6
Ayi'y k'walb'aj, kyniminqekutzinji'y kytatiy, tze'nku taj qAjaw,* qu'n ante wenjo, ex ante tnejil nuk'b'iljo, a at t-xel tu'n Dios, qu'n ikyx ntq'ma'n toj Tu'jil Tyol Dios: Kyniminqekuji'y kytatiy ex kynaniy, tu'ntzintla kytzalaja, ex tu'n kyte'n ila' q'ij twutz tx'otx'.*
Ex ikyqex kyeji'y manb'aj, mi ka'min kyk'u'ja kyuk'a kyk'wala, tu'n tb'aj kyk'u'j. Qala' kych'iysinqeksa tuk'a tumil, ex kyxnaq'tzinqexa tu'n kynimin ti'j qAjaw.*
Ex ayi'y aq'nil, kyniminqekuji'y tajaw aq'untl tzalu'n twutz tx'otx' tuk'a kymutxb'il kyib'a, ex tu'n kykub' kynimin toj tumil, ex tuk'a tkyaqil kyanmi'n, nyakuxtlaj te Crist nchi ajb'ini'y.* Chi ajb'inxita, nya noq o'kx tze'nku nchi ka'yin kyi'ja, noq tu'n kyel wena kywutz, qala' kyb'inchinkuji'y lo tuk'a tkyaqil kyanmi'n, a tze'nku taj qMan Dios. Kyb'inchinkuji'y tkyaqil kyaq'i'n tuk'a tkyaqil kyk'u'ja, nyakuxtlaj taq'in Crist nkub' kyb'inchi'n, ex nya kyexjal. Qu'n b'i'n kyu'n, qa teyile junjun, exla qa aq'nil mo tajaw aq'untl, ktzajil tk'mo'n jun chojb'il te te tu'n qAjaw tze'nkuxjo wen, a otaq b'ant tu'n.
Ex ikyx kyeji'y tajaw aq'untl, kyb'inchinkuy wen kyi'j kyaq'nila.* Mi chi xob'tzin kyi'j, qala' kyna'ntza qa ikyqex kyeji'y tze'nqeku kyaq'nila, ite'kxa tjaq' tkawb'il qAjaw at toj kya'j, a nti' n-ok tka'yin tze'n kytenxjal.*
Qo we'kuxix twutz tajaw il
10 Atzin ja'lin, kykujsim kyib'a tu'njo kymujb'il kyib'a tuk'a qAjaw, ex tu'n nimxix tipin. 11 Kyq'o'nktzin kyi'ja tkyaqiljo a n-ajb'in te jun xo'l q'aq' toj jyoj q'oj, tu'n kykleta, a tze'nkuxjo ma tzaj tq'o'n Dios kye'y, tu'ntzintla kywe'xixa wen toj kynimb'ila twutzjo tsb'ub'l tajaw il, qu'n ma chi oka tze'nku jun xo'l q'aq' toj q'oj tuk'a. 12 Qu'n mina nqo jyon q'oj kyuk'axjal te twutz tx'otx', a at kychib'jil ex kyb'aqil, qala' kyuk'a nejinelqe, a mi q'ancha'l, ex kyuk'a jni' kawil, exsin tkyaqil nya wen, a at tipin toj qxopin, ex kyi'jjo tkyaqil taq'nil tajaw il, a nya te twutz tx'otx'qe.
13 Tu'npetzi'n, kytzyu'nksinji'y a jni' n-ajb'in toj joyb'il q'oj, a ma tzaj tq'o'n Dios kye'y, tu'ntzin tiky'x kyu'n tojjo tq'ijil nya wen.* Ajtzin tb'ajjo ikyjo, kukx kchi kyjel weji'y kujxix toj kynimb'ila. 14 Kukx chi we'kuji'y kujxix. Kypasim kyk'u'ja tuk'a twutzxix, nyakuj jun k'alb'il kyk'u'ja.* Ex kyk'lonkxixa wen tuk'a jun chwinqil tz'aqle, tze'nku jun kxb'il tok ti'j kyk'u'j xo'l q'aq' te kolb'ilkye.* 15 Kyb'inchimtzin kyib'a, tu'n kyxi'y q'mal Tb'anil Tqanil kolb'il, tze'nku jun xo'l q'aq' ntb'inchin tib' tu'n tok t-xjab' te joyb'il q'oj.* 16 Ex tib'aj tkyaqiljo lo, tenxit kynimb'ila tze'nku jun maqb'il te yupb'iltejo jni' tb'aq' sma'j nk'ant tu'n tajaw il. 17 Kyq'o'nkxsinji'y kolb'il tze'nku jun toj kywi'y tu'n tklet kywi'y tu'n.* Ex kytzyu'nktzinji'y Tyol Dios tze'nku jun machet te b'ujb'il tu'n tipin Xewb'aj Xjan.* 18 Kyb'inchinkuji'y tkyaqiljo lu'n tuk'a na'j Dios. Kukx chi kub'sin kywutza, ex chi qanin te Dios noq tu'n Xewb'aj Xjan. Tu'n tb'antjo lu'n kyu'n, chi we'kuxixa twutz tkyaqiljo nya wen, ex mi chi numja; qala' kukx chi na'n Diosji'y kyi'j tkyaqil Ttanim Dios.*
19 Ex ikyxjo, chi na'n Diosa wi'ja, tu'ntzintla ttzaj tq'o'n Dios jun nyola, aj nyoli'n, ex tu'ntzintla at wipi'n tu'n t-xi nyek'inji'y jni' t-xilin Tb'anil Tqanil kolb'il, a ewintaq ojtxe. 20 Ma chin tzaj tchq'o'n Diosa, te jun yolil te' Tb'anil Tqanil lo, ex noq tu'n tpajjo lu'n, intinkuxa toj tze. Tu'npetzi'n, chi na'n Diosa, tu'n t-xi nyolinji'y Tb'anil Tqanil tuk'a tkyaqil wanmi'n, tze'nkuxjo tu'n tb'ant wu'n.
Jun tq'olb'il Pabl tu'n tjapin b'ajjo u'j lo
21-22 Kxel nsma'n te Tíquico, a qerman, k'u'jlinxix wen, ex njapinxix tu'n toj tkyaqil taq'in qMan.* Kxel tq'o'n tqanil wi'ja, tze'n intini'y, ex ti' nb'ant wu'n, tu'ntzintla b'i'n kyu'n tze'n otoyi'y tzalu'n, ex tu'n toksin kyk'u'ja.*
23 Noqit ax qMan Dios ex qAjaw Jesucrist, txi q'onte kymujb'il kyib'a kyxolxa, ex kyxol tkyaqil nimil, ex tq'aq'b'il kyk'u'ja, junx tuk'a kynimb'ila. 24 Ex atjo t-xtalb'il Dios at kyuk'iy ex kyuk'a kykyaqiljo, a nkyk'u'jlin qAjaw Jesucrist tuk'a jun kyk'u'jb'il, a nlay b'aj. Ikyxitjo.
* 6:1 Col. 3:20 * 6:3 Ex. 20:12; Deu. 5:16 * 6:4 Col. 3:21 * 6:5 Col. 3:22-25 * 6:9 Col. 4:1 * 6:9 Deu. 10:17; Col. 3:25 * 6:13 Ro. 13:12 * 6:14 Is. 11:5 * 6:14 Is. 59:17 * 6:15 Is. 52:7 * 6:17 Is. 59:17; 1Tes. 5:8 * 6:17 Eb. 4:12 * 6:18 Col. 4:2-4 * 6:21-22 Kyb'i. 20:4; 2Tim. 4:12 * 6:21-22 Col. 4:7-8