4
Manetualain ana nala musi mata neuk, fo boso nana kedi nalak
Ana susue nggalei! Boso kada simbok no nggoa-nggoa, mete ma hambu hataholi nae, neni heheluk neme Manetualain mai. Tehuu ei musi palisak neulalau, fo bubuluk mete ma ndia kokolan ndia, tetebes neme Lamatuak mai, do taa. Huu hatematak ia, masapepeko kala noꞌuk, laꞌok ndule daebafok ia so. Ala kedi hataholi, lae, sila Manetualain mana kokolan. Ita bisa bubuluk hehelu tetebes neme Lamatuak Dulan, leoiak: Manetualain helu memak neme makahulun mai so, fo sangga haitua Ndia Anan neni daebafok ia mai. Mete ma hataholi maneni heheluk ndia manaku, nae, Yesus Karistus ndia, tebe-tebe Manetualain Anan fo dadik hataholi sama leo ita, na, ndia hehelun ndia, memak neme Lamatuak mai. Tehuu mete ma hataholi fo taa manaku Yesus lae leondiak, na, ndia taa naoka nai Manetualain. Ndia mai neme mana laban Karistus. Ei mamanene mitak so, lae, mana laban Karistus ndia, dei fo ana sadu mai. Naa te, mata leondiak mana memak nai daebafok ia so.
Ana susue nggalei! Ei ia, memak maoka nai Manetualain, ma Ndia koasan nai ei dale mala. De, ei senggi mana laban Lamatuak so. Huu, Ndia Dulan manai ei dale mala, ana seli lena heni koasa manai daebafok ia. Sila laoka lai daebafok ia. De, sila kokolan nala boe oo laoka lai daebafok hihii-nanaun. Huu ndia de hataholi malai daebafok ia, lahiik lamanene sala. Tehuu ita taoka nai Lamatuak. Huu ndia de, hataholi mana malelak Lamatuak, lahiik lamanene ita. Tehuu hataholi fo taa naoka nai Lamatuak, ala taa nau lamanene ita. No leondiak, de, mete ma hataholi nae, ndia neni heheluk neme Lamatuak mai, na, ita bisa bubuluk, bee ndia tetebes fo naoka nai Lamatuak Dulan, ma bee ndia pepekok.
Sue ma Mamahele — Susuek ndia, na hata?
Ana susue nggalei! Ita musi tasueao esa no esa, huu susuek ndia naoka nai Manetualain. Basa hataholi mana suek, sila boe oo laoka lai Manetualain, ma lalelak neulalau Ndia. Tehuu hataholi taa mana suek, taa nalelak Lamatuak. Huu Lamatuak, ndia na susuek. Lamatuak natudu Ndia susuen neu ita leoiak: Ana haitua Ndia Ana kisan neni daebafok mai, fo soi dalak fee ita. No leondiak, ita bisa tasoda takandondoo henin to Lamatuak. 10 Mete ma sangga mita susue tetebes, na, boso mete ita susuen neu Lamatuak. Tehuu mete Lamatuak susuen neu ita, huu Ana haitua Ndia Anan, fo maten dadik neu tunu-hotuk nggati ita. No leondiak, na, Ana koka heni ita sala-singgo nala, fo ita bisa malole seluk to Ndia.
11 Ana susue nggalei! Huu, Manetualain sue nala ita ana seli leondiak so, na, ita boe oo musi tasueao esa no esa. 12 Taa hambu hataholi esa boe nita nitak no manggaledok Manetualain. Mae leondiak boe oo, mete ma ita tasueao esa no esa, na ndia ndandaan nae, Manetualain no ita noꞌu. Ma Ndia susuen boe namanoꞌu nai ita soda nala, losa dadik neu susue tetebes.
13 Manetualain fee Dulan neu ita dale nala. Huu ndia de, ita bubuluk tae, ita soda nala dalek esa to Ndia, ma Ndia boe oo, dalek esa no ita. 14 Au, ma au nonoo nggala mita Manetualain Anan so, no ai mata heheli nala. Boe ma ai mafada basa hataholi la, mae, Amak Manetualain haitua Ndia Anan mai so, fo nakamboꞌik hataholi daebafok kala leme sila sala-singgo nala mai. 15 Basa hataholi fo manaku lae, Yesus ndia, Manetualain Anan, na ndia nasoda nalole no Manetualain, ma Lamatuak boe oo malole no ndia. 16 Ita bubuluk so, tae, Lamatuak sue ita nalan seli. Huu ndia de, ita tamahele tae, dei fo Ndia boe oo sue nakandondoo heni ita.
Lamatuak sue nalan seli neu hataholi. No leondiak, hataholi mana masoda lasueao, lasoda dalek esa lo Manetualain, ma Lamatuak boe oo dalek esa no sila. 17 Ma, mete ma ita dalek esa to Lamatuak, na, ita susuen dadik neu tetebes. Boe ma mete ma neu daebafok babasan, fo Lamatuak sangga palisak basa hataholi la soda nala, na, ita boso bii tambadeik nai Ndia matan, huu, ita dadik sama leo Karistus so, neu ledoeik, Ana bei nasoda nai daebafok ia. 18 Mete ma ita tasoda tasueao, na, ita taa tameda bii fa boe. Huu mete ma ita sue no teteben, na, ndia sama leo ita nggali heni basa namemeda bibiik so, nai ita dale nala so. Mete ma hataholi bii, na, ana susa, huu ana bii hukun. Ndia sama leo kakana anak fo bei ta bubuluk sue hataholi no teteben.
19 Ita sue, huu Manetualain sue nakahuluk ita. 20 Mete ma hataholi kokolak nae, “Au sue Manetualain,” naa te ana husembuluk neu ndia tolanoon, na, ndia ndia kada pepekok. Huu, mete ma hataholi taa sue ndia tolanoon fo nai ndia matan, na, talobee fo ana bisa sue Manetualain fo ana bei ta nita nitak? Taa bisa hetu? 21 Huu, Manetualain mesa kana nakonda palendan so, nae, boso kada sue Ndia, tehuu ita boe oo musi sue ita tolanoo kamahelen nala.
4:12 Yohanis 1:18