4
Jun qmujb'il qib' tu'n Xewb'aj Xjan
Tu'npetzi'n, exla qa intinkuxa toj tze tu'n tpaj qAjaw, nchin kub'sin nwutza kye'y tu'n kyanq'i'n, tze'nkuxjo tu'n tb'ant, a ayi'y o chi txokli'y tu'n Dios tu'n kyoka te te. Kymutxsinku kyib'a, ex b'unin chi yoli'n. Kyyonkuy tajb'il qMan kyuk'a txqantl nimil, ex kukx tziky'xi kyu'n jun tuk'a juntl, tu'n tq'aq'b'il kyk'u'ja kyxolxa.* Kyq'onka tilil, tu'n kukx tu'n kymujb'in te kyib'ji'y, a tze'nkuxjo ma tzaj tq'o'n Xewb'aj Xjan tnuk'b'il te qmujb'il qib'. Qu'n junch'in Ttanim Dios, a t-xmilil Crist, ex junch'in Xewb'aj Xjan, ex junch'in q'uqb'il qk'u'j ti'j tkyaqil nqo ayo'n toj kya'j, a tze'nkuxjo xqo txokle. Ex noq junch'in qAjaw at, ex junch'in qnimb'il, ex junch'in jawsb'il a', a noq mujb'inqe. Ex junch'in Dios, a kyMan tkyaqil nimil, ex tib'aj qkyaqil, ex n-aq'nin tu'n qel wen, ex at qoj qkyaqil.
Me teyile junjunqe, exla qa junch'in t-xtalb'il Crist, ma tzaj q'o'n junxilchaq qoklin, a tze'nkuxjo taj. Tu'npetzi'n, ikytzin ntq'ma'n toj Tu'jil Tyol Dios:
Tej tmeltz'aj toj kya'j, xi ti'n tuk'a aye i kub' ti'j tu'n,
tu'n kyxi tyek'in kywutz tkyaqil toj nintz q'ij te tzaqpib'l.
Ex xi tq'o'n junxilchaq kyoklinxjal.*
Atzin ja'lin, ¿Ti'tzin ele yol lo, qa ma meltz'aj toj kya'j? Atzin ntq'ma'n qa nej xkutz toj kya'j, tu'n tk'u'l tzalu'n twutz tx'otx'. 10 Ex atzin xkutz, axsin xjaxjo najchaq kyib'ajxi kya'j, tu'ntzin tnoj tkyaqil tu'n tuk'a tkyaqil tqoptz'ajiyil.
11 Ex ax xi q'onte toklin junjun tu'n kyok te tsanjil, ex junjun te yolil Tyol Dios, a nk'mo'nte Tyol, ex junjun te q'mal te Tb'anil Tqanil kolb'il, ex junjun te kyik'lel ex xnaq'tzil, 12 tu'ntzintla kyok te taq'nil, tu'n kyajb'in kye txqantl, tu'n tch'iyjo Ttanim Dios, a t-xmilil Crist, 13 tzmaxi aj qpon qkyaqilx toj jun twutzxix qmujb'il qib' toj qnimb'il, ex tu'n tel qniky' ti'j jni' t-xilin Tk'wal Dios. Ikytzi'n, qo okil te xjal tz'aqle, tze'nkuxjo jni' t-xilin Crist, 14 tu'ntzintla mi qo okil tze'nku kyek'wal, a jun paqx ntx'ixpit kynab'l, ex jun paqx nchex lipe ti'j alkyechaqku xnaq'tzb'il, a nya toj tumil; ex nxi kyq'o'n kyib' tu'n kykub' sb'u'n kyu'nxjal, a ẍtijqe, a nchi chu'chin kyi'j, tu'n kyxi' toj jun b'e te najin. 15 Atzin qe, qo yolin ti'jjo twutzxix tuk'a jun yol te tq'aq'b'il k'u'jb'aj, tu'ntzin qch'iy toj tkyaqil tumil, mujleqo tuk'a Crist, ajo nejinel tib'aj Ttanim, a t-xmilil. 16 Ex noq tu'n Crist, tkyaqiljo t-xmilil tmujb'in tib' ti'j, tu'n taq'in teyile tnej, tu'ntzintla tch'iy, ex tu'n kyonin te kyib' toj kyq'aq'b'il kyk'u'j, tze'nku taj.*
Jun ak'aj qchwinqil tu'n Kolil Jesucrist
17 Atzin kxel nq'manji'y, ex kxel woqxeni'n toj tb'i qAjaw, tu'n mi chi anq'ini'y tze'nqeku xjal, a nya nimil ti'j Dios, a nchi anq'in tze'nku ntqanin kynab'l, a nti' tumil. 18 Toj qxopin ta' kynab'l, ex najchaq ite' ti'j ak'aj chwinqil tu'n Dios, qu'n nti' tumil toj kywutz, tu'n tpajjo tch'uẍil kyanmin. 19 Ma tz'el naj kynab'l te tx'ixwejil, ex ma txi kyq'o'n kyib' toj kyachb'il, tu'n tkub' kyb'inchin tkyaqil wiq tzeqb'il, a nya wen.*
20 Me atzin kye', mi s-el kyxnaq'tzin ikyjo ti'j Crist. 21 Qala' ma tz'ok kyb'i'n te, ex ma chi xnaq'tzajtza, a tze'nkuxjo twutzxix, a at ti'j Crist. 22 Tu'npetzi'n, tze'nku nchi anq'intaqa ojtxe, kytzaqpinkji'y ojtxe kyte'n, a nti' tajb'in, a ma kub' sb'u'n tu'n kyajb'ila nya wen.* 23 Ex kytx'ixpinksji'y kyanmi'n ex kynab'la, tu'n kyoka ak'aj toj tkyaqil. 24 Ex kyq'o'nksinji'y kyte'n, a saqxix,* a b'antnin tze'nkuxjo taj Dios,* tu'ntzintla tyek'in jun kychwinqila twutzxix, a tz'aqle, ex xjanxix kywutz kykyaqil.
25 Tu'npetzi'n, mi chi niky'in yola, qala' teyile junjun tu'n tyolin twutzxix kyuk'a tuk'a,* qu'n qkyaqilx ma qo ok te junxch'in Ttanim Dios, a t-xmilil Crist.* 26 Ex qa ma tzaj kyq'oja, mi chi b'inchin ila; ex atzin q'oj mi txi kyk'u'n ajxi tex q'ij.* 27 Ikytzi'n, mi txi kyq'o'n amb'il te tajaw il. 28 Ex aye ileq', noqit mi chi elq'in, qala' tu'n kyaq'nin, ex tu'n tb'ant jun tb'anil aq'untl kyu'n, tu'ntzintla tknet ch'in kyu'n, tu'n kysipin kyuk'a yaj.
29 Mi txi kyq'ma'n jun yol, a nya wen. Qala' i tokin jun yol kyu'n, a wen, a at tajb'in tu'n kych'iyjo txqantl, tu'ntzintla at tky'iwb'il Dios kyib'ajjo aye nchi b'i'n ti'j. 30 Mi txi kyq'o'n amb'il, tu'n tb'isin Xewb'aj Xjan, qu'n noq tu'n Xewb'aj Xjan, ma txi tq'o'n Dios kyechila toj kyanmi'n, tu'n tel kyniky'tzajila qa te Diosqi'y, ex tu'n kykotpaja tojjo tq'ijil tzul te pa'b'in. 31 Mi chi yoli'n kujxix kyuk'a kyuk'iy; ex mi txi kyq'o'n kyib'a toj kyachb'ila; ex mi chi q'oji'n; ex mi chi ẍch'i'n tu'n kyq'oja; ex mi chi yasi'n, ex mi kub' kyb'inchi'n tkyaqil wiq il. 32 Qala', chi okxa wen, b'unin kyanmi'n jun tuk'a juntl. Kynajsinkuy kyila kyxola, tze'nku te Dios ma kub' tnajsin kyila tu'n Crist.*
* 4:2 Col. 3:12-13 * 4:8 Sal. 68:18 * 4:16 Col. 2:19 * 4:19 Ro. 1:21-25 * 4:22 Col. 3:9 * 4:24 Col. 3:10 * 4:24 Gen. 1:26 * 4:25 Zac. 8:16 * 4:25 Ro. 12:5 * 4:26 Sal. 4:4; Sant. 1:19-20 * 4:32 Col. 3:13