9
Jeroj, tune', u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a cincojo', caj u yutst u mascabir quir u yutsta'r mac. Jeroj tin wiraj sab caj rub ich ca'anan ich yoc'or ru'um, a ray sabo' u c'at ya'aric c'as yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' ts'a'b ten mac u c'ʌrʌbar a tu yʌn u jorir ich ru'um, a mʌ' u xura'an u tamino'. Raji' caj u q'ue' u jor a tu yʌn u jorir ich ru'um a mʌ' u xura'an u tamino', jeroj caj naquij u buts'ij ich ca'anan a ir ch'ic yum u buts'ir c'ac'. Quire' a buts'o' caj ac'birchʌjij a chunq'uino', rajen caj u bʌr a q'uino' quire' a buts'o', a cu nacʌr ich u jorir ru'um, a mʌ' xura'an u tamino'. Caj nac u buts'ir a cu tar tu jorir ich ru'um a mʌ' u xura'an u tamin. Jeroj, tune', quet caj joq'uij sa'ac' ich yoc'ocab, chen jach pim. Jeroj, caj ts'a'b chi'biro' mac soc u chi'birob an ten bic roroch cu chi'bar ich yoc'ocab. Caj toc ara'b ti' a sa'ac'o' mʌ' a jantiquex a ba' pʌc'a'an ich coro', mʌ' a jantiquex a che' xano', mʌ' a jantiquex a su'uc xano' chen ca' a chi'ex mac a mʌ' ts'ibta'an u pam ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj uch. Ts'a'b ti'ob ten C'uj u muc' quir u chi'bir a mac a mʌ' ts'iba'an u pam ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Mʌ' u cha'bʌr u quinsa'rob chen quir u muc'yajob cinco ic nʌ'. Robob bin u caj muc'yajob an ten bic mac caj chi'bir ten roroch. A ray u q'uinino', a mac a chi'bir ten a sa'ac'o', bin u ca' u pachtob u quimin quire' yaj yubicob u chi'birob, chen mʌ' ju bin quiminob cax u c'at u quinsicob u bʌj.
Caj in wir u winquirir a sa'ac'o', ra' irej yʌrʌc' tsimin a mac a tabar u ba'tetic mac. Tu jo'rob ti' u p'oquimʌn u p'oc irej u p'oc a reyo', raji' caj beta'b u mascabir oro. Chen robob u wich ir u wich xib. A sa'ac'o', jach c'ʌrʌb u tsotser u jo'r irob u jo'r a xquico'. U cojo' a sa'ac'o', irob u coj barum. A sa'ac'o', yʌn u boxer u tsem irob a beta'b u mascab quir u pixic u tsem mac wa ber cu bin tu ba'te' u jer soldado. A sa'ac'o', caj jumnʌj u xic'ob, caj jumʌjob irob u chan carro a cu jita'r ten tsimin quire' chich u bin tu cu yocar ba'te' mac, tu jach pim cu bin ba'te' 10 A sa'ac'o', yʌn u yach an ten bic u yach roroch. Yʌn xan u yachob soc c'ucha'an yor u chi'bir mac soc u muc'yaj cinco ic nʌ' a mac a chi'bir ten a sa'ac'o'. 11 A sa'ac'o', yʌn u ts'urir, raji' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj uch, a mac jach c'as, a cu tar tu jor ich ru'um, a mʌ' xura'an u tamin. Raji' pʌcha'an u c'aba' ich u t'ʌn hebreo Abadón, chen u c'aba' pʌcha'an ich u t'ʌn griego Apolión. Ra' u c'at ya'aric, a mac a cu ch'esic ba'.
12 Caj ara'b ten mac tu quin wʌyac' uch: “A sa'ac'o', quij, turiri' u muc'yaj caj manij, quij, ti' toy yʌn u jer ca'tur quir u tar u jer. Jeroj tabar u tar, ca' bin ts'ocac a ray pʌybero'.” Baxuc caj u ya'araj mac ten.
13 Caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan caj in pʌctaj caj in wir u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, caj u yutst u mascabir quir u yutsta'r, raji' a seiso'. Caj ts'oc u yutstic caj in wu'y u t'ʌn mac tar u tar u t'ʌn ich yoc'or u cuchir a tu toca'b ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj a qui' u boque' ca'ch. A rayo' ti' yʌn ʌcʌtan ich C'uj, raji' beta'b u mascabir oro, raji' yʌn u bac caj beta'b tu yʌn mac irej u bac a wacʌxo'. Chen yʌn cuatro u bac tu jo'r u cuchir a tu toca'b ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj a qui' u boc ca'ch. 14 A mac a cu t'ʌn, a cu tar tu cuchir a tuj toca'b a qui' u boque' ich ʌcʌtan C'uj, raji' caj u ya'araj ti' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a ts'oc u yutstic u mascabir soc u yutsa'r mac:
―Ca' xiquech a siptej a cuatro yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, a mac a jach chich u muc', a mac tan u susa' ten C'uj quire' c'ʌxa'an baje'rer, a ti' yʌno' tu yʌn u ya'arir Eufrates.
15 Robob caj sipta'b ten a mac a caj u yutstaj u mascabir quir u yutsta'r, raji'ob a seiso', ca' xicob a raj cuatro yʌjmasirob u t'ʌn C'uj a jach chich u muc'ob. Quire' robob teta'b ten C'uj ca' ts'ocac u muc'yaj a cu bin tar soc u quinsicob jun xot' a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, toc p'isa'an a horajo', bayiri' xan, a q'uino', bayiri' xan, a ic nʌ'o' bayirir xan, a yaxq'uino' quir u sipta'r u muc'yaj. 16 A mac a ju ts'urirob, a robob a cuatro yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, robob caj u c'ʌnob u yʌrʌc' tsimin quir u quinsicob mac. Caj in wu'yaj mun caj u xacobi', caj in wu'yaj yʌn doscientos millones. Bayuc caj in wu'yaj uch.
17 Caj in wʌyʌc'taj a rayo', caj in wiraj a mac cʌpa'an tu pach u yʌrʌc' tsiminob, bayiri' caj in wiraj biquira' u yʌrʌc' tsiminob. A mac a cʌpa'an tu pach a tsiminob yʌn u noc' a cu buquintic mac wa ber cu bin quinsbirob mac. Chen robob u noc' cu rembaj irej c'ac'. U jer jun xot' u noc' yʌn c'ʌn, u jer jun xot' u noc' yʌn bara'an chʌc. Robob u tsiminob a tu cʌpa'anob tu pachob, robob yʌn u jo'r an ten bic u jo'r barum. Tin wiraj u job c'ac' tu chi'ob yejer u buts'ir. Caj in wu'y u chuj c'ac' ich u chi' tsiminobo' xan. 18 Raji' caj u quinsa mac a cʌpa'an tu pachob a ju yʌrʌc' tsiminobo'. Jun xot' a mac ti' yʌn ich yoc'ocab caj quinsa'b, quire' a cu joc'ar tu ni'ob u yʌrʌc' tsimin c'ac' yejer u chi', raji' c'ac' yejer u buts'ir yejer u job c'ac'. 19 A tsimino' c'ucha'an yorob u ts'ic muc'yajob mac yejer u nej xan. Mʌ' ja wirej, caj in wiraj yʌn chan can tu nej a tsimino', chen a cano' yʌn ya'ab u jo'rob. Rajen quinsa'b ya'ab mac quire' a ba' cu tar tu chi' a tsimino', yejer a mac chi'bir ten can ten u nej a tsimino'.
20 A mac a p'atob, a mac a mʌ' quinsa'b ten yajirir a yʌrʌc' tsiminobo', robob mʌ' ju tucrob tu yorob u c'axic u yorob ca' u pʌtob u tus c'uj a cu c'ujinticob, cax wa beta'b u mascabir oro, cax u tus c'uj beta'b u mascabir sʌc taq'uin, cax wa beta'b u mascabir chʌc taq'uin, cax u tus c'uj beta'b tunich, cax u tus c'uj beta'b che'. Mʌ' ja wirej, robob u tus c'ujob mʌ' ju joc'ar u t'ʌn, mʌ' ju yire ba', mʌ' ju ximbar xan, mʌ' ju p'ʌtob u c'ujinticob u quisinin u winiquirob a quisino'. 21 Robob, a mac p'atob a mʌ' quinsa'b ten a cu tar tu chi' a tsiminobo' baxuc tu nej a tsiminobo', robob mʌ' ju c'axob tu yorob tan u p'ʌticob u c'asirob quire' tu quinsob mac uch, mʌ' ju p'ʌtob u c'ʌyicob u bʌj. Mʌ' ju c'axob tu yorob tan u p'ʌticob u c'asirob quire' cu manob, mʌ' ju c'axob tu yorob tan u p'ʌticob u c'asirob quire' cu ya'crob ba' uch.