4
Haia, nau ku doori tasa dongaa ana si doo na nau ku bae sulia, na lea ta wane rikidoo e too ana ta wela toꞌou, tara ka falea na doo nia gi sui fuana. Haia, si kada na wela nae e toꞌou ua, nia iilingia ta wane raoa go ana, sui boroi ana na doo nae gi sui na doo nia gi. Si kada nia toꞌou ua ana, teni wane na da aadasuli nia ma na doo nia gi ka maasia si kada na maa nia e olea ana. Nia urinae laugo i nao ua ana si kada gia si manata mamana ua ana Christ, gia ka rao fuana aanoedoo taꞌa gi na da baita usia molaagali. Ma ana si kada na a God e aadafilia sui ka dao na mai, a God ka oodua mai Wela nia i laona molaagali. Ma nia ka hau ana wane ana futalana mai faasia na geni, ma nia ka roosulia na kwaieresia gera Jiu gi. Nia e iili urinae eeri ka lukainia ni tei gera na na kwaieresia gi e baita usida, eeri gia ka aalua wela a God gi.
Ma a God e faatainia gia naa na wela nia gi ana na falelana mai na Aanoedoo ana Wela nia eeri ka too la mourilaga. Haia, na Aanoedoo nia, nia e aade gia ka fooa urii, <<Maa nau ae, Maa nau ae.>> Haia, ni gamu langi lau na tooa rao oꞌoni gi. Ma ni gamu na wela nia a God gi. Ma sulia ni gamu na wela nia gi naa, tara nia ka falea doo gi sui na nia aalua fuana falelana fuana na wela nia gi.
A Paul e too aꞌabo fuana tooa i Galesia.
Ana si kada langi gamu si haitamana ua a God, gamu na tooa ni rao oꞌoni fuana aanoedoo eꞌete gi na langi lau na god gi. Haia, ana si kada nae, mu haitamana naa a God--ma langi ku bae urii, a God e haitamamiu naa. Haia, uria taa lau na muka dooria lau ooli burilaa fuana na aanoedoo oꞌoni gi na da makeso go ada? Ma uria taa na muka doori rao lau fuagera? 10 Uria taa na muka faabaita asianaa teni maedani gi ma sinali gi ma uunidoo gi ma fe ngali gi? 11 I nau ku manata aꞌabo asianaa ani gamu, aata si raoa na ku iilida fuana adomilamiulaa ka lea tatagwai go ana nae.
12 Oote doora ae, nau ku ii ani gamu muka sui faasia na roolaa sulia na kwaieresia gi a Moses iilingi nau ku sui faasia. Sulia nau ku iilingi gamu laugo na tooa maadiu gi ana si kada ku sui faasia na kwaieresia nae gi. Gamu si iilia go tesi doo ka garo fuagu ua na mai. 13 Gamu muka haitamana laugo si kada baa ku ainitalongainia na Faarongolaa Diana fuagamu totongenao, nau ku matai, ma nia na aadea kuka bobola uria ainitalolaa fuagamu baa. 14 Ma sui boroi ana ku matai ma ku falea afetailaa baita fuagamu, langi musi manata taꞌa suli nau ma musi oote gamu go ani nau. Ma mu gonitai nau iilingia na mu gonitai nia ta ensel faasia a God. Ma muka gonitai nau iilingia hasa mu gonitainia a Christ Jesus. 15 Ma ana si kada nae, mu eele asianaa. Nau ku haitamana naa lea bobola fuagamu, muka maabe uria lafulana na maamiu ma falelaa fuagu uria na adomilagu. Haia, ma uria taa na muka oote gamu ani nau si kada nae? 16 Na doo mamana na ku haeda fuagamu na e aadea muka maalimaea ani nau nae?
17 Ma na tooa aai baa gi na da doori oolisia na Faarongolaa Diana, da haitamana iili diana fuagamu, sui na kwaidoorilaa gera e langi si diana go. Tesi doo na gera dooria naa na tookitalamiulaa faasi nau eeri gera naa go ana na gamu kwaimaani ana. 18 Haia, nia diana fuana muka kwaimaani fuana tooa kwailiu lea so si aadelaa e diana. Nia e mamana, ma e langi lau ana si kada ku too ana fai gamu. 19 Oote wela nau gi ae, lea ta geni e garangi faafuta wela nia, nia e fii asianaa. Urinae laugo na manatagu e fii suli gamu lelea ka dao ana fe dani na maluta gamu ka iilingia a Christ i talana. 20 Ana si kada nae, nau ku hasi asianaa uria na toolaa fai gamu, haia kuka oolisia na baelagu fuamolu. Si kadamanga naa i nau ku manata aꞌabo asianaa suli gamu, ma nia naa e aadea kuka kekede urinaa.
A Paul e bae sulia ni Haga fai nia ni Sara.
21 I nau ku ledia fasi tei agamu na mu doori roolaa sulia na kwaieresia gi, i gamu mu haitamana diana na ana taa gi na kwaieresia gi e haea? 22 Na kwaieresia gi e haea a Abraham e too ana roo wela wane. Ta wela e futa ana geni ni rao oꞌoni ma ta wela aai ka futa ana geni e langi kasi rao oꞌoni sulia nia na afe a Abraham. 23 Na wela na e futa ana geni raoa e futa iilingia go ana na wela gi sui go ana. Ma na wela na e futa ana na geni na e langi si rao, e futa sulia na aalangaia na a God e iilia fai nia a Abraham. 24 Haia, na doo nae gi e iilingia na mamalafooa, sulia na roo geni naa gi, da iilingia roo si tala uria aalulana tooa a God gi. Ni Haga na geni rao, nia iilingia na tala kwali ana kwaieresia gi na a Moses e ngalia si kada nia too i gwouna tolo Saenae. Ma na wela ni Haga gi gera tooa rao gi laugo. 25 Na malutana Haga na tolo Saenae na e too i Arabia. Ma nia iilingia na tooa i Jerusalem, sulia gera too go ada fuana raolaa uria kwaieresia a Moses gi. 26 Haia, ni Sara ka iilingia Jerusalem mai langi. Nia langi kasi rao oꞌoni, ma ni nia iilingia ni tee gia. 27 Sulia na Kekedelaa Aabu nia bae sulia urii, <<Na geni na mu aba ato ma musi haitamana ua go na fiilaa ana wela, mu eele ma muka suungi ni eelea amiu. Sulia na geni na aarai nia e tafusia ka too ana wela oro liufia na geni na na aarai nia e too fai nia.>> 28 Haia, oote doora ae, i gamu na wela a God gi sulia na bae aalualua nia, iilingia a Aesak baa e futa ana ni Sara sulia a God e bae aalualu ana fuana a Abraham. 29 Ana si kada nae, na wela ni Haga na e futa mai iilingia na wela gi sui go ana lao molaagali, nia ka iinokesia na wela ni Sara na e futa sulia na mamanaa ana Aanoedoo a God. Ma urinae laugo na tooa na da rao fuana kwaieresia gi da iinokesi gia ana si kada naa. 30 Haia, na Kekedelaa Aabu e bae utaa? Nia e bae urii, <<Oodua kou na geni rao na fai nia na wela nia. Sulia na wela nia na geni raoa, e afetai ka ngalia tesi doo ana todadoo faasia na maa daaro, sulia na doo gi sui naa fuana na wela nia na aai e langi si rao.>> 31 Oote waihaasi ae, nia urinae, gia na wela nia na geni na e afe ana a Abraham, ma na geni na e rao oꞌoni ka langi.
Christ e faanonilaa ani gia.