5
Ananias no Safira ala mate, huu ala soꞌba Manetualain Dula Dale Malalaon
Tehuu faik ndia boe oo, touk esa naꞌden Ananias. Saon naꞌde Safira. Dua sala seꞌo daen esa. Tehuu dua sala lala halak, fo lafuni doik luma neme dae ndia belin mai. Ala seꞌo basa dae ndia, boe ma Ananias neu nafaꞌda Lamatuak Yesus hataholi nadedenu nala nae, “Bei fo ai seꞌo heni ai daen esa. Hatematak ia, ai sangga fee basa doin neu Manetualain.”
Tehuu Petrus nafaꞌdan nae, “Wee! Ananias! O ia ana seli ma! Talobee de o dalem nalak mafuni doi dae beli neme dae fo o seꞌok ndia? O dalem manggalauk nalan seli, huu o tungga nitu la malanggan hihiin. O mambalani pepeko neu Manetualain Dula Dale Malalaon! Leoiak. O nau seꞌo dae ndia do taa seꞌo boe oo, neme kaꞌda o mai. Mete ma o seꞌon so, fo nau fee doin katemak do taa boe oo, neme kaꞌda o mai. Tehuu talobee de losa o tao leondiak? O soꞌba-soꞌba tao mamanggonggoa ai hataholi ia, tehuu taa hambu hataholi ana tao namanggonggoa Manetualain!”
Namanene Petrus nae leondia, boe ma kaꞌda nggengge neuk te Ananias ana bala neu, de mate tuti kana. Basa hataholi la lamanene dedeꞌak ndia boe ma ala bii lalan seli. Touana muli-soluk luma ala maso boe ma lambomboti Ananias mbombolan de leu latoin.
Basa ndia boe ma meꞌda taꞌda liꞌu telu, boe ma Ananias saon ana mai. Tehuu tana bubuluk dedeꞌa mana daꞌdik ndia. Boe ma Petrus natanen nae, “Leobee ina? Ina sala seꞌo heni dae ndia de belin leo iak do?”
Boe ma ana nataa nasafali nae, “Teteꞌbes Ama. Belin ndi ndia so.”
Boe ma Petrus nafaꞌdan nae, “Talobee de o mua o saom mala halak fo ei sangga soꞌba Manetualain Dula Dalen ndia? O mete leo! Hataholi maneu latoi o saom bei fo ala fali. Baꞌianak bali te ala ndolo leni o mbombolam fo leu latoi o muu saom boboan.”
10 Ndandaak no Petrus kokolan ndia boe ma, kaꞌda nggengge neuk te inak ndia ana tuꞌu neu, boe ma mate tuti kana neu mamanak ndia. Leꞌdoeik ndia, boe ma touana muli-solu kala maso seluk, de ala mete te inak ndia maten so. Boe ma ala ndolo leni inak ndia mbombolan, de leu latoin neu saon boboan.
11 Boe ma hataholi kamahele kala neu Yesus ala bii. Ma basa hataholi feꞌe kala, fo lamanene laꞌeneu Ananias no Safira mamaten ndia, ala bii boe.
Petrus asa ala tao lahai hataholi noꞌuk
12 Faik ndia, Yesus hataholi nadedenu nala tao tanda heran noꞌun seli, de hataholi la lita. Hataholi nadedenu nala sila lateme maso leni Manetualain Uma Ina Huhule-Haladoin leu. Ala lakabubua dalek esa, nai Mane Soleman Uma Loos. 13 Faik ndia, hataholi noꞌu kala koa Lamatuak Yesus hataholi nala. Tehuu mete ma hambu hataholi bei tana namahele neu Yesus, na taa nambalani maso nakabubua no sala lai ndia.
14 Tehuu hataholi mana mamahele Yesus, boe lamanoꞌu. Hambu touk ma hambu inak boe. 15 Faik ndia ana daꞌdi talondia, losa hataholi la lo hataholi kamaheꞌdi kala mai, fo tao sala leu neneꞌik lain, neu dalak bifin. Huu ala duduꞌa lae, “Wee! Mete ma Petrus no Yohanis ala laꞌo lesik ia, na mae kaꞌda ala laꞌe dua sala salaon, na hataholi kamaheꞌdi kala ia bisa ala hai.” 16 Faik ndia hataholi mana mai kala taa lamaketu, leme nggolo-nggolo manai kota Yerusalem bifin mai. Ala ndolo leni sila hataholi kamaheꞌdi nala, boe ma Yesus hataholi nadedenu nala tao lahai basa sala. Sila boe oo, lo sila hataholi nitu nala kala mai, boe ma Lamatuak Yesus hataholi nadedenu nala ala husi heni basa nitu la sila.
Yesus hataholi nadedenu nala hambu totoꞌak
17 Faik ndia, hataholi mana tungga Yesus hataholi nadedenu nala, boe lamanoꞌu so. Tehuu malangga inahuu anggama Yahudi no ndia nonoo nala leme partei Saduki mai, lesuhaꞌi nala lakaseꞌe. 18 Huu ndia, de leu humu lala Yesus hataholi nadedenu nala, de landee sala leni bui dale leu.*
19 Tehuu leꞌodae, boe ma Manetualain atan esa neme nusa soꞌdak mai, neni bui dale neu, de ana soi heni lelesu. Boe ma ana noo sala leni deak leu. Boe ma nakokola nae, 20 “Hatematak ia, ei dua nggei miu memak mini Manetualain Uma Ina Huhule-Haladoin miu. Miu mafaꞌda basa hata lalaꞌen neu hataholi manai ele kala, fo ala tungga Lamatuak Dala Soꞌda beun ia.”
21 Foꞌa fafain, boe ma ala tungga Manetualain ata nusa soꞌdan ndia palendan. Boe ma ala maso leni Uma Ina Huhule-Haladoik pasan leu, de lanoli lai ndia.
Taa dooanak, boe ma malangga inahuuk ndia no nonoo nala ala mai noꞌu lo basa hataholi inahuu nala manai Israꞌel. Ala lakabubua fo ala sangga palisak dedeꞌa anggama laꞌeneu Lamatuak Yesus hataoli nadedenu nala. Boe ma ladenu hataholi la leu haꞌi Petrus asa leme bui dale mai, fo ala sangga tao dedeꞌak ndia.
22 Tehuu leꞌdoeik fo hataholi la losa bui dale, te Petrus asa taa kasa so. Boe ma hataholi mana manea kala leu lafaꞌda hataholi inahuu nala manai mamana dedeꞌak ndia. 23 Ala lafaꞌda lae, “Ama-ama nggalei, boso luli. Leꞌdoeik ai losa bui dale, te ai mita basa lelesu la nanakena nisak. Ma basa mana manea kala lambadeik lai ndia. Tehuu leꞌdoeik ai madenu sala soi lelesu, fo ai dalek miu, te ai taa mita hata-hata esa boe.”
24 Lamanene leondia boe ma, malangga-malangga Yahudi la lo malangga mana maneak Manetualain Uma Ina Huhule-Haladoin, basa sala lamanggonggoak, huu mopo basa duduꞌa nala so.
25 Basa ndia boe ma hataholi esa ana mai nafaꞌda nae, “Ama-ama nggalei, mamanene dei! Hataholi la sila fo ei kena sala leme bui dale ndia, lai deak ia! Hatematak ia lambadeik de lanoli hataholi la lai Uma Ina Huhule-Haladoik ia!”
26 Lamanene leondiak boe ma, malangga mana manea Uma Ina Huhule-Haladoik, noke nala ndia ana palenda nala, fo leu humu seluk Petrus no ndia nonoo nala. Tehuu ndia ana palenda nala bii, huu hataholi noꞌu kala lamanene Petrus kokolan. Ala dodoo, boso losak hataholi noꞌu kala sila lahuu, boe ma ala mbia mana manea kala sila lenik batu. Huu ndia, de leꞌdoeik ala humu seluk Petrus asa, taa lambalani haꞌi sala no nakasetik.
27 Boe ma lo Petrus asa leni mamana tao dedeꞌak leu. Boe ma malangga anggama inahuuk natane sala, 28 nae, “Ai kaꞌi ei so, fo boso manoli hataholi la dedeꞌak laꞌeneu hataholi ndia fo ana nau tao Dala Soꞌda Beuk ndia hetu! Ei ia langga batu nala seli! De ei taa nau mbali suꞌdik ai palendan ndia, te ei tao tungga kaꞌda ei hihiin! Ei miu manoli ndule kii-konak nai kota Yerusalem ia. Sama leo ei mbia salak neu ai, mae ai ndia madenu hataholi la leu tao lisa Yesus ndia.”
29 Boe ma Petrus nambadeik daꞌdik hataholi nadedenu kala mana kokolan. Boe ma nataa nae,
“Ama-ama nggalei! Mete ma hambu hataholi ana palenda laꞌban Manetualain, na ai taa bisa tungga sana. Tehuu ai musi tungga kaꞌda Manetualain palendan! 30 Naah, hataholi fo mana soi fee ai Dala Soda Beuk ndia, ndia Yesus. Ndia ndia, hataholi fo ei mbaku misan so, neme ai ngganggek. Neme makahulun mai, ita baꞌi-baꞌi nala lateme hule-haladoi neu Manetualain. Manetualain ndia fo mana tao nasoꞌda falik Yesus neme ndia mamaten mai!
31 Hatematak ia Manetualain ana soꞌu nala Yesus ana daꞌdik Manetualain lima boboa konan. Boe ma Yesus ana toꞌu koasa, leo mane inahuuk ia. Ana soi dalak so, fo hataholi la lakamboꞌik neme sila sala-singgo nala mai. Ana nau fee dalak neu ita hataholi Israꞌel asa, fo hahae neme basa ita sala nala mai. No leondiak, Manetualain dalen ana makasufu losa Ndia taa nita ita leo Israꞌel sala-singgo nala so. 32 Te ita ia, tita so no mata deꞌe hehelik, tae memak Yesus maten so, tehuu Ndia nasoꞌda fali. Hatematak ia, Manetualain Dula Malalaon boe o nafaꞌda dedeꞌak neu hataholi la fo mana tungga Yesus Dala Soꞌdan.”
33 Lamanene Petrus kokolan leondia boe ma, basa hataholi mana manggatuuk lai mamana tao dedeꞌak ndia, ala mulai manggalau, losa ala sangga tao lisa Lamatuak hataholi nadedenu nala. 34 Tehuu hambu hataholi esa nanggatuuk nai ndia boe oo, fo ana tungga palisak dedeꞌak ndia. Ndia naden Gamaliel. Hataholi noꞌu kala fee haꞌdak neun, huu ndia ndia neme partei Farisi mesen fo malelan seli. De leꞌdoeik Petrus ana kokolak nateꞌe so, fo ala sangga tao lisan, boe ma Gamaliel nambadeik de nadenu hataholi la loo tataak Petrus asa deak neu. 35 Leꞌdoeik ala kalua so, boe ma Gamaliel ana kokolak neu malangga nala sila fo manai ndia kala nae,
“Talanoo-tolanoo nggalei! Ita musi mata neuk, bou! Boso losak ita hailai tao manggalauk neu hataholi la ia. Ita musi duduꞌa naluk dei. 36 Te ei bei masaneꞌda hataholi manaꞌde Teudas. Ana mate dook ia so, tehuu faik fo bei nasoꞌda, ana soꞌuk aon nae, ndia hataholi inahuuk, losa meꞌda hambu hataholi natun haa ala tunggan. Tehuu faik fo hataholi la tao lisan, ana mana tungga nala lalai latanggelak, losa hatematak ia, hataholi mana tungga ndia, taa mita mata-idu nala so. Ala lalai leu mopo so!
37 Boe ma ei musi masaneꞌda tutuik esa seluk. Faik ndia nandaa no mana palenda ana sulak hataholi la ma hingga sala ndule basa nusak. Hambu hataholi esa naꞌde Yudas, neme nusa Galilea mai. Hataholi noꞌu kala tunggan. Tehuu ala tao lisan boe. Boe ma hataholi mana tungga ndia boe oo lalai toliuk kii-konak de losa taa hambu mita sala so.
38 Tolanoo nggalei, hatematak ia, au duduꞌang kaꞌda leo iak: dedeꞌak kala ia, sama ia. De, boso tao misa sala. Ela sala leme naa. Te sila nanonolin ma sila tataon ndia mete ma neme hataholi mai, na neu ko tana nala dook, te neu ko mopo heni kana neun. 39 Tehuu mete ma nanonolik ia neme Manetualain mai, na ei taa bisa tao matuꞌda sala. Huu ndia de, ei mata mala neuk. Te boso losak ei ndia laꞌban Manetualain.”
Lamanene leondiak boe ma, basa sala kaꞌda simbok no malole, tungga Gamaliel nanoli-nafafaꞌdan ndia. 40 Basa ndia boe ma, loke hataholi nadedenu kala ala maso, de ladenu hataholi la ala filo sala. Boe ma ala kaꞌi sala taa bole seseik seluk Yesus naꞌden bali. Boe ma ala mboꞌi heni sala.
41 Basa boe ma Yesus hataholi nadedenu nala sila ala kalua laꞌo ela mamana tao dedeꞌak ndia. Ala duduꞌa lae, mae sila naꞌde nala lakalulutuk so, huu ala tungga Yesus so, tehuu lameꞌda lamahoko huu Manetualain ana suli sila nandaa hambu totoꞌak leondiak so. Huu ndia de dale nala lamahoko lalan seli. 42 Boe ma tungga-tungga faik leu lanoli hataholi la lae, “Hataholi fo Manetualain ana tuꞌdu mema kana neme makahulun mai ndia, ndia Yesus.” Boe ma lafaꞌda dedeꞌak ndia nakandondoo henin nai hataholi la uma nala, ma nai Uma Ina Huhule-Haladoik boe.
* 5:18 Nai dedeꞌa Yunani, dedeꞌa deꞌek ndia ndandaan nae, “tao sala leni bui biasa leu.” Ma bisa boe nae, “tao sala leni bui dale leu fo suek lakamamae kasa nai hataholi noꞌuk mata nala.” 5:28 Mateos 27:25