13
Muka tasa dongaa ꞌana rakedianalaa fuagamu kwailiu, sulia gamu too go ꞌana tee Maa na e too mai i langi, ma gamu ka iilingia na bare waihaasi gi. Langi musi manata buro ꞌana na gonitailana na tooa dao gi. Sulia teni tooa na da iili ꞌurinae daka gonitainia na ensel gi, sui boroi ꞌana dasi haitamana. Haia, musi manata buro laugo ꞌana tooa na da too lao beu ni kanilaa. Muka aadasuli diana ꞌani gera, iilingia mu too fai gera lao beu ni kanilaa. Ma muka ꞌadomia laugo na tooa na da too ꞌana ꞌafetailaa gi iilingia mu too laugo ꞌana ꞌafetailaa fai gera.
Haia, e diana fuana i gamu sui muka faabaita na oofuofua ꞌana kwaisitoolalaa. Nia e diana fuana gamu sui gamu ka too faasia na garolaa ꞌana ooea. Sulia God tara ka falea na kwakwaea fuana ni tei na aabulolana e bilia ma ka ooeoe.
Haia, muka suusuli gamu, aata na doorilaa gamu ꞌana malefo ka baita. Ma lau ꞌana, muka eele sulia na taa gi na mu too ꞌana gi. Sulia a God e haea, <<I nau tara kusi lea faasi gamu, ma nau tara kusi lugasi gamu.>> I ꞌaena naa, gia ka bae raraꞌa ꞌurii, <<A Lord naa na wane na e ꞌadomi nau. I ꞌaena na tara kusi moungia tesi taa na iimola gi go ꞌana daka iilia ꞌani nau.>>
Langi musi manata buro lau ꞌana tooa baita gamu gi mai nao na da faarongo ꞌana baelana God fuagamu. Muka manata sulia na mouria diana gera gi fai nia na maelada. Ma muka iilifainia na fiimamanalaa gera gi. Sulia a Jesus Christ e totoo si oolisi. Nia e too go ꞌana iilingia baa ꞌua mai, i taraꞌena, ma si kada e too ꞌua mai too ka tau.
Ma muka too faasia na manata mamanalaa lau ꞌana faatolomaia ꞌeꞌete gi na e langi si mamana na da faatolomai gamu ꞌana. Na rakedianalaa a God tara ka faarigita na mangoga, ma e langi lau na kwaieresia sulia na fanga gi. Sulia na kwaieresia gi ꞌurinae e ꞌafetai ka ꞌadomia tooa gi na da roosulia.
10 Haia, na fataabu gera Jiu gi na dasi manata mamana ꞌana Christ, e langi dasi too go ꞌana mamanaa ꞌuria na ꞌanilana na kwaisuusia gia gi. 11 Gamu mu haitamana kada na tooa Jiu gi da falea kwaisuusia sulia gera dooria na faafaalulada faasia na garolaa gera gi, na Fooanigwou e ngalia mai na ꞌabu na doo fai ꞌai gi i laona na <<gula aabu fifii>> i laona Beu Aabu. Haia ma na nonidoo gi na da kwaisuusi ꞌana, gera ka naarea i maa faasia la fera. 12 Ma nia na aadea laugo a Jesus e mae i maa ꞌana fera Jerusalem, eeri ka faafaalua na tooa faasia na garolaa gera ꞌana na ꞌabuna. 13 I ꞌaena naa, gia ka lea laugo i maa faasia la fera i Jerusalem eeri gera ka faaꞌida gia iilingia gera iilia fuana. 14 Sulia i gia langi gia si too go ꞌana fera gia la molaagali. Ma lau ꞌana, gia ka kwaimaasimaasia tesi kada na e ni ꞌua mai tara gia ka too laona fera na tara ka dao mai. 15 Nia naa, gia ka baelafea a God ꞌana si kada gi sui. Na baelafelaa gia naa na falelaa gia fuana a God, sulia a Jesus, na wane na gia haea ꞌana a Lord gia. 16 Muka too faasia na manata burolaa ꞌana iililaa diana ma na ꞌadomilaa gamu kwailiu. Sulia na aabulolaa ꞌurinae na e iilingia na kwaisuusia gi na a God e eele sulia.
17 Muka roosulia na tooa naonao gamu gi. Gera aadasulia na mango gamu gi, ma langi dasi mamalo ꞌana, sulia tara a God ka ketoda sulia na raolaa taꞌa gera gi. Ma lea so muka roosulia na baelaa gera gi, tara gera ka eele baita faafia na raolaa gera gi. Ma lea so gamu si roo go suli gera, tara gera ka liobukonu faafia na raolaa gera gi, ma e ꞌafetai gera ka ꞌadomi gamu.
18 Haia, muka tasa dongaa ꞌana fooalaa fuamelu. Gemelu haitamana tesi doo taꞌa si too go laona aabulolaa gemelu gi, sulia melu hasi go ꞌamelu ꞌuria iililana doo diana gi ꞌana si kada gi sui. 19 Ma i nau ku gani gamu, muka fooa fuagu, eeri a God ka oolifai ꞌaliꞌali mai ꞌani nau siagamu.
Na fooalaa.
20 A God naa e taea a Lord gia Jesus faasia na maea. Ma sulia na kwaisuusia Jesus ꞌana maelana, nia ka aalua na wane na e aadasuli gia iilingia ta wane ka aadasulia na sipsip nia gi. Ma a God e haungainia laugo na tala faalu ꞌana kwaisuusia Jesus. Ma na tala nae ka langi si sui. 21 Haia, nau ku fooa eeri a God na e falea fanualama tara ka falea na doo diana gi sui na gamu mu dooria eeri muka iilia na kwaidooria nia. Ma nau ku fooa laugo eeri a God ka iilia fuaga na taa gi na nia e eele faafia, sulia a Jesus Christ. Ma gia ka baelafea a Christ too ka tau too ka tau! Amen.
Baelaa ꞌiꞌisi.
22 Waihaasi gi ꞌae, nau ku ii ꞌani gamu haia muka fafurongo ni harofaia ꞌana baelaa ni kwaiareia nau naa gi fuagamu. Sulia na kekedelaa nau naa kasi tekwa go. 23 I nau ku dooria faarongo gamu na waihaasi gia Timothy e haga naa faasia na beu ni kanilaa. Lea hasa nia ka dao ꞌaliꞌali mai see, tara kuka talai nia fai nau ꞌana si kada ku dao kou ꞌana.
24 Muka falea baelaa diana gemelu fuagera tooa naonao gamu gi sui ma fuagera tooa a God gi sui na gera too siamolu. Na waihaasi gia faasia i Itali da falea laugo baelaa dianaa gera gi fuagamu.
25 Nau ku fooa eeri a God ka tasa dongaa ꞌana rakedianalaa nia fuagamu sui.