3
Oote ruana diana nau gi ae, ruana si kada nau ku kede naa fuagamu ana naa. Aena taa naa nau ku kedea na kekedelaa lau kou fuagamu sulia nau ku dooria faamanatatoo gamu sulia na doo nae gi, aata muka manata garo. Nau ku dooria muka manatatoona na baelaa na profet aabu gi ua na mai, fai nia na kwaieresilaa a Lord gia na e faamouri gia. Na aposol gi na da ainitalongainia fuagamu, gera naa da haea na kwaieresilaa naa fuagamu. Haia, na doo baita na ku dooria muka haitamana ana fe dani isi gi tara teni tooa daka lea mai, ma na kwaidooria taꞌa gera gi ana noni tara ka talai gera. Tara gera ka bae aaefara gamu urii, <<Ni fai a Christ? Sulia nia bae aalualu tara ka ooli lau mai la molaagali naa, sui langi melu si manata mamana go ana doo urinae gi. Sulia ana si kada ua na mai na koo gia gi gera mae naa, sui lea ka dao ana si kada nae langi tesi doo kasi oolisi go, hafali mai ana talaꞌaelana molaagali lea ka dao i taraꞌena, na doo gi sui e bobola go ana.>> Haia, tooa gi na gera bae urinae, gera kasi dooria go manatalaa sulia taa naa a God e iilia ana si kada nia e haungainia i langi fai nia na molaagali ana baelana go ana. Nia haungainia na molaagali ana kafo, ma nia ka aadea na molaagali ka haga mai faasia na kafo. Ma ana kafo laugo, a God ka tagalangainia na molaagali na e too i nao. Haia, ma ana baelana a God laugo, nia ka aadea na molaagali na e too si kada nae fai nia langi ka tasa dongaa maasia si kada nia tara ka tagalangainida ana eere. Ana fe Dani nae, na tara ka dao mai, tara a God ka ketoa na tooa gi na langi dasi manata mamana ani nia, ma ka tagalangaini gera.
Haia, oote ruana diana nau gi ae, langi musi manata buro ana baelaa baa e urii, tefe dani e iilingia laugo tooni fe ngali i maana God. Roo doo nae gi daaro bobola sui go. Nia naa, a Lord kasi tau asianaa uria faamamanalana baelana uria oolilana mai, sui boroi ana teni tooa da manata nia tau. Ma lau ana, a Lord e gwaromaabe asianaa fai gamu, sulia nia kasi dooria tagalangailagamu, ma lau ana nia ka dooria tooa gi sui daka oolitai manata faasia na aade taꞌalaa gera gi.
10 Haia, ma fe Dani na a Lord e ooli mai, tara ka dao mai iilingia ta wane bebeli, sulia na tooa gi tara daka tona. Ma ana fe Dani nae, tara daka rongoa na lingee doo baita, ma na mamangaa tara ka langi si too. Ma na doo gi la mamangaa tara a God ka tagalangaida ana eere. Ma na molaagali ma na doo gi sui go i laona, tara ka langi ada. 11 Ma sulia tara a God ka tagalangainia doo nae gi urinae, muka manata diana sulia na maluta gamu gi. Na aabulolaa gamu ka oꞌolo ma muka roosulia na kwaidooria a God gi. 12 Ma muka kwaimaasimaasia fe Dani na God tara ka keto mai, ma muka aadea hai fe Dani naa ka dao aliꞌali mai. Ana fe Dani nae, tara a God ka tagalangania na mamangaa ma na doo gi i laona ana eere. 13 Haia, ma ni gia na gi kwaimaasimaasia na molaagali faalu ma i langi faalu na a God e bae aalualu ana fuaga. Ma na tooa gi sui i seenae daka roosulia a God teefou.
14 Haia, oote ruana nau gi ae, si kada gamu mu kwaimaasi ua go agamu maasia fe Dani nae, muka hasi tatangai uria olosilana aabulolaa gamu, haia a God ka langi si bangali gamu faafia tesi doo, ma gamu ka too kwaimaani fai nia. 15 Langi musi manata buro ana aena taa na Lord ka gwaromaabe fai gamu, sulia nia dooria hai gamu ka oolitai manata eeri nia ka faamouri gamu. Haia, si doo nae laugo baa waihaasi gia a Paul ka kekede fuagamu sulia. A God naa e falea liotoolaa fuana a Paul eeri nia ka kekede urinae. 16 Ana si kekedelaa sui a Paul, na faatolomai nia sulia na doo nae gi, nia bobola laugo fai nia na faatolomailaa nau naa gi. Teni doo gi na a Paul e faatolomainia gi, da afetai uria haitamalada. Ma na tooa gi na langi dasi haitamadoo ma na fiimamanalaa gera gi kasi ngasi, gera ka oolisia doo afetai nae gi ma daka faatolomainia na sugelaa sulia, iilingia laugo lea gera iilia ana teni bali ana Kekedelaa Aabu aai. Ma sulia da iili urinae, tara a God ka falea na kwakwaelaa fuada.
17 Haia, ma ni gamu oote ruana nau gi ae, gamu mu haitamana sui na doo naa gi. Nia naa, muka aadaada, aata muka manata mamana ana sugelaa gi na tooa taꞌa gi da faatolomainia, ma na fiimamanalaa gamu gi ka muu. 18 Haia, muka hasi uria tasa dongaalaa ana ngalilana na rakedianalaa a Lord gia Jesus Christ na e faamouri gia, haia tara muka haitamana diana. Gia ka baelafe nia ana si kada nae ma e too ka tau! Amen.