16
A siete chan ruch a beta'b u mascabir oro
Tu quin wʌyʌc'tic ich ca'anan, caj in pʌctaj caj in wiraj a siete yʌjmasirob u t'ʌn C'ujo'. Jeroj, caj in wu'yaj mac c'am caj u puraj u t'ʌn ti' a siete yʌjmasirob u t'ʌn C'ujo'. Tar u tar u t'ʌn tu japnin tu cu naj c'ujinticob C'uj. Caj ara'b ten a mac a cu t'ʌn ti' a siete yʌjmasirob u t'ʌn C'ujo':
―Xenex ―quij―, ca' a jochquintex ich yoc'or mac a ti' yʌn ich yoc'ocab, a siete chan ruch, a yʌn u yajirir a C'uj bin u ca' u tuchi'to' ―baxuc caj ya'araj a cu t'ʌno'.
Ra' pʌyber u yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj joq'uij ich ca'anan caj bin u jochquint u chan ruchir, caj u yʌnxchun u yajirir a mac a yʌn u ts'ib a bʌc'o', a jach caremo' tu pam. Bayiri' ti', a mac a tu sʌjtob u yochir a bʌc'o', a jach manan caremo'. Rajen a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab caj u cʌnob a iq'uer u ca'ob, a neyʌn u pujero'.
A ca'tur u yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj joq'uij, caj bin ich yoc'ocab quir u jochquint u chan ruchir. Raji' caj u jochquint ich c'ac'nab, rajen caj waysa'b ti' irej q'uiq'uer, ra' irej u q'uiq'uer a mac quimen quire' jach ec' u wich. Rajen a ba' ti' yʌn ich c'ac'nab rʌc quimij, quij.
A mʌna' u nup yʌjmasir u t'ʌn C'ujo', caj joq'uij caj bin ich yoc'ocab quir u jochquint u chan ruchir xan. Raji' caj u jochquin tu cu yʌnxchun u yic' ja', bayiri' xan, tu cu yʌnxchun yoc ya'arir a chan sʌyabo' caj rʌc waysa'b ti' irej q'uiq'uer. Jeroj, caj in wu'y u t'ʌn yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a mac a cu cʌnantic a ja'o'. Raji' caj u ya'araj:
―Jach taj a wor a techo', C'uj ―quij ya'araj ti'―, quire' u yajirir caj a tuchi'taj, quire' munt q'uin ti' yʌnech, u beri' ti' yʌnech. Mʌ' ja wirej, a techo', caj a cha'b u wayʌr a ja'o', soc u wayʌr irej q'uiq'uer. Mʌ' ja wirej, a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab, robob caj u quinsob a winiquirob C'uj, bayiri' xan, a mac a ts'a'b u tucur ten tech C'uj quir u tsicbar a ba' a c'at C'uj. Rajen tech C'uj caj a ts'aja ti' irejob u yo'och ja' a waysa'b ti' q'uiq'uer quire' ra' u bo'orir tu tu quinsob a winiquirob C'uj ich u cajarob ―baxuc caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj a cu cʌnantic a ja'o'.
A teno', quij Juan, caj in wʌc'ʌs u'y u jer u t'ʌn a cu tar tu cuchir tu cu naj to'quic ba' quir u ts'ic ti C'uj ich ca'anan:
―Raji' taj a ba' cu yac yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Taj ta toc araj ti' a winiquirob C'uj, rajen taj tan a taquic u jo'r a mac a tu chucob u pach a winiquirob C'uj, quire' ra' u bo'orir u c'ʌb, quire' a techo' in Jaj Ts'urirechob C'uj, a techo' jach manan a muc' ―baxuc caj ara'b ten a cu t'ʌn tu cuchir tu cu naj to'quic ba' ti' C'uj.
A cuatro yʌjmasir u t'ʌn C'uj, caj joc' quir u bin u jochquint u chan ruchir. Raji' caj u jochquintaj ich ic yum quir u ts'ic u muc' soc jach manan u chujur a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab, a jic yumo'. A mac a jach manan chujij ten ic yum, mʌ' ju c'ax u yorob quir u p'ʌticob u c'asir, cax ra' u bo'orir u si'pir. Robob mʌ' ju sʌjtob C'uj quir u quibicob u t'ʌn. Chen robob caj u pach'ob C'uj, quire' raji' caj u tuchi'taj u muc'yajob, quire' mʌ' ruc'sa'b u muc'yaj ten C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' yʌn u muc' quir u tuchi'tic u muc'yaj an ten bic aro'.
10 A cincojo' yʌjmasir u t'ʌn C'ujo', caj joc' quir u jochquintic u chan ruchir xan. Raji' caj u jochquintaj tu cu jach ts'urinticob mac, a bʌc'o', a jach manan caremo'. A mac a ti' yʌno', tu cu ts'urinticob mac a bʌc'o', a jach manan caremo' caj ac'birchʌjij. Robob jach manan muc'yajnʌjob, rajen caj u chi'ob u yac' quire' yʌn u yajirir. 11 Quire' yʌn u yajirir, bayiri' xan, quire' u cʌnmʌnob iq'uer u ca'ob uch, a caj tar ti'ob, mʌ' ju c'ax u yorob ca' u p'ʌtob u c'asir, chen caj u pach'ob C'uj a ti' yʌn ich ca'anano'.
12 A seiso' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, caj joc' quir u jochquintic u chan ruchir. Raji' caj u jochquintaj ich u yoc ya'arir u c'aba' Eufrates, a ray ya'ariro' jach coch. Caj ts'oc u jochquintic u chan ruchir caj sa'b ya'arir soc u man a reyob a cu reyinticob mac a tu cu tarob ic yumo'. Mʌ' ja wirej, ra' u berir quir u binob ich u cajar Jerusalén.
13 Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in pʌctaj caj in wir a ayimo', a jach manan caremo', yejer u nup, raji' a bʌc'o', a jach caremo', yejer u jer mac a ts'a'b u tucur ten quisin quir u tsicbar a ba' u c'at a quisinob. Caj in wiraj caj joc'ob tu chi'ob a ray mʌna' u nup u quisinob. Caj joc'ob mʌna' u nup u quisinob tu chi'ob a yʌn u winquirob irob rerec. 14 Quire' a quisino', raji' yʌninob, rajen a rereco' raji' bin u ca' u tus esob carem beyajob soc u tus aric a reyob, a cu reyinticob mac ich yoc'ocab, bayiri' xan, bin u ca' u tus arob a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab soc robob cu bin u much'quinticob u bʌj quir u ric'sicob u ba'te'ticob, quire' ra' u q'uinin a jach manan no'j ti' a C'ujo', a mac a jach manan chichir u muc'. 15 “Rajen a ray u q'uinino', a mac a mʌ' tan u pajicob in tar, seb quin bin tar, an ten bic a mac a cu tar u ta'quic ba', a mʌ' u pajmʌn u tar. A baxuco', seb quin bin tar, a teno'. Rajen qui' irechex soc qui' a worex ca' bin uruqueno', a techexo' a mac a yacsmʌnob tu yorob ten, soc ʌcʌtan u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj yejer a mac a yerob C'uj, mʌ' ja bin a ch'iquex suraquir.” Baxuc tu ya'araj C'uj. 16 A reyobo', yejer a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab, a tus ara'bob quir u much'quinticob u bʌj quir u ric'sicob u ba'te'ticob. Robob cu bin u ba'te'ticob mac ich u ru'umin Armagedón, ra' u c'aba' ich u t'ʌn a mac a cu tsicbar hebreo.
17 Caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in pʌctaj, caj in wiraj a siete yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj joq'uij. Raji' caj joq'uij caj u jochquint u chan ruchir ich yoc'or ic'. A ray u q'uinino', joc' u t'ʌn mac tu cu naj c'ujinticob C'uj tu yʌn u cutan a jach caremo'. C'am caj u ya'araj:
―Jeroj tabar u ts'ocar u ts'iquir C'uj yejer a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab ―baxuc tu ya'araj a mac a cu t'ʌno'.
18 Wa ber caj joc' u t'ʌn quet caj joc' u raram yejer u jum a cu pec, caj qui' pecnʌj a ru'umo' soc jach yaj u pec. Mʌna' mac yirmʌn u pec ru'um an ten bic baxuc a rayo'. 19 Rajen tu cotor a cajaro' a caremo' caj u rʌc jʌsob u bʌj, tu pecnʌj a ru'umo', rajen junxot tu jʌsob u bʌj u jer junxot caj u jʌsob u bʌj, baxuc, xan, u jer junxot caj u jʌsob u bʌj. Caj rʌc ch'ej a raj cajaro', bayiri' xan caj rʌc ch'ej tu cotor u cajarob ich yoc'ocab a tuj ts'urinta'b u ts'urir a ray carem cajaro' quire' ra' u cajar Babilonia, a no'jo', quire' c'uchij tu q'uinin u ts'ictar C'uj. Rajen bin u ca' ch'esa'bir ten C'uj. 20 Rajen tu cotor u pe'tenin, cax tu yʌnob, caj ch'esa'b soc mʌna', bayiri' xan, a witso', bin u ca' ch'esa'bir. Mʌ' ja wirej, bin u caj tar C'uj, a mac cu bin u reyinticob ich yoc'ocab. 21 Rajen caj rub ich ca'anan bar ja', a jach caremo'. Ra' caj purij ten C'uj. Turiri' a bar a ja'o', yʌn ca'tur' arrobas. Rajen a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab caj u pach'ob C'uj quire' yʌn u yajirir a cu rubur ich yoc'or a ti'obo'. Quire' jach manan u yajirir a cu muc'yajobo'.