2
Bic tabar u qui' camsic ti'ob u t'ʌn C'uj
Barej a techo' Tito, Camsej ti'ob a jach quet yejer u t'ʌn C'uj. Rajra' ca' a camsej ti'ob, a quet yejer u t'ʌn C'uj. Toc chich arej ti'ob a nuxibe'. Mʌ' tsoy u carchʌjʌrob. Arej ti' a nuxibo' soc u manob tu tsoyir. Arej ti'ob soc mʌ' u chejticob u rac'ob. Arej ti'ob ca' u qui' acsob tu yorob u t'ʌn C'uj. Arej ti'ob ca' u yajquintob u rac'ob a nuxibe'. Arej ti'ob soc u cʌnicob nemʌ' bicob. Cax mac cu chuquicob u pachob a nuxibe', quij. Arej ti'ob xan, a xquico', a nuxibe' ca' manacob tu tsoyir, soc yer u rac'ob tu yacsob tu yorob. Quire' cu yiricob mʌ' tan u manob tu c'asir. Arej ti'ob Tito, soc mʌ' u manob u pʌc'ob u pach mac, a nuxibe' a xquico'. Arej ti'ob soc mʌ' u carchʌjʌrob, a xquique' a nuxibe'. Ca' manacob tu tsoyir soc u cʌnicob chan xquic, u manob tu tsoyir. Arej ti'ob Tito, soc u camsicob ti' xquic, a chichane', ca' u cʌnob u yajquinticob u mam. Ca' u qui' cʌnob u qui' yajquinticob u parar, a xquic a chichane'. Soc mʌna' mac cu bin u p'asticob u t'ʌn C'uj. Arej ti'ob, a xquic a nuxibe', ca' u camsob a xquic a chichane' soc mʌ' seb cu p'ujur u yorob, a chichan xquique'. Arej ti'ob ca' u camsob ti', ca' u cʌnantob u bʌj soc mʌ' u yacsicob tu si'pirob. Arej ti'ob ca' u camsob u qui' jansicob u mam tan u qui' misticob yatoch soc mʌ' rob yatoch. Arej ti'ob, a xquique' a nuxibe', ca' u camsob a chan xquic soc u yamticob u rac'ob. Arej ti'ob ca' u camsob ti', soc u qui' u'yicob u t'ʌn u mam.
Arej ti'ob, a chichan xib xan, soc mʌ' seb cu p'ujur yorob. A techo', Tito, t'ajquint a bʌj soc u cʌniquechob a chichan xib. Soc u qui' cʌniquechob a ba' ca betic tu cotore', tu ca camsic ti'ob. Ca' a qui' camsej soc tsoy yiricob a wor Tito, quire' ca qui' camsic ti'ob soc yiricob taj ca camsic ti'ob. Soc u sʌjtiquechob Tito a rac'ob. Tu ca camsic ti'ob, Tito, a mac cʌja'an ich u petenin c'ac'nab Creta. Qui' irej, Tito, soc yerob taj ca camsic. Soc mʌna' mac cu bin u pʌq'uicob a pach, Tito. Cax cu p'astico'on Tito, a wer taj a ba' ca camsic, rajen a mac a cu p'astico'on, Tito, je' u pʌyicob u su'tarob tech yejeren, quire' taj quij camsicob.
A mac cu c'anan ca' beyanʌc ca' a camsej ti'ob, Tito, soc u qui' u'yicob u t'ʌn u jach ts'urir, cax a ba' c'ata'b ti'ob ten u jach ts'urir. Arej ti'ob ca' u qui'quintob yor u jach ts'urir tu cu beyajob. Arej ti'ob soc mʌ' u nunquicob u t'ʌn u jach ts'urir. Arej ti'ob, Tito, a cu c'ananob tu beyajob ten u jach ts'urir. 10 Arej ti'ob, mʌ' u yʌn ac'ricob u ba'tac u jach ts'urir. Arej ti'ob soc rajra' chich u beyajob soc yerob u jach ts'urir je' u quibicob u beyajob. Rajen ca' u toc betej an ten bic tin wa'araj soc u jer a cu yiricob bin u ca' ya'arob: “Jach tsoy u t'ʌn C'uj”, quire' yerob tu yacsob tu yorob ti' ij cʌjtaquir.
11 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u yesato'on bic tabar u yajquintico'onex. Jach manan cu yajquitico'onex quire' tu tuchi't u parar ca' u taco'onex wa quij cacsiquex tij corex u t'ʌn Jaj Ts'ur. 12 A baywo' C'uj tan u camsico'onex Tito ca' ic yʌn p'ʌt a ba' c'asir, a tic betex uch. Ca' ic p'ʌtex a ba' c'asir cu tar to'onex a ba' quic pachtiquex tij corex soc mʌ' seb quic p'usic ij corex. Soc ca' manaco'onex tu tsoyir ich yoc'ocab. Soc ca' ij qui' c'ujintex C'uj baje'rer xan. 13 Quire' tan ic pajiquex u q'uinin quir u tar ij cʌjtaquirex Jesucristo. Mʌ' ja wirej, a ti' cu tar ich ca'anan, jach manan tsoy ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Quire' jach carem ij C'ujex jach tsoy ij cu'wiquex yur ca'anan Tito. 14 Mʌ' ja wirej, a Jesúso', u bʌjiri' tu c'ubaj u bʌj ca' bajʌc ich cruz. Quir u rʌc bo'otic tu cotor u bo'orir ic si'pirex rajen quinsa'b. Rajen tu tacato'onex Jesús ti' ij c'asirex soc raji' yʌnino'onex. Caj u rʌc jawsaj ic si'pirex. Cax tu cotor u c'asir a tic betex uch soc ic manex tu tsoyir. Soc sac'oro'onex ca' ic yamtex ic rac'ob.
15 Tito, quen, baxuc xan ca' a camse ti' a wet acsʌ'orirex. Ca' a chichquint u yorob soc u cʌnicob. Ca' a chich arej ti'ob soc yerob tu tetech C'uj quir a camsic ti'ob. Soc mʌ' a cha'ic u p'astiquechob, Tito.