj, raji' say tu pach a ca'turo', a tan tu manob sam. Caj tarij, raji' c'am caj u ya'araj:
―Robob, a mac a cu cha'bʌrob ca' u ts'ibt u c'aba' a bʌc'o', a jach caremo', cax tu c'ʌb wa tu pam. Robob a mac a caj u sʌjtob u yochir a bʌc'o', a jach caremo'. 10 Robob bin u ca' yubob u jach ts'iquir C'uj tu cu bin ts'abʌr u muc'yaj, quire' jach manan cu bin yubob u ts'iquir C'uj. Tar cu bin ich c'ac' quir u ts'abʌr u muc'yajob. Robob cu bin ts'abʌr u muc'yajob ich ʌcʌtan u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, bayiri' ich ʌcʌtan a tʌmʌn yuco'. 11 A ray winiquirob, a mac a tu sʌjtob a bʌc'o', yejer u yochir a beta'b ten mac, cax a mac a yʌn ts'iba'an u c'aba' a bʌc'o', a jach caremo' tu winquirir, raji' mʌ' ju bin jawʌr u yajirir, quire' rajra' cu bin u muc'yaj. U buts'ir tu cu muc'yaj rajra' cu bin u nacʌr ca'anan. 12 Rajen a mac a tu yacsaj tu yor ti' u t'ʌn C'uj yejer a mac a tan u quibic u t'ʌn C'uj ca' u cʌnej Jesús soc nemʌ' biqui'.
13 Jeroj tune', caj in wu'y mac cu t'ʌniquen ca'anan. Raji' caj u ya'araj ten:
―Ts'ibtej a je'ra', quij: “Jach qui' yor a mac a cu bin quimin tu q'uinin baje'rer hasta ca' bin tac u xur t'ʌn quire' tu yacsaj tu yor ti' u t'ʌn C'uj.” Raji' taj cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj. Robob bin u ca' u jesob u bʌj tu chich beyajnʌjob uch, quire' a ba' tu betob, quet cu bin yejerob.
Bic tabar cu bin xur t'ʌn
14 Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan caj in pʌctaj caj in wiraj turiri' u muyarir, jach sʌc. Ich yoc'ar u muyaro', ti' yʌn mac curucbar, raji' irej an ten bic xib, u p'oquinmʌn tu jo'r u p'oc a beta'b ti' u mascabir oro, an ten bic a reyo' cu p'oquintic. Raji' u mʌchmʌn tu c'ʌb u chan mascabir a tu cu naj t'oj c'uptic u chan c'ʌbir u yaq'uir u wich uva, soc u t'aquic u wich uva. Jach qui' u yej u chan mascabir. 15 Caj in wʌc'ʌs ir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Ra' joc' tu cu naj c'ujinticob C'uj. Raji' caj u c'amquint u t'ʌn, tan ya'aric ti' a mac curucbar ich u muyariro':
―Jup u chan mascabir tu ca naj t'ojc'uptic u wich uva a ta pʌc'aj irech a mac tu pʌc'aj u yaq'uir u wich uva uch. Quire' c'uchij tu q'uinin in t'ojc'uptic u wich uva quire' tʌc'an u wich ir u corir u pʌc'ar u wich uva ich yoc'ocab ―baxuc tu ya'araj u yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
16 A mac a curucbar ich u muyarir caj u jup u chan mascabir tu cu naj t'ojc'uptic u wich uva quir u t'ojc'uptic u pʌc'ar u wich uva, jeroj caj u rʌc t'ojc'upt u pʌc'aj u wich uva ich yoc'ocab.
17 Caj in wʌc'ʌs ir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' caj joq'uij tu cu naj c'ujinticob C'uj ich ca'anan. Bayiri' xan, raji' u mʌchmʌn u chan mascabir tu cu naj t'ojc'uptic u wich u pʌc'ar uva. Jach qui' u yej u chan mascabir. 18 Caj in wʌc'ʌs ir u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' caj joq'uij tu cuchir tu cu naj toquic a ba' cu bin u ts'ic ti' C'uj. Raji' ti' yʌn ʌcʌtan tu cu naj c'ujinticob C'uj. A ray yʌjmasir u t'ʌn C'ujo', cu cʌnantic u c'aq'uir a ti' yʌno', soc rajra' t'ʌba'ano'. Raji' caj u c'amquint u t'ʌn ti' u yet yʌjmasir u t'ʌn C'uj a yʌn u chan mascabir a jach qui' yej quir u naj t'ojc'uptic u pʌc'ar u wich uva. Caj u ya'araj ti':
―Jup a chan mascabir, a qui' yej, ca' a t'ojc'uptej u wich uva, cax tu yʌni' quire' tʌc'an u wich ich yoc'ocab, quire' ir u corir u pʌc'ar u wich uva.
19 Rajen a ray yʌjmasir u t'ʌn C'ujo', caj u jup u chan mascabir quir u t'ojc'uptic u pʌc'ar u wich uva irej u corir u pʌc'ar u wich uva. Caj ts'oc u rʌc t'ojc'uptique', caj u pich'intaj tu cu naj yʌch'ic u c'ab uva. Raji' u c'at ya'aric wa ber ca' bin ts'abʌc u muc'yaj ten C'uj quire' jach yaj u muc'yaj ca' bin tac. 20 A ra' u ts'iquir C'uj bin u ca' yubob mac, jach manan bin u ca' yubob an ten bic cu yʌch'ic a ray u pʌc'ar u wich uvajo' ich tancab u cajaro'. A tu cu naj yʌch'ic u pʌc'ar u wich uvajo' ich tancab u cajar je' u joc'ar u q'uiq'uer mac quire' ts'iquij C'uj. Bin u caj turur, tam ʌcriquic u q'uiq'uer mac a cu joc'ar, hasta cu c'uchur tu chi' a tsimino' a xʌcʌcbaro'. Je' u bin u q'uiq'uer nach tac tresciento kilómetros tu cu yʌch'ico'.