17
Manetualain atan nakasasamak kota Babel no ina kalabik
Basa boe ma, au ita esa neme Manetualain ata kahitu nala ana toꞌu bokor nou kala sila, mai kokolak lo au, nae, “Mai ia dei! Au sangga atudu o, Manetualain huku ina kalabi manggalauk nalan seli ndia tao leobee. Ina kalabik ndia, na ndia kota inahuuk, fo lambadedein dekak no oe noꞌuk. Lele uluk mane kala leme sudi bee mai, ala mai lasaꞌek lo kota ndia hataholi nala. Hataholi feꞌe kala boe, ala mai linu mafuk, ma ala tao tungga kota ndia mana hohonggen boe.”
Ana kokolak basa ndia, boe ma Dula Dalek koasa au. Nggengge neuk te ata ndia nuni no au uni mamana nes esa miu. Nai ndia, au ita inak esa saꞌe nai banda manggalauk mbila manggadedek esa lain. Banda ndia langgan hitu, ma susulan sanahulu. Nai basa ao-inan nana sulak dedeꞌak nakadadaek neu Manetualain. Inak ndia, pake baloꞌa mbila bangganaꞌuk, ma mbila balanggeok. Ana heu aon, nenik lilo mbilas, batu manggahadok mabeli ma mutiara. Ana toꞌu manggo te lilo mbilas esa nai lima konan, henuk no anggol oek. Anggol oek ndia, na ndia ndia hohonggen, ma basa dedeꞌa manggalauk ma manggenggeok feꞌe kala fo ana tao kala. Nai oda-matan, nana sulak nadek esa. Nadek ndia ndandaan bei namaninok. Te, dedeꞌak nana sulak ndia, liin nae leoiak:
Au ia, Babel!
Fo ndia kota ana seli!
Basa manggalauk mata-matak manai daebafok ia,
dadi leme au mai.
Basa mana hohonggek nai daebafok ia,
huu-okan neme au mai.
Boe ma, au ita te, inak ndia mafuk nalan seli so, huu ana ninu Manetualain hataholi nala daan. Ndia ndandaan nae, ana tao nisa Manetualain hataholi nala so, huu sila tui hataholi la lakandondoo henin laꞌeneu Yesus.
Ledoeik au ita leondia, boe ma au heran alan seli, losa au nado bafak mboo-mboo.
Tehuu ata ndia natane au, nae, “Hatina de o nado nggoa-nggoa leondiak? Mai, fo au afada o inak manggalauk ndia ndandaan. Leondiak boe no banda mbilas manggalauk fo ana saꞌek ndia. Fo ndia langgan hitu, ma susulan sanahulu ndia. Makahulun banda mbilas manggalauk ndia, nasoda nai daebafok, tehuu hatematak ia taa kana so. Tehuu ta dook so bali, te ana fali main, neme bolo doidosok fo ta no mateꞌen. Faik ndia, hambu hataholi nasoda nai daebafok, fo naden ta nana sulak nai Biꞌilombo Ana Susulan dale ndia, fo Manetualain sula mema kana, neu faik fo Ana bei ta nakadadadik daebafok ia. Neu ko hataholi la, nado bafa nala bemboo, lita banda mbilas ndia, huu ana fali main so. Tehuu mete ma ana mai so, na, babasan te Manetualain mbia henin neni tasi haꞌik balerang neu fo mana mbila ta no hahaek ndia.
Hataholi fo malela tetebes, na bisa bubuluk dedeꞌak ia ndandaan. Banda mbilas manggalauk langga kahitu ndia, ndandaan, na ndia letek hitu. Kalabik ndia, nanggatuuk nai lete kala sila mboin. Ma langga kahitu kala sila, ndandaan, na ndia manek hitu boe. 10 Neme mane kahitu kala sila mai, lima mate sala so. Esa nanggatuuk palenda hatematak ia. Ma esa bei ta mai. Mete ma ana mai so, na, ana toꞌu palenda kada ta doo anak. 11 Hatematak ia, au afada laꞌeneu banda mbilas manggalauk fo makahulun nasoda, tehuu hatematak ia maten so. Makahulun, ana maso nai mane kahitu kala sila. Te dei fo ana fali toꞌu palenda, dadik mane kafalun. Babasan te ndia boe oo nakalulutuk henin.
12 Susula kasanahulu kala sila ndandaan, nae, ndia manek sanahulu. Ala bei ta toꞌu palenda. Dei fo ala simbo koasa, fo toꞌu palenda noꞌu lo banda mbilas manggalauk ndia, tehuu kada ta doo anak.* 13 Te basa sala lala halak, fo lali sila koasan neu banda ndia. 14 Dei fo mane kala sila leu latati laban Biꞌilombo Ana ndia. Te Biꞌilombo Ana ndia no hataholi nala, babasan te ala senggi basa sala. Hataholi la mana tungga Biꞌilombo Ana ndia, na ndia, hataholi la fo Ana hele nala sala ma noke nala sala fo lakatataka lahele tungga Ndia. Neu ko ala senggi, huu Biꞌilombo Ana ndia, ana seli. Kada Ndia mesa kana Manek neu basa mane kala, ma Malanggan neu basa malangga nala.
15 Ma oe noꞌuk dekak no kalabik ndia, ndandaan nae, hataholi la leme basa leo la, basa hataholi nusa kala, basa dedeꞌa-kokola kala, ma nusak malai daebafok. 16 Mane kasanahulu kala sila ma banda mbilas ndia, babasan te ala mulai husembuluk neu inak fo ta mana mae nalelak ndia. Dei fo ala lamoa lala basa baloꞌa nala, ma basa hata nala, boe ma ala elan ana nakaholak nai ndia. Boe ma ala laꞌa ndia ao mbaan, de ala mbia heni ela kala neni haꞌi dale neu. 17 Manetualain mesa kana taon, losa basa mane kasanahulu kala sila lala halak, fo fee sila koasan neu banda mbilas manggalauk ndia, losa ana tao nakalulutu inak ndia. No leondiak, na Manetualain hihiin, neu ko basan dadi.
18 Naa! Ina kalabik ndia fo o mitak ndia, na ndia kota fo ana seli, fo ana palenda basa mane kala lai daebafok.”
17:1 Yermia 51:13 17:2 Yesaya 23:17; Yermia 51:7 17:3 Dae-bafok Mata Beuk 13:1 17:4 Yermia 51:7 17:8 Daniel 7:7; Dae-bafok Mata Beuk 11:7; Sosoda Koa-kio kala 69:29 * 17:12 Tungga Susula Malalaok dedeꞌa Yunani nai ia, ndandaan dua, fo ndia: 1) kada tadoo anak; do, 2) kada liꞌu esak. 17:12 Daniel 7:24