6
A siete ba' a nich'a'an tu ju'unin a cats'a'ano'
Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in wiraj a tʌmʌn yuco' caj u pitaj a ba' nich'a'an tu ju'unin a cats'a'ano'. Tu chen rʌcaj turiri', quire' ti' yʌn siete a ba' nich'a'an tu ju'unin. Caj ts'oc u rʌquic a turiri' ba' tu nich'a'an tu ju'unin caj in wu'yaj c'am t'ʌnajij turiri' a ba', irej bʌc', a cuxa'ano'. Raji' turiri' ich a cuatro a ba', irej bʌc', a cuxa'anobo'. Caj in wu'yaj u t'ʌn irej a ba' cu pec. Raji' caj u ya'araj ten:
―Cojen Juan, quen, ca' a pʌct a ba' cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
Jeroj ʌcʌtan caj in wiraj tin wich ti' xʌca'an turiri' tsimin, chen sʌc. A mac a cʌpa'an tu pach a tsimino', raji' u mʌchmʌn jʌrʌr quir u bin u jurej mac. Tin wiraj u toc p'oquinmʌn tu jo'r u p'oc an ten bic mac a toc c'ucha'an yor ti' mac. Tin wiraj yʌn u wich an ten mac a c'ucha'an yor ti' mac. Mʌ' ja wirej, raji' yer je' u c'uchur u yor ti' mac tu cotor.
Caj ts'oc in pʌctic aro', caj in wiraj a tʌmʌn yuco' caj u wʌc'ʌs rʌc u jer ba' a nich'a'an tu ju'unin, a cats'a'ano'. Jeroj caj u jit u ju'unin, a cats'a'ano' hasta c'uchij tu yʌn a tres ba' a nich'a'an tu ju'unino'. Jeroj tune', caj in wʌc'ʌs u'yaj u t'ʌn u jer a ba' irej bʌc', a cuxa'ano', raji' a ca'tur ich a cuatro a ba' irej bʌc', a cuxa'ano'. Caj joc' u t'ʌn, caj u ya'araj ten:
―Cojen, quen, Juan, ca' a pʌct a ba' cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
Jeroj ʌcʌtan tin wich caj in wiraj ti' yʌn u jer tsimin xʌca'an, raji' chʌc, caj joq'uij. A mac a cʌpa'an tu pach aro' caj ts'a'b u muc' ten C'uj soc a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab bin u ca' u pacran quinsicob u bʌj soc tu cotor mac mʌ' quet yorob, rajen u mʌchmʌn u mascab a cʌpa'an tu pach chʌc tsimin.
Barej caj ts'oc in pʌtic aro', caj in wir a tʌmʌn yuco', caj u rʌc u jer a ba' nich'a'an tu ju'unin. Raji' caj u jit u ju'unin tu cats'a'ano' hasta c'uchij tu yʌn a cuatro ba', a nich'a'an tu ju'unin. Jeroj tune', caj in wu'yaj u t'ʌn a ba' irej bʌc', a cuxa'ano', raji' tres ich a cuatro a ba' irej bʌc', a cuxa'ano'. Raji' caj u puraj u t'ʌn ten caj ya'araj:
―Cojen Juan, ca' a pʌct a ba' cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
Jeroj tune', caj in wiraj u jer tsimin, chen box. A mac a cʌpa'an tu pach a tsimino', u t'uymʌn u ba'inquiri' quir u ribratic ba'. Ra' u q'uinino' caj in wu'y u t'ʌn, jaj ix ti' cu tar ti' a mac a curucbar tu cutano' a jach caremo', quire' ti' yʌn chumuc a cuatro a irej bʌc'o', a cuxa'ano'. Raji' caj u ya'araj:
―Jariri' turi' u kilo bu'ur u bo'orir u c'ʌb turiri' u q'uinin ―quij―, a mac a cu beyaj cu chen bin u jaric u bo'orir u c'ʌb. Bayiri', xan, jariri' mʌna' u nup' u kilo yo'och nʌr bin u jar u yo'och u bo'orir u c'ʌb turiri' u q'uinin u beyaj. A cu t'ʌno' caj u toc a'araj: “Mʌ' a c'asquintic u yuc'ur soc chʌc yʌn yuc'ur.” Bayiri' yo'och tsats xan, mʌ' a c'asquintic soc chʌc yʌn yo'och tsats xan.
Caj ts'oc in pʌctic aro' caj in wiraj u tʌmʌn yuc caj u pitaj a ba' nich'a'an tu ju'unin caj u jitaj hasta xurij ich a ba' nich'a'an tu ju'unin, a cincojo'. Jeroj, tune', caj u pur u t'ʌn ten irej a bʌco', a cuxa'ano', a cuatrojo'. Raji' caj u ya'araj:
―Cojen, quen, Juan, soc a wiric a ba' cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
Jeroj ʌcʌtan tin wich tu tin wʌyʌc'taj ti' yʌn u jer turiri' tsimin ti' xʌca'ani', aro' jach c'ʌn. A mac a cʌpa'an tu pach, ra' u c'aba' tu cu naj bin mac a cu quimino' quire' ra' u c'aba'. A mac a cu say tu pach a yʌn joc'o', raji' cʌpa'an tu pach u jer tsimin. Ra' u ts'urir tu cu bin a mac a cu quimino'. Robob toc ts'a'b u muc' ten C'uj a ca'turo', quir u quinsicob mac tu cu ch'ʌquicob u bʌj, cax tu cu wi'ichʌjʌr mac, cax tu cu yajtarob mac, bayiri' xan cu bin quinsbir ten u c'axir bʌc'. Robob je' u quinsicob junxot' a mac a cuxa'an ich yoc'ocab.
Caj ts'oc in wiric aro', jeroj tune', caj in wʌc'ʌs pʌctaj caj in wiraj a tʌmʌn yuco', caj u jit u jer a ba' nich'a'an tu ju'unin, a cats'a'ano'. Raji' caj u sʌts' u ju'unin hasta caj xurij tu yʌn a sextojo' quire' tu jit a quintojo' a ba' nich'a'an tu ju'unin. Wa ber caj in wʌyʌc'taj aro', caj in wiraj a mac quinsa'b ten u rac'ob quire' tu quibob u t'ʌn C'uj caj u yacsob tu yorob ti' Cristo uch. Robob ti' yʌnob tu cuchir irob wa yaran tu cu naj quinsic yʌrʌc' quir u ts'abʌr ti' C'uj quir u ruc'sic u si'pir mac. 10 Robob caj u purob u t'ʌn ti' Jaj Ts'ur, caj c'am t'ʌnajob tan ya'aricob:
―Mun u q'uinin ic Jaj Tsurirex ca' ic pajex quir a bo'otic u bo'orir u c'ʌb a mac a tu quinso'onex ich yoc'ocab uch? Mun u q'uinin ca' ic pajex quir a ta'quic u jo'r a mac a tu quinso'onex uch, quire' rajra' ca betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. Bayiri' xan, jach taj a tsicbar quire' rajra' ca betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, a techo'.
11 Robob ts'a'b u buquintaj u sʌc noc' ten C'uj quire' quinsa'b. Jujuntur ts'a'b u sʌc noc'. Caj ara'b ti'ob ca' u je'sob u bʌj u jer mʌ' ya'ab u q'uinin quire' mʌ' toy nupuqui' a mun u yet acsʌ'orirob a cu bin quinsbir ten u rac'ob xan. Bayiri' xan, a cu bin u chucob u pachob an ten bic caj chucob u pachob xan.
12 Caj ts'oc in pʌctic aro', caj in wʌc'ʌs iraj a tʌmʌn yuco', caj u rʌcaj, caj u jit u jer a ba' nich'a'an tu ju'unin, a cats'a'ano'. Raji' caj u sʌts'aj u ju'unin hasta xurij tu yʌn a septimojo', quire' tu rʌcaj caj u jit a sextojo' ba', a nich'a'an tu ju'unin. Jeroj tune', caj in wir u ch'ic yum u pec ru'um, a q'uino' caj ac'birchʌjij soc irej jach ec' noc', a mac a cu naj buquintico' quir u yesic ti' mac, tucur u ca'. A jic nʌ'o', t'ʌra'an caj waysa'b soc chʌc u wich irej q'uiq'uer. 13 Jeroj, caj in wiraj a sabo' ich ca'anano', caj in wiraj u rubob ich ca'anan, caj rubob irej wa ju wich che' cu jutur cu tar u ch'ic yum ic', cax c'asa'an u wichob. 14 Bayiri' xan, a ca'ano', binij an ten bic a ju'uno', a mʌ' cats'a'ano', u cats'ic u bʌj an ten bic ju'un a cats'a'ano'. A ru'umo' yejer u witso' bayiri' xan yejer u petenin ja' caj rʌc ruc'sa'b tu cuchir tu yʌnob uch. 15-16 A ray u q'uinino', a reyo', a cu reyinticob mac, yejer a mac a cu ts'urinticob mac, yejer a capitano', a ju ts'urir u soldado, yejer a mac a neyʌn u taq'uino', yejer a mac a jach chich u muc' quire' yʌn u winiquirob, yejer a mac a cu c'ʌnicob u jer mac, yejer a mac a ju c'urewob, yejer a mac a mʌ' c'anan ten u jer, caj rʌc puts'ob tu japnin tunich, cax ich u tunichir ich wits' quir u tac'birob u bʌj, quire' mʌ' u c'atob irir ten C'uj tu cu bin u taquicob u jo'rob ten C'uj, yejer a tʌmʌn yuco', quire' raji' cu bin u tuchi'ticob soc u ts'a'bʌr u muc'yaj a ti'obo'. 17 Mʌ' ja wirej, c'uchij tu q'uinin caj urij Jesucristo a mac c'ucha'an u yor ts'abʌr u muc'yajob.