18
Tei naa e baita?
Ana si kada nae, oote fafurongo nia gi gera ka lea mai siana Jesus ma gera ka soeledia daka urii, <<Ni tei na e baita ka tasa lao Initooa a God i langi?>>
Ana si kada nae, a Jesus ka soea tee gala wela siana, ma ka faatakea i matangada. Ma nia ka bae urii, <<Doo mamana nau ku haea fuamolu, lea langi molu si oolisia na aabulolaa molu ma langi molu si faatoꞌou gomolu mala gala wela gi, langi molu si bobola uria ruulaa laona Initooa i Langi. Haia, ma ni tei na e faatoꞌou nia i talana mala gala wela naa, tara nia ka aalu wane baita laona Initooa a God. Ma so ni tei na e gonitainia ta gala wela mala kele gala wela na sulia wane nae nia manata mamana ani nau, nia ka aadea naa fuagu.
<<Lea ta wane ka faagaroa ta gala wela ana wela naa gi, nia diana fuana wane nae gera ka kulua ta fou baita i luana, sui ngalia daka ui ania lao aasi. Kwaimanatai fuana tooa i laona molaagali sulia si doo oro uria faagaroladalaa doo nae gi tara ka lea dongaa, ma kwaimanatai asianaa fuana wane na tara ka aadea si doo nae gi eeri ka faagaro ana tooa.
<<Nia naa, lea so na abamu ma langi na aemu ka faagaro oe, oko taba muusia amu, oko ui ania. Sulia e diana fuamu hai so oko ruu i laona Initooa i Langi fai nia na kuru aba ma langi ae, aata daka ui ani oe laona eere na e afetai ka mae. Ma lea so na maamu e faagaro oe, oko lafua amu, oko ui ania. Sulia nia e diana fuamu hai so oko ruu i laona Initooa i Langi fai nia tee bali maa, aata daka ui ani oe fai nia roo bali maa i laona eere afetai ka mae.>>
Na sipsip baa na e langi ana.
10-11 Ma Jesus ka bae urii lau, <<Langi molu si sinitainia na gala wela naa gi. Sulia na ensel gera gi da nii mai langi fai nia a God na Maa nau, gera aada suli gera.
12 <<Haia, lea so ta wane ka too ana tee talange sipsip, ma tee doo ada ka langi ana, ma taa na tara wane naa ka aadea? Wane naa tara ka lugasia sikwa aakwala ma sikwa sipsip gi ana si gula gera fanga ana, ma ka lea ka nanisia tee sipsip na e langi ana. 13 Si kada nia daotoona ana, nia eele ka tasa liufia na eelelaa na fai nia na sipsip nia gi na da too ua naa. 14 Haia, na Maa gamu mai langi, nia e manata laugo urinae sulia nia langi kasi dooria fuana ta gala wela naa gi ka funu sulia na aade taꞌalaa nia gi.>>
Garolaa nia ta wane.
15 A Jesus ka bae urii fuana oote fafurongo nia gi, <<Lea so na haasimu ka iilia tesi doo ka garo fuamu, o lea siana, oko faarongoa ana na garolaa nia i matangamoro taifili gomoro. Ma lea nia ka fafurongo uri oe, moro ka kwaimaani lau. 16 Ma lea nia kasi fafurongo uri oe, oko talaia ta tee wane langi ta roo wane fai oe, hai daaro ka faamamanaa si doo gi sui na o haea, hai oko iili sulia ta Kekedelaa Aabu e haea, <Na roo wane ma langi ta oolu wane hai daka faamamanaa.> 17 Ma lea nia ka oote nia ni fafurongolaa urii gera, oko faarongoa ana na figulaa gera na tooa a God gi. Ma lea na figulada na tooa nia a God gi boroi, nia kasi fafurongo go uri gera, oko aade iilingia ta wane maadiu ani nia ma langi ta wane taꞌa na e gonia na malefo ana takisi.
18 <<Doo mamana nau ku haea fuagamu, tesi taa na molu luia laona molaagali, gera ka luia laugo i langi. Ma tesi taa na molu faalamainia i laona molaagali, gera ka faalamainia laugo i langi.
19 <<Nau ku haea lau fuamolu, lea so ta roo wane ani gomolu daaro ka aalafaafia tesi doo i laona molaagali ma daaro ka fooa uria, na Maa nau i langi tara nia ka falea fuadaaro. 20 Sulia lea so ta roo wane ma langi ta oolu wane daka oofu ana ta gula ana na hatagu, nau kuka too laugo i seenae fai gera.>>
Sulia na manata lukelaa.
21 A Peter e dao siana a Jesus ma ka ledia ka urii, <<Lord ae, fita si kada na kuka haitamana manata lukelana ana haasigu si kada nia e iilia tesi doo taꞌa fuagu? Lea ka dao ana fiu si kada?>>
22 Ma a Jesus e oolisia ka urii, <<I nau ku haea fuamu, langi lau fiu si kada, ma ana si kada gi sui go taari na oko manata luke ana. 23 Sulia na Initooa i Langi e iilingia ta aaofia na e dooria na olosilana na ngalilangalaa gi fai nia na wane ni rao nia gi. 24 Haia, na eetana wane ni raoa e dao mai na e ngalilanga ana si malefo oro asianaa. 25 Ma na wane ni rao nae ka langi kasi bobola naa fai nia na duulana na ngalilangalaa nia, ma na aaofia ka oodu nia eeri daka faafoli ani nia fai nia na afe nia ma na wela nia gi ma na doo nia gi sui uria na duulana na ngalilangalaa nia.
26 <<Ma na wane ni rao nae lea mai ka boururu i nao ana na aaofia, ma ka gania ka urii, <Oko gwaromaabe fasi fai nau, haia tara kuka duua na doo oe gi sui.> 27 Ma na aaofia ka kwaimanatai fuana, ma nia ka manata lukea na ngalilangaa nia hai kasi duua naa, ma ka faalamainia ka lea na ana.
28 <<Haia, ma si kada na wane nae e haga kou i maa, nia ka toodaa tee wane aai ana na wane ni rao gi na e ngalilanga ana aange si gale malefo siana. I nia ka dumulia, ma ka hafalia na ini lualana, ma ka bae urii, <O duua na doo gi na o ngalilanga ana siagu!>
29 <<Ma wane ni rao nae ka boururu, ma ka gania ka urii, <Oko gwaromaabe fasi fai nau, ma tara kuka duu fuamu.>
30 <<Sui nia ka oote nia, ma ka ngali nia ma ka aalu nia i laona na beu ni kanilaa, lelea ka duua go na ngalilangaa nae. 31 Ma si kada teni wane ni rao aai gi da rikia na doo naa, na manatalada ka asia asianaa. Ma daka lea siana na aaofia, ma daka faarongoa ana na doo gi sui.
32 <<Ma na aaofia ka soea mai na eeta na wane ni rao nae, ma ka bae urii, <I oe na wane taꞌa asianaa! I nau ku manata lukea na ngalilangaa oe baa gi sui, sulia o gani nau uria. 33 Haia, ma ni oe so oko kwaimanatai fuana na wane ni rao aai nae, iilingia baa ku iilia laugo fuamu.> 34 Ma na aaofia nae ka rakehasu asianaa, ma ka falea uria na kwaelana i laona na beu ni kanilaa, lelea nia ka duua go na doo gi sui na e ngalilanga ana.>>
35 Ma a Jesus ka faasuia si oomelawanelaa nae ka urii, <<Ma nia naa si aadelaa na Maa nau i langi tara ka iilia fuagamu, lea so langi musi manata luke mamanaa na haasi gamu gi.>>