3
Haia, i gamu mu manata hasa gemelu melu lafe lau ana baea nae gi? I gemelu si iilingia teni tooa gi na gera faatolomai gi, sulia langi melu si dooria na kekedelaa faasia na soefaataia gi fuagamu eeri ka faatainia hasa gera ka aalafaafia na faatolomaia gemelu. Ma langi melu si dooria laugo na kekedelaa faasi gamu urinae. Sulia gamu naa na mu iilingia na kekedelaa urinae, sulia na fiimamanalaa gamu e faatainia na raolaa gemelu e diana teefou. Gemelu haitamana naa doo nae fai nia na tooa gi sui. Ma na fiimamanalaa gamu na e iilingia na kekedelaa nae, a Christ naa e kekedea doo nae, ma ka falea fuamelu. Ma nia langi si kedea ana baero, ma nia iilingia ka kedea ana Aanoedoo a God na e mouri. Ma nia kasi kekede fafona ta fou iilingia na kwaieresia gi na a God e falea fuana Moses, ma nia e kekede lao mourilaa gemelu.
Aena taa na gemelu ka haea na doo nae gi sulia na fiimamanalaa gemelu ana God e baita asianaa sulia a Christ. Gemelu kasi haea gemelu bobola uria raolaa nae sulia na haitamadoolaa gemelu. Ma a God ana na e falea na wawaluda nae fuamelu. A God naa na e adomi gemelu, eeri melu ka bobola uria faatolomailaa sulia na tala faalu siana God. Ma na tala faalu nae, langi lau na doo ana kwaieresia kedelana gi, ma na tala faalu nia na doo ana Aanoedoo Aabu. Sulia na kwaieresia kedelana gi e falea maea, ma na Aanoedoo Aabu e falea mouria firi.
Ma ana si kada God e kedea ana na kwaieresia gi ua na mai fafona na rebe fou gi, na raralana mamanaa nia God ka rara galigalia a Moses. Ma na maana a Moses ka sinasina sulia na raralana mamanaa a God, ma ka sinafia maana tooa Jiu gi, ma e afetai daka aada uria na maana, boroi ana na sinasinalana maana a Moses ka rara toꞌou. Haia lea na kwaieresia gi e falea maea ka dao ana baitalaa urinae, na baitalana raolana Aanoedoo Aabu e baita ka tasa. Haia, na eetana tala ana kwaieresia gi na e haitamana ka falea kwakwaea, lea nia ka initoo, haia na tala faalu na e falea mouria firi, nia ka initoo ka tasa. 10 Ma na initoo ana eetana tala nia iilingia doo tatagwai ana si kada nae, sulia na tala faalu na e initoo baita ka tasa. 11 Sulia lea na eetana tala na e haitamana ka sui nia e initoo, na tala faalu na e too firi nia ka initoo baita ka tasa.
12 Ma sulia gia haitama diana ana tara gia ka too ana mouria faalu, nia na aadea langi melu si mou uria ainitalolaa ana Faarongolaa Diana. 13 Langi melu si iilingia a Moses baa e aalua si maku usia na maana haia na tooa i Jiu gi langi dasi rikia na sinasinalaa baa i maana ka lea rorodoa ka sui. 14 Ma na tooa i Jiu gi i nao mai, afetai gera ka haitamana taa naa a God e dooria. Ma ana si kada nae laugo, na manatana na tooa i Jiu gi e iilingia da suufaafia ana maku baa Moses e aalua usia na maana, sulia afetai gera ka haitamana na Kekedelaa Aabu sulia na eetana tala siana God. Haia, lea ni tei naa ani gera na e manata mamana ana Christ, God haitamana ka lafua si doo naa e suufaafia na manatalana eeri nia ka haitamana. 15 Ma i taraꞌena boro lea gera ka iidumia na Kwaieresia a Moses gi, langi gera si haitamana ua go ada. 16 Haia, a God e haitamana ka lafua na doo naa gi e suufaafia na manatalada, sulia na Kekedelaa Aabu e haea sulia a Moses urii, <<Ana si kada nia e aabulo siana a Lord, nia ka lafua na maku baa faasia na maana.>> 17 Haia, na Lord naa gera bae sulia nia na Aanoedoo Aabu. Ma lea ta iimola e too na ana na Aanoedoo Aabu i laona mourilana, nia ka too nonilaa naa faasia na kanilaa ana kwaieresia gi fai nia na taꞌalaa gi. 18 Nia naa, i gia sui na gia manata mamana, gia ka faatainia na initooa a Lord, sulia e langi ta doo kasi suufaafia na maaga. Ma na initooa nae e lea mai faasia a Lord na Aanoedoo Aabu, nia naa aadea gia ka iilingi nia eeri na initooa gia ka tasa dongaa ana haulaa ana baita.
Na raralana a Christ.