6
Oote dooragu gi ae, lea so ta wane na da daotoona e aade garo, ni tei ani gamu na Aanoedoo Aabu e talaia ka adomia faasia aade taꞌalaa nia. Oko bae harofai fuana, ma oko suusuli oe laugo lea aata oko iili taꞌa laugo amu iilingi nia. Haia, muka adomia ni tei na e too ana tesi afetailaa, ma lea so muka aade urinae, tara muka roosulia na kwaieresia na a Christ e falea mai. Lea so ta iimola i talana haea nia ta iimola baita ma nia langi go, tama nia e suge nia go ana i talana nae. Gamu sui muka bubu diana sulia na aabulolaa naa i talana, ma ka manata sulia nia e diana ma e langi. Ma lea nia ka diana, e bobola nia ka tango nia i talana. Sui faasia bolangailana tesi raoa ana i talana fai nia si raoa nia gi na ta wane aai lau e iilida. Sulia tara a God ka keto gia uria si taa gi gia ka iilida i talaga.
Ma si kada ta iimola e faatolomainia na tooa gi ana doo mamana gi sulia a Christ, tara daka falea laugo na kwaiꞌadomilaa fuana na iimola nae e faatolomai gera.
Muka haitamana doo nae: Afetai so ta wane ka haufinia tesi doo faasia a God. Na iimola ka ngalia laugo doo gi faasia a God sulia na doo gi na nia ka iilida, iilingia na wane ka gonia laugo tesi fufuedoo na e fasida. Lea nia e iilia na doo taꞌa gi na na nonina e dooria, tara nia ka mae naa. Ma lea nia ka iilia na doo gi na Aanoedoo Aabu e dooria, tara na Aanoedoo Aabu ka falea mouria firi fuana. I aena naa na langi gia si makeso uria iililana raoa diana gi. Sulia lea langi gia kasi mamalo uria iililana doo diana gi, tara fe dani na a God e filia ka dao mai hai gia ka ngalia kwaiaraa faasia a God. 10 Haia, ana si kadamanga gi na e bobola fuaga, diana fuana gia ka iili diana fuana tooa sui, ma e tasa naa na fuagera na gia aalua go tee bare wela ana fiimamanalaa ana Christ.
Baea isi gi.
11 Rikia fasi na kekedelaa baita na ku kede kou ana abagu i talagu fuamolu. 12 Na tooa naa gi na da iili uria na suungailaa gamu uria na ole-marikolaa, i gera naa na tooa da dooria daka baita i maana tooa gi ma daka baelafe gera i talada sulia na doo gi ana doo i maa gi go ana. Gera ka dooria faaꞌole-mariko gamu, sulia gera mou ana na Jiu gi na da faanonifiia na tooa na da uunuunu sulia na maelaa a Christ i fafona airarafolo. 13 Ma ni tei gera boro na gera ole-mariko, langi gera si roo go sulia na kwaieresia a Moses gi. Sui gera ka dooria ada muka ole-mariko eeri daka baelafea gera i talada faafia na mu faalamai gamu uria na ole-marikolaa. 14 Haia, ma ni nau mone, tara ku bae diana go agu sulia na doo a Lord gia a Jesus Christ e iilia i fafona airarafolo. Sulia ana maelaa a Christ, na malutaa taꞌa gi laona molaagali naa e uusulia doo mae go ana fuagu, ma ni nau iilingia ku mae naa laugo fuana na malutaa taꞌa gi i laona molaagali naa. 15 Nia e langi kasi eꞌete go lea so ta wane ka ole-mariko ma so ka langi kasi ole-mariko. Haia, ma na toolaa na ana mouria faalu na a God e falea ana na tofungaedoo. 16 Ma fuana tei gera na da lea sulia na malutaa naa gi lao mourilada, na fanualama ma na kwaimanataia a God ka too fai gera ma fai nia na tooa a God gi sui.
17 Haia, na baelaa iꞌisi nau e urii, langi ta iimola kasi falea lau ta afetailaa fuagu, sulia na kida naa gi i nonigu e faatainia naa i nau na wane rao a Jesus.
18 Oote doora nau ae, i nau ku fooa uria a Lord gia a Jesus Christ ka rakediana ani gamu sui. Amen.