2
Pinipini ani lau i sokotuk
Ainoai ina, napo buk alava ani tara uli angmemengenai ve God si selen i sokotuk ani ri vap aongos, velai ani posong aro ania. Na ani mamain ta tulava kapa, na vap ang kipo teng a madot asi saupai, ani kara ago ka marip ve ria na ka musik si laulauan angkoai si kana vubuk a God na kara ago ka talupus aro. Lau asukang kapo ro na kapo auruk a God ke kara katakai i vilvil ato. Na kapo buk alava ta ri vap aongos ki to na ani ki atogon a nas roron ani tutuman. Io, kapo sikei palau a God, na sikei palau a teteng i atatai akorong nei liuan i God ve ri vap, igenen ang kapo bil val tara, Karisto Iesu. Iuang kata alis pok ta kana to, samui i to si ri vap aongos. Na akuskus ke kata serei si taun akorong ina. Nambang tukulai ina luai God kala atung iau ani naka katakai i akuskus na aposel kapa. Kag mengen kapo tutuman luai, napo tav kapau. Na kata atung iau kapa ani naka katakai i akalit si ri vap i ngising asi kari lomlomon atutuman.
Kag vubuk ta ri tauan si keve rina, man ki paus alakat a kungaria si sokotuk, kungaria ka daus using ki kala pelek a marala na angkiki. Au na ani ri aina kapa, kag vubuk ani ki maus aminaungan angkoai palau singiria. Ki ago ta amaus som an ani pukun iria ta keve nem samui lava pulakai. 10 Sikei, talupus iria, kari keve lau roron. Matan aina ang kipo mengen amalangas ta kari soturungai mete God, kapo ro kari mengen ka angkokoai palau ve kari laulauan. 11 Au, ri aina kapo mamaiten ta ki luk akalit si selen asukang ke. Ki musik na ki longong aro. 12 Napo tav ainak ani aina si vil akalkalit vo si tutu taunai ani tauan. Aina kapo ro ka musik. 13 Using Adam kapo tauan na God kata piruma aino ia, na using ina lak Eva. 14 Na mang anu, Adam parik katapa uak si akipang. Aina ang kata uak si akipang na kala bil arikek. 15 Sikei, ri aina ki sapang nei liuan i taun i kari ingus, man ki uli teng akit si lau i lomlomon, na lau i vinga ro,