9
Jesus guraa tee wane nonina mae.
Haia, a Jesus fai nia na oote fafurongo nia gi da tae lao baru, ma gera faifolo lau ana mae aasi. Ma si kada gera dao naa i fera nia, teni tooa gi gera ka ngalia mai tee wane na nonina e mae fafona iifitai siana Jesus, eeri ka guraa. Ma si kada Jesus e rikia na manata mamanalaa gera, nia ka bae urii fuana wane na nonina e mae, <<Osi mou, nau ku manata lukea sui naa na taꞌalaa oe gi na o iilida.>>
Ana si kada nae, teni wane faatolomai ana kwaieresia gi gera ka manata urii, <<Wane nae nia e bae tataga ana God, sulia nia ka manata lukea aade taꞌalaa gi iilingia nia a God naa.>>
Ma Jesus, sulia nia e aada haitamana go ana manatalada, nia ka bae urii fuada, <<Utaa na manatalagamu ka taꞌa urinae? Nia waluda go ana fuana haelanalaa fuana wane naa, <Nau ku manata lukea naa na aade taꞌalaa oe gi.> Ma ka afetai fuana haelana fuana, <O take, oko fali.> Haia, ni nau, na Wela nia Iimola gi, nau ku too ana mamanaa lao molaagali naa uria na manata lukelana doo taꞌa gi. Ma tara kuka faatainia fuagamu eeri muka aada haitamana i nau ku too ana mamanaa nae.>> Ma Jesus ka bae urii fuana wane nae na nonina e mae, <<O take i langi, oko lukumia na iifitai oe, oko ngalia oko ooli luma oe.>>
Ana si kada nae ua go, wane naa ka take ma ka ooli naa fui luma nia. Si kada na tooa gi da rikia taa na Jesus e iilia, gera ka mou. Ma daka baelafea God sulia nia falea si mamanaa urinae fuana na tooa.
Jesus e soea Matthew.
Si kada a Jesus e tafusia si gula nae, nia ka rikia tee wane hatana Matthew. Wane nae e gwouru ana si gula ni raoa nia ana na gonilaa malefo ana takisi. Ma a Jesus ka bae urii fuana, <<O lea mai fai nau.>> Ma a Matthew e take, ma ka lea naa fai nia.
10 Ma si kada a Jesus e fanga i luma nia a Matthew, teni wane faafefe gi na gonilana takisi ma na wane taꞌa gi aai da dao ma da fanga fai nia a Jesus ma na oote fafurongo nia gi. 11 Ma si kada na Farisi gi da rikia si doo naa, gera ka ledia na oote fafurongo nia gi daka urii, <<Uria taa naa na wane faatolomai doo gomolu ka fanga ana fai nia na wane taꞌa gi urinae?>>
12 A Jesus e rongoa si doo naa, ma ka bae urii, <<Na tooa gi na da akwaa dasi dooria go na wane ni guralaa, na tooa gi na da matai taari da dooria na wane ni guralaa. 13 Molu manata fasi na malutana si Kekedelaa Aabu baa e urii, <I nau ku dooria na rakediana gamu, langi lau na kwaisuusilaa gamu gi ana doo kwasi gi.> I nau kusi lea mai uria na soelada na tooa oꞌolo gi, ma i nau ku lea mai uria na soelada na tooa gi na aabulolada e taꞌa.>>
Faatolomailaa faalu nia a Jesus e langi kasi dolali fai nia faatolomailaa kwali gera Jiu gi.
14 Buira si doo naa gi, na oote fafurongo a John Siuabu gi gera ka lea mai siana Jesus, gera ka bae urii, <<Gemelu fai nia gera Farisi gi melu haitamana aabu fangalaa uria fooalaa rigita. Ma utaa na oote fafurongo oe gi langi dasi iilia si doo nae?>>
15 Haia, Jesus e oolisi gera ka urii, <<Ana si kada nae, na oote fafurongo nau gi da uusulia na oote ruana ana tee wane na kafi aarai ana fafangaa ana bara. Haia, ana si kada urinae, e afetai hasa ruana nia gi gera ka liobukonu langi so gera ka aabu fanga. Haia, ana si kada tara nia ka lea ana faasi gera, gera kafi liobukonu ma dafi aabu fanga. Nia na si kada nau ku too ua fai nia oote fafurongo nau gi, langi gera dasi aabu fanga.
16 <<Haia, faatolomai faalu nau langi si bobola molu ka dolalia fai nia faatolomai kwali gera wane baita gomolu gi. Lea molu iili urinae, nia uusulia wane baa e ngalia si mani maku faalu, ma ka saumodea ana si gula e kakari ana si kwali maku ruruu nia. Tara si mani maku faalu na haitamana ka hau ana toꞌou, ma ka asia go ana faasia si kwali maku ruruu nae. Ma lea nia kakari tara si mae karilaa nae ka baita liufia i nao. 17 Ka urinae laugo si kada ta wane e ngalia si waen faalu ma ka faafungua lao kwali botele gi na gera haungainia ana ungana nanigot. Si kada waen faalu nia e furafura, tara fe botele naa gi ka foga go ada ma na waen ka igitai. Ma na ungedoo kwali nae ka taꞌa na ana. Haia, waen faalu, gera ka oongia lau go i laona fe botele faalu gi ana unga nanigot eeri roo si doo nae gi gera ka diana sui.
Jesus e guraa roo geni.
18 Si kada Jesus e faarai ua, tee wane baita ana tooa Jiu gi e lea mai. Ma nia ka boururu i naona Jesus, ma ka bae urii, <<Na haari nau kafi mae go. Nau ku dooria oko lea mai eeri oko aalua abamu faafia hai ka mouri ana.>>
19 Ma Jesus fai nia oote fafurongo nia gi daka lea fai nia wane nae. 20 Ma ana si kada da lea ua go ada, tee inite aai matai ana abu sura e haungia sulia aakwala ma roo fe ngali, nia e lea mai buira a Jesus, ma ka hamosia kakamuna maku tekwa nia. 21 Totongenao, geni naa e manata ka urii, <<Sui boroi ana lea so ku hamosia na kakamuna maku nia a Jesus, nau kuka akwaa naa.>>
22 Kada nia hamosia ana kakamuna maku nia, Jesus ka kari aabulo, ma ka rikia na geni nae, ma ka bae urii fuana, <<Osi manata aꞌabo lau. Oko akwaa naa, sulia o manata mamana ani nau.>> Ma ana si kada nae ua go, si mataia nae ka sui naa faasia.
23 Si kada Jesus fai nia oote fafurongo nia gi gera dao i luma nia wane baita baa, gera ka rikia tooa gi gera uufia na au ana maea, ma na tooa oro lau go gera koni seenae, ma daka aangi. 24 Ma Jesus ka bae urii fuana tooa nae gi, <<Gomolu sui go molu haga i maa. Wela geni naa e langi si mae iilingia na molu manata fuana, ma nia e teo go ana.>> Sui gera rongoa Jesus nia bae urinae, gera ka waela go ada ani nia. 25 Ma i buira na tooa gi daka lea faasia, a Jesus ka ruu kou, ma ka hamo uria na abana haari nae, ma nia ka tatae. 26 Buira si doo na a Jesus e iilia, na uunuunulaa sulia kafi talofia fera gi sui i seenae.
Jesus guraa roo wane maa rodo.
27 Buira Jesus e lea kou faasia gula nae, tee roo wane maa rodo daka lea i buira Jesus, daaro ka rii ma daaro ka bae urii, <<Wane na futa ana kwalafaa a David na aaofia ae, o manatai gemere!>>
28 Ma ana si kada Jesus e ruu i laona tee luma, roo wane maa rodo nae gi daaro ka ruu laugo i buira. Ma Jesus ka bae urii fuadaaro, <<Haia, gomoro moro manata mamana ani nau hai kuka bobola uria guralana na maamoro naa?>>
Ma daaro oolisia daaro ka bae urii, <<Iiuka, Lord.>>
29 Ma a Jesus ka hamosia na maadaaro, ka bae urii, <<Sulia na moro manata mamana, si doo nae ka fuli mamana naa fuamoro.>> 30 Ma na maada ka aada naa, ma Jesus e bae rigita fuadaaro langi daaro si faarongo ana ta wane.
31 Ma sui ana si kada daaro haga kou ana, daaro kafi uunuunu mone adaaro sulia Jesus siana tei na daaro kwaitodai fai nia i laona bali lolofaa nae.
Jesus e guraa tee wane fakana e ato.
32 Haia, ma si kada roo wane baa gi daaro haga kou, teni wane gi gera ka ngalia mai tee wane lau siana Jesus. Na fakana wane nae e ato, sulia tee aagalo taꞌa e adosia. 33 Ma a Jesus ka taria aagalo taꞌa nae faasia wane nae. Sui, na wane naa ka bae laugo ana. Ma na tooa na da koni ana si kada nae, gera ka kwele asianaa ana, ma gera ka bae urii, <<Langi golu si rikia ua mai tesi doo urii i fera gia i Israel!>>
34 Sui na Farisi gi daka bae tolingia ada Jesus daka urii ada, <<Wane baita gera aagalo gi na e falea mamana fuana wane naa ka taria ana aagalo gi.>>
Jesus e kwaimanatai fuagera Jiu gi.
35 Ma si kada Jesus e liliu ana fera gi ma na maefera gi, nia ka faatolomai lao Beu Aabu ni figulaa gera gi, ma ka funao ana na Faarongolaa Diana sulia Initooa God, ma ka guraa tooa da matai ana mataia eꞌete kwailiu gi sui. 36 Ma a Jesus ka bubungia tooa naa, ma ka kwaimanatai asianaa fuada sulia da makeso ma daka manata aꞌabo asianaa uria si doo e oro, ma ka langi ta wane uria adomilada. Gera iilingia sipsip gi e langi ada ta wane uria aadalaa sulida. 37 Haia, nia naa Jesus ka bae urii fuana oote fafurongo nia gi, <<Na tooa gi na da dooria manata mamana, gera iilingia na doo oro gi i laona na hara uria gonilana. Sui taa, na wane ni rao gi na langi gera si oro urii gonilaa. 38 Haia, lea doo muka fooa ma muka gania God na e too ana raoa eeri ka oodua mai wane ni raolaa gi fai gamu.>>