12
Jesus naa na wane initoo usia maedani Sabat.
Haia, ana si kada nae ana tee maedani Sabat, Jesus fai nia oote fafurongo nia gi da lea, ma daka liu folosia tee raoa ana witi na doo iilingia raes. Ma ana si kada nae, oote fafurongo nia gi da fiolo, ma gera ka fusia funge doo gi, ma gera ka ania. Ma teni wane ana Farisi gera rikida. Ma gera ka ngatafia Jesus daka urii, <<Oe rikia! Na fafurongo oe gi da iilia si raolaa ana maedani Sabat na kwaieresia golu nia e bae luia!>>
Ma Jesus e oolisida ka urii, <<Utaa? Gomolu iidumia taa baa David e iilia laugo i nao, ma e langi go? Haia, tee mae dani, David fai nia oote wane ana oomea nia gi, gera fiolo asianaa. Ma a David ka ruu laona Beu Aabu nia a God, nia fai nia oote wane nia gi gera ka ania beredi aabu. Haia, ma si doo naa langi kasi oꞌolo ana kwaieresia gi sulia taifili gera fataabu gi go ana na gera haitamana anilana beredi nae.>>
Ma Jesus ka bae lau ka urii, <<Utaa? Gomolu si iidu go si kwaieresia gi sulia fataabu gi baa gera rao laona Beu Aabu a God ana maedani Sabat? Gera lau go gera si roosulia na kwaieresia sulia na maedani Sabat. Sui, nia diana go ana. Haia, nau haea fuagamu doo baita ka tasa liufia na Beu Aabu a God, nia e nii naa i seegi fai gamu. Haia, God nia bae urii, <I nau ku dooria na rakediana gamu, langi lau na kwaisuusilaa gamu gi ana doo kwasi gi.> Ma lea so molu ka haitamana si malutana si doo naa, nia afetai fuana molu ka ketoa tooa nau gi na langi gera si garo go. Sulia nau, na Wela nia Iimola gi, nau naa na Lord usia maedani Sabat.>>
Jesus e guraa tee wane.
Ma si kada a Jesus e lea faasia si gula naa, nia ka lea i laona tee Beu ni figulaa. 10 Ma tee wane abana e mae e too i seenae lao Beu nae. Ma teni wane da soeledia Jesus daka urii, <<Utaa? Nia bobola go ana fuana guralana wane matai gi ana Sabat?>> Gera soeledia urinae eeri gera ka daotoona tesi doo uria feengilana Jesus ana.
11 Ana si kada nae, Jesus ka soeledi gera lau urii, <<Molu faarongo nau fasi, lea ta wane agamu ta sipsip ana e asia laona ta kilu ana Sabat, nia ka lafia ana fe dani nae, ne baa? 12 Gomolu haitamana a God manata hasa wane nia na tofungae doo liufia na sipsip. Haia, sulia wane nia na tofungae doo urinae, nia e langi si garo uria iililana tesi doo diana fuana ma adomilana ta wane ana Sabat.>>
13 Ana si kada nae ua go, Jesus ka kari aabulo fuana wane na abana e mae, ka bae urii, <<O tekwala abamu.>> Ma wane nae e tekwala na abana. Ma ana si kada nae ua go, na abana baa e mae ka diana laugo ana iilingia ruana bali aba aai. 14 Ma ana si kada Farisi gi gera rikia si doo naa, gera ka haga teefou i maa. Ma gera ka bae oofu naa uria haungilana Jesus.
15 Si kada Jesus e rongoa go ana na gera bae oofu eeri gera ka haungia, nia ka lea naa faasia fera nae. Ma na tooa oro gera ka lea sulia Jesus, ma nia ka guraa tooa oro na da matai, ma daka akwaa teefou. 16 Ma Jesus ka bae luida langi gera si uunuunu suli nia siana ta wane lau. 17 Nia ka iili urinae eeri ka faamamanaa na baelana God baa profet Aesea nia haea ka urii, 18 <<Na wane naa, nau ku aadafilia eeri ka iilia raoa nau laona molaagali. Nau ku rakediana fuana, ma kuka eele asianaa sulia. Tara kuka oodua kou na Aanoedoo nau eeri ka too fai nia. Haia, na wane naa nia ka faatainia doo oꞌolo gi fuagera tooa maadiu gi faasia gera Jiu. 19 Nia langi kasi too susuala ma langi kasi rii tekwa ma nia tara langi kasi bae rereba ana sulia tala baita gi. 20 Nia tara langi kasi eekwatainia na tooa siofaa ma tooa makeso. Ma tara nia ka tasa dongaa rao ka dao ana si kada nia olosia sui na doo gi fuana na tooa. 21 Ana na wane naa, tooa oro faasia na fera gi sui, tara gera ka manata mamana ana.
A Jesus ma a Bielsebul.
22 Sui i buira, teni tooa da ngalia mai tee wane siana Jesus uria guralana. Wane naa, aagalo taꞌa e susuku ana ma na maana ka rodo ma fakana ka ato. Ma Jesus ka guraa na wane nae, ma nia ka aada ma ka babae naa lau. 23 Ana si kada doo nae liu ana, tooa gi gera ka kwele asianaa, ma gera ka ledi gera kwailiu, <<Utaa? Na wane naa nia na wane baa na a God e aadafilia ma tara ka futa mai ana aebara David na aaofia oto na?>>
24 Ma si kada teni Farisi gi da rongoa si doo nae gi, gera ka bae urii, <<Langi go. Langi lau ni nia naa. Nia e tari aagalo go ana sulia Bielsebul na naofe wane ana aagalo gi na e falea na mamanaa nae fuana aadelana si doo nae gi.>>
25 Sui Jesus nia haitamana go ana si manata gi i lioda, ma nia ka bae urii fuada, <<Lea so na tooa faasia tee maefera gera ka firu fai gera kwailiu, tara gera ka labasi gera i talada. Ma lea so tooa ana tee aebara go na gera ka firu fai gera kwailiu, tara gera ka labasi gera i talada laugo nae. 26 Haia, a Satan e urinae laugo. Lea ta bubulutaa ana a Satan ka firu fai nia ta bubulutaa aai a Satan laugo, tara daka tagala kwailiu naa, ma tara gera ka labasida i talada.
27 <<Haia, molu haea a Bielsebul ka falea na mamanaa fuagu eeri kuka tari aagalo ana. Haia, ma na mamanaa ni tei mone ana na molu haea na tooa gamu gi gera tari aagalo ana? Nia faatainia gomolu garo asianaa.
28 <<Nau ku haea fuagamu, e langi lau Bielsebul na e falea na mamanaa fuagu eeri kuka tari aagalo ana naa. Aanoedoo nia a God na e falea na mamanaa na fuagu, ma nia ka faatainia fuagamu na Initooa nia God e dao na mai faafi gamu.
29 <<Haia, lea so ta wane ka dooria lealaa i laona luma nia ta wane rigita uria belilana tesi doo diana nia gi, taa naa tara nia ka aadea? Nia ka kani faafia wane rigita naa fasi suifetei nia kafi ruu laona luma nia ma kafi ngalia doo nia gi lao luma nia. Haia, si doo nae na ku aadea ana Satan.
30 <<Ni tei na e langi kasi lea fai nau, nia naa na maalimaea nau. Ma ni tei na langi kasi rao oofu fai nau uria talailana mai teni tooa gi siana a God, nia naa e tagalangai nia tooa nau gi. 31-32 Sulia nia urinae, nau ku haea fuagamu, doo taꞌa gi sui go na wane e aadea ma na doo taꞌa nia ka haea, tara God haitamana ka manata lukea. Ma lea ta wane ka bae taꞌa fuagu na Wela nia Iimola gi, tara God e haitamana ka manata lukea. Haia, ma so ni tei na e bae tataga ana Aanoedoo Aabu, God tara ka langi si manata lukea naa, sui boroi ana si kada naa, langi tesi kada ka nii ua mai.>>
Tee ai ma na fufuana gi.
33 A Jesus ka bae lau urii, <<Gomolu haitamana lea molu too ana ai diana, na fufuana boro ka diana laugo. Ma lea molu too ana ai taꞌa, na fufuana boro ka taꞌa naa laugo. Urinae laugo ana tooa. Sulia doo diana gi e lea mai faasia na tooa diana, ma doo taꞌa gi e faasia na tooa taꞌa. 34 Haia, ma ni gamu mu uusulia na loi gi. Ma afetai asianaa molu ka haea tesi doo ka diana, sulia na manatalaa gamu gi e taꞌa. Si taa naa e too laona manatalaa wane, nia naa e hagatafa mai na wane e faarai ana. 35 Na wane nae e diana, na baelana laugo tara ka diana. Ma na wane na e taꞌa, na baelana laugo ka taꞌa.
36 <<Nau ku haea fuagamu, si kada ana keketolaa, God tara ka ketoa tooa gi sui lao molaagali fuana si baelaa taꞌa gi gera haeda. 37 Ma tara a God ka ketoa tooa ana baelada i talada. Lea baelaa nia ta wane e diana, a God kasi kwae nia. Ma lea baelaa nia ta wane e taꞌa, a God tara ka kwae nia.>>
38 Sui teni faatolomaia ana kwaieresia gi ma teni Farisi, gera lea mai siana Jesus, gera ka bae urii fuana, <<Faatolomai ae, gemelu dooria asianaa oko aadea ta mamalafooa kwaibalatana eeri mika rikia agami.>>
39 A Jesus ka bae urii fuada, <<Gomolu na tooa na molu too i laona molaagali si kada nae, molu iilia asianaa doo taꞌa oro gi, ma langi molu si manata naa fuana a God! Molu ka dooria rikia na mamalafooa. Nau langi kusi aadea go ta mamalafooa fuagamu. Ma na mamalafooa tara molu ka rikia na doo na e iilingia na doo baa na e fuli fuana profet Jona i nao. 40 A Jona e too laona rakena gwasasu sulia oolu fe dani ma oolu fe rodo. Haia, ma ni nau, na Wela nia Iimola gi, tara kuka urinae laugo. Tara nau kuka too laona gano sulia oolu fe dani ma oolu fe rodo. 41 Ma ana si kada tara a God e ketoa na tooa gi, na tooa na da too i Niniva tara da take eeri gera ka uunuunu sulia na garolaa gamu gi. Tara gera aade urinae, sulia gera oolitai manata naa faasia na taꞌalaa gera gi ana si kada Jona e funao ana fuagera. Ma tee wane e baita ka liufia Jona nia too na i see fai gamu. Sui ka urinae boroi, gamu langi musi oolitai manata faasia na taꞌalaa gamu gi. 42 Haia, ma na aaofia geni i Siba, tara nia e take laugo uria uunuunulaa sulia na garolaa gamu. Inite aai naa nia aade urinae sulia nia lea mai faasia fera nia na e tau uria na rongolana Solomon na aaofia. Ma tee wane e baita liufia a Solomon e too go ana fai gamu. Sui ka urinae boroi ana, gomolu langi molu si dooria go na rongolana.>>
 
43 A Jesus ka bae urii lau, <<Ana si kada aagalo taꞌa e lea ana faasia na wane, nia ka lea ma ka liu go ana lao fera aanogwou eeri ka nani uria si gula ni mamaloa nia. Ma lea nia e langi si daotoona tesi gula, 44 nia ka bae urii fuana i talana, <Nau ku ooli naa agu uria si gula nau baa ku lea mai faasia.> Haia, nia ooli mai dao, ka rikia gula nia baa gera olosia ma gera ka salofia sui naa, ma ka gwou go ana. 45 Sui nia ka lea, ma ka ooli ka talaia lau mai ta fiu aagalo na da taꞌa asianaa liufi nia. Daalu lea mai, daalu ka ruu lau i laona wane baa. Ana si kada urinae, wane baa kafi taꞌa ka tasa liufia baa i nao. Haia, tara nia ka urinae laugo fuagamu na tooa taꞌa na mu too i laona molaagali ana si kada naa.>>
Na aebara a Jesus.
46 Ana si kada Jesus e faarai ua fuana tooa gi, ni tee nia fai nia oote haasina gi gera ka dao mai. Ma gera ka take go ada i maa, ma gera ka soe mai uria hai gera ka faarai fai nia. 47 Ma tee wane ana tooa nae ka bae urii fuana Jesus, <<Ni tee oe fai nia oote haasimu gi gera take go mai ada i maa, ma daka doori faarai fai oe.>>
48 Jesus ka oolisia urii, <<Nau ku haea ni tei naa ni tee nau ma na haasigu gi.>> 49 Ana si kada nae, Jesus ka susu fuana oote fafurongo nia gi, ma ka bae urii, <<Gamu riki fasi. Gera naa da iilingia na tee nau gi ma na haasigu gi. 50 Sulia so ni tei naa e aade sulia si kwaidooria a Maa nau mai langi, nia na haasigu, ma na waiwane nau, ma ni tee nau.>>