5
Huu, ita bubuluk, ita ao nala hatematak ia, ita pake tataak nai daebafok ia, sama leo bali laak esa fo ita tambadedei tataa kana. Mae ita ao nala dei fo lakalulutuk henin, tehuu, boso dadik neu duduꞌak, huu Manetualain sadia mamanak malole esa, neu ita nai nusa-sodak so. Hataholi taa tao mamanak ndia. Tehuu, Lamatuak ndia taon, boe ma mamanak ndia nahele nakandoo. Huu, ita sota to ita ao nala hatematak ia nai daebafok ia. Ma ita dokodoe nau hambu ao beuk, fo dei fo ita paken nai nusa-sodak. Boe ma, dei fo mete ma ita losa nai ele, na, ndia sama leo bali ita taa takahola, tehuu, pake baloꞌa papake beuk.* Huu, taa kada ita dadik dulak, tehuu, ita hambu ao beuk nai ele. Ita ao makalulutu hatematak ia, tao nala ita hela naluk ita ani hahaen, huu, tameda mabela. Mae leondiak boe oo, ita taa nau mate, fo takamboꞌik teme ita ao makalulutun ia mai. Huu ita tamahena fo hambu ao beuk nggati ita ao laa nala, fo suek hambu soda beu tetebes. Manetualain, tao nala ita tahehele simbok tala soda beuk ndia. Ndia boe oo, fee ita Ndia Dulan, fo dadik tanda nae, neu ko, neu faik mateꞌen Ana tao natetu hehelun fo fee ita ao beuk.
Huu ndia de, ita tamahele takandoo. Ita bubuluk tae, mete ma ita bei nai ita ao hatemata nala ia, na, ita boe oo, bei dook teme Lamatuak mai. Huu ndia de, ita tasoda tenik tamahele teu Lamatuak. Ita taa bisa kada tasoda tenik hata fo ita bisa titan nai daebafok ia. Tehuu, ita tamahele boe, tae, leo ita mate laꞌo ela ita ao nala hatematak ia, fo teu tasoda noꞌu to Manetualain nai nusa-sodak, na, neu ko ita tamahoko lena bali. Mae ita tasoda takandoo nai daebafok ia, do ita mate ma tasoda nai nusa-sodak boe oo, kasosoan ndia, na ndia, ita tao tamahoko Lamatuak dalen. Huu, ita hihiin ndia. 10 Boso lilii henin. Te, dei fo basa hataholi la musi lasale Karistus. Ndia ndia, Mana Maketu Dedeꞌak fo timba-tai basa hataholi la soda nala lai daebafok ia. Boe ma dei fo Karistus bala no mandaan tungga hataholi tatao-nonoꞌin. Huu, Karistus bubuluk, hataholi ndia tao dedeꞌa malole, do tao taa malole.
Ita bisa talole to Lamatuak huu Karistus
11 Huu, ai masaneda neu ko Karistus palisak ai soda nala, huu ndia de, ai bii de fee hadak neu Ndia. Ma ai tao ues mbilu mbuse fo kokoe-nanasi hataholi la fo lamahele leu Karistus. Manetualain bubuluk ai dale nala malalaok so. Au nau fo ei boe oo, bubuluk ai dale nala malalaok. 12 Ai taa sosoꞌuk aok neu ei mata mala. Taa! Tehuu, ai mafada toꞌon neu ei, fo suek ei kokolak koaok laꞌeneu ai, no taa mia mae fa boe. No leondiak, ei bisa mataa neu hataholi mana koao kala sila. Huu, ala koao laꞌeneu sila ue-ledin buna-boan, fo hataholi bisa litan, naa te sila dale nala taa malalaok. 13 Leo mae ei taok ai sama leo hataholi kamuluk boe oo, neu. Te ai kokolak leondiak fo makalalaꞌok Lamatuak uen. Mae ei taa malelak, tehuu, Lamatuak nalelak. Huu ai kokolak minik duduꞌa ndoos leondiak, fo fali nala ei.
14 Karistus sue nala ita seli. Ndia, fufuꞌa ai samane nala fo ai makalalaꞌok ai ue nala. Huu ai mamahele mae, Hataholi esa, fo ndia Karistus, maten fo nggati basa hataholi la. Ndia ndandaan nae, ndia sama leo ita basa nggata mate so, suek laꞌo ela soda laak, ma taa naena hak esa boe nai daebafok ia. 15 Karistus mate soaneu basa hataholi la, suek basa hataholi mana masodak lai daebafok ia, taa lasoda tungga sila hihii-nanau heheli nala bali. Tehuu, hatematak ia ala musi lasoda tungga Karistus hihii-nanaun, huu, Ana mate nggati sala, boe ma Ana nasoda fali.
16 De, mulai neme hatematak ia mai, boso ita timba-tain tenik hataholi basa faik nateteme uꞌukun. Mae makahulun ita mesa nggata timba-tai Karistus tenik hataholi basa faik nateteme duduꞌan. Tehuu, hatematak ia, ita taa timba-tai Ndia leondiak so bali. 17 Huu ndia de, hataholi fo nana mbaꞌak no Karistus, dadik neu hataholi beuk so. Ana taa sama leo makahulun bali, huu soda laan mopo henin so. Taa kana so bali! Huu hatematak ia, beuk nai ia so. 18 Basa ia la, Manetualain ndia taon. Ndia ndia tao mole, de ita talole falik to Ndia, huu, Karistus koka heni ita sala nala so. Boe ma Ana fee ues neu ita, fo ita boe, tatudu dalak, suek hataholi feꞌe kala boe oo bisa lamole falik lo Manetualain.
19 Masaneda, huu faik fo Karistus bei nai daebafok ia, Manetualain paken fo Ana noo hataholi la leu mole fali lo Lamatuak. De, Ana taa hingga sila sala nala so bali, boe ma ala taa lemba sala nala huhukun bali. Boe ma Ana fee ues neu ita, fo teu tafada hataholi, tae, ala bisa malole fali lo Ndia.
20 Huu ita dadik teu Karistus wakil. De, Manetualain pake ita fo too hataholi la leu, fo ala mole fali lo Ndia. Huu ita dadik Karistus wakil, huu ndia de ai moke ei, mae, “Lamatuak dokodoe ei malole fali mia Ndia.” 21 Karistus mesa kana taa tao nita salak. Tehuu Manetualain feen Ana lemba ita sala nala so. Lamatuak tao leondiak neu ita, huu Karistus mamaten soi dalak fo ita bisa tasoda to dale ndoos, sama leo Lamatuak dale ndoon boe.
* 5:3 Hambu susula Yunani nana sulak, nae, “pake baloꞌa papakek”. Tehuu luma boe oo nana sulak nae, “odu baloꞌa papakek”. 5:10 Roma 14:10