9
Haia, langi kusi dooria kede fuagamu sulia na kwaiꞌadomilaa gia na tara gia ka falea kou fuana tooa manata mamana gi na da siofaa i Judea. Sulia nau ku haitamana gomolu molu dooria asianaa na kwaiꞌadomilaa. Ma nau ku baelafe gamu fuana tooa gi i Masedonia, kuka urii, <<Na waihaasi gi i Gris, ana hafalilana mai ana fe ngali baa e sui kou, gera ka aade aagau fuana falelana malefo uria kwaiꞌadomilaa.>> Ma ana si kada gera rongoa si doo naa, na kwaidoorilana orolada ka baita uria kwaiꞌadomilaa laugo. Haia, ana si kada nae, nau ku oodua kou siagamu na waihaasi baa gi, hai gera ka adomi gamu uria faasuilana na raoa nae iilingia nau ku haea, aata na baelafelaa nau fuagamu ka tatagwai go ana. Ma lea langi molu si iilia, ma lea teni iimola la soefaataia i Masedonia gera ka lea mai fai nau kada ku lea kou ana siamolu, ma gera ka rikia langi molu si aade aagau ana kwaiꞌadomilaa gomolu, tara gemelu ka ida sulia na manata ngadolaa gemelu ani gomolu. Ma ni gomolu tara molu ka ida baita ka tasa. Nia naa, nau ku manata hasa nia diana fuana kuka oodua kou na oote waihaasi nae gi hai gera ka lea kou i nao siamolu, haia gera ka adomi gomolu uria na aade aagaulaa i nao ana na kwaiꞌadomilaa baa molu bae aalualu ana. Haia, ka urinae, na falelaa gamu tara ka aade aagau ana si kada nau ku lea kou, ma iimola gi sui gera ka haitamana gomolu falea na malefo nae sulia na kwaidooria gamu i talagamu, ma e langi lau sulia ta wane ka suungai gamu.
Haia, langi molu si manata buro ana si taa baa si asi oomelawanelaa nia haea: lea gia fasia na migedoo toꞌou gi, tara si doo toꞌou laugo na tara gia ka soogonia. Ma lea gia fasia na doo oro gi, tara na doo oro gi laugo na tara gia ka soogonia. Nia naa, tooa gi sui gera ka falea taa naa gera ka manata sulia. Ma langi si diana fuana ta wane ka falea taa naa langi nia si dooria falelana. Ma langi si diana fuana ta wane ka falea sulia nia ka manata hasa da suungainia. Sulia a God e rakediana fuana iimola na e eele uria falelaa. Ma God ka bobola uria falelana doo oro fuagamu liufia taa naa mu dooria, eeri ana si kada gi sui tara muka too ana doo gi sui na mu dooria ma muka too ana na doo gi laugo fuana falelana uria adomilana teni tooa aai gi lau. Sulia na Kekedelaa Aabu e haea, <<Nia e fale baita asianaa fuana tooa siofaa gi, ma si kwaiꞌadomilaa nia ka totoo firi.>> 10 Ma a God nia naa e falea na migedoo gi fuana iimola naa e fasia, haia ka aalua fanga. Ma ka urinae laugo, tara a God ka falea na doo gi fuagamu, eeri gamu ka falea teni doo fuana tooa na da too ana afetailaa. Ma tara gamu ka too ana na doo diana oro gi laugo, iilingia na iimola na e fasia na migedoo gi tara ka soogonia na fanga oro gi. 11 Sulia ana si kada gi sui, a God ka aadea gamu ka too ana doo gi na e bobola uria adomilana tooa aai gi ana doo oro, eeri tooa oro gera ka baelafea God fuana si kwaiꞌadomilaa na tara molu ka falea ma gera ka ngalia faasi gemelu. 12 Sulia si taa na molu falea, nia tara ka adomia na tooa a God gi, ma nia aadea laugo na tooa oro gi tara gera ka baelafea a God. 13 Ma ana si kada tooa gi gera haitamana mu rakediana urinae sulia na kwaiꞌadomilaa gamu, tara gera ka hae initoo ana God sulia molu roosulia na Faarongolaa Diana sulia a Christ, iilingia mu haea. Ma tara gera ka baelafea God sulia na kwaiꞌadomilaa gamu na gera fai nia teni tooa aai gi da ngalia. 14 Ma tara gera ka rakediana fuagamu, ma daka fooa fuagamu, sulia na rakedianalaa a God na e faatainia fuagamu. 15 Haia, gia ka baelafea a God sulia na Wela nia. Sulia nia naa na falelaa na e liu baita ka tasa na a God e falea fuaga.
Sulia a Paul.