2
Tej tkub' ttx'ixpin Jesús a', tu'n tok te vin
Tb'ajlinxi' oxe q'ij, b'aj jun mejeb'lin toj tnam Caná, toj ttx'otx' Galiley, ex antza ta'yetaqjo tnana Jesús. Ex ikyx te Jesúsjo kyuk'a t-xnaq'tzb'in i tzaj txko'n toj mejeb'lin. Ex tej tel b'ajjo vin, xitzin tq'ma'n tnana Jesús te: Ma tz'el b'aj tej vinch.
Me xi ttzaq'win Jesús: Ay qya, ¿Ti' qaj ti'jjo lo? Qu'n na'mx tpo'n amb'il tu'n t-xi xkye waq'i'n.
Me b'e'x xi tq'ma'n tnana kye' nchi sipintaq: Kyb'inchinkuy tkyaqil a tze'nkuxjo ktzajil tq'ma'n kye'y.*
Ex attaq qaq ma tij ẍoq' tkub'il a', ab'j julsinqe, ex nchi ajb'in te kytx'ajb'il xjal Judiy, tze'nkuxtaqjo ojtxe tumil kyu'n. Teyile junjun nkux b'aj junjun winqin ẍoq' a' toj. B'e'x xi tq'ma'n Jesús kye' nchi sipintaq: Kynojsinqekuxji'y ẍoq' tuk'a a'. Ex i b'aj noj kyu'n wen. Ex xi tq'ma'nl kye: Kyplu'nktz ch'in, ex kyinxa te tnejil nuk'il. Ex kub' kyb'inchin ikyjo. Ex atzin te' tnejil nuk'il kub' niky'b'in te' a', a otaq tz'ok te vin, nti' b'i'n tu'n ja' otaq tzaje, me ayetzin kye sipil b'intaql kye kyu'n, qu'n o kyli kye' ja' otaq chi meltz'aje kye' q'a'yil.
Ex atzinj tnejil nuk'il te mejeb'lin, tzaj ttxko'n chmilb'aj, a tzmataq njaw meje, 10 ex xi tq'ma'n te: Kykyaqil xjal nxi kysipin nej a tb'anilx vin; ex ajtzin kyb'aj k'wa'n txokenj toj jun mejeb'lin, nxi kysipin vin, a nya wiyil, tu'ntzin mi kyna'ye ttxutxjil. Me atzin te, ma kub' tk'u'n tejiy vin tb'anilxix, tu'n tokin tzmax tzalu'n.
11 Atzin lo tnejil techil tipin Jesúsjo b'ant toj najb'il Caná toj ttx'otx' Galiley, ex tu'njo lo xi tyek'ine' nim toklin kye' t-xnaq'tzb'in. Ex tu'n ikyjo, b'e'x xi kynimin qa Tk'wal Dios.
12 Tb'ajlinxitzi'n ikyjo, b'e'x xi' Jesús tojjo tnam Capernaum, tuk'a tnana, kyuk'a titz'in ex t-xnaq'tzb'in.* Antza i tene jun jte'b'in q'ij.
Tej kyex tlajo'n Jesús jni' k'ayil toj tnejil ja te na'b'l Dios
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13 Tej ch'ixtaq tk'ul kani'n nintz q'ij te Wa'j Pan kye Judiy,* jax Jesús tojjo tnam Jerusalén. 14 Ex okx tojjo tnejil ja te na'b'l Dios, ja' ate junjun sb'ul nchi b'aj k'ayin alu'mj te chojb'il kyilxjal, tze'nku wakx, rit ex palom. Ex ikyxjo, ok tka'yin aye xjal nya wen q'uqejqe tx'exb'il pwaq. 15 Tej tok tka'yi'n tkyaqiljo ikyjo; kub' tb'inchin jun asyal te poq'chb'il, ex i b'ajetz tlajo'n xjal ite' toj tja Dios, tuk'a jni' kyk'aẍjil, kywakix ex kyrit. Ex ja ttolpin kymeẍjo tx'exb'il pwaq, ex b'aj kub' chitjjo pwaq twutz tx'otx'. 16 Ex xi tq'ma'n kye' nchi b'aj k'ayin palom: Kyimetza kykyaqiljo lo tzma pe'n. ¿Ma mitzin nchi tx'ixwe'y tu'n ma tz'ok kyq'o'n tja nMa'n te jun k'ayb'il?
17 B'e'xsin tzaj kyna'ntz t-xnaq'tzb'in, aj tz'ib'in toj Tu'jil Tyol Dios:
Ay, Dios, Nimxix nchin xky'aqi'n ti'j Tjaych.*
18 B'e'xsin xi kyq'ma'n Judiy te: ¿Ti'tzin jun yek'b'il k'wel tq'o'n qwutza, qa at tokli'n tu'n tkub' tb'inchinji'y lo?
19 I xi ttzaq'win: Kyyuch'inkutzinji'y tnejil ja te na'b'l Dios lo, ex toj oxe q'ij otaq japin b'antl wu'n.*
20 Xi kyq'ma'n Judiy te: Taj qaq toj ox k'al* ab'q'e tu'n tjapin b'ajjo ja lo. ¿Ma akutzin japinte tu'n, toj oxe q'ij?
21 Mix ele kyniky' ti'j t-xilin tyol, qu'n mi nyolin ti'j jun ja twutz tx'otx'; qala' ti'jjo t-xmilil. 22 Me yajxi, tej tjaw anq'in Jesús juntl majl kyxol kyimnin, ul julk'aj toj qk'u'ja, a awo'y t-xnaq'tzb'in, ti'jjo yol lo, a otaq tzaj tq'ma'n qe'y. Ex tu'n ikyjo, xi qnimi'n a Tu'jil Tyol Dios ex tkyaqil tyol Jesús.
Ojtzqi'n tu'n Jesús tze'n tten junjun xjal
23 Kyojjo q'ij te Wa'j Pan lo, kub' tb'inchin Jesús nim techil tipin, ex nimxjal i nimin ti'j. 24 Me mix oke qe tk'u'j kyi'j, qu'n el tniky' ti'j kynab'l kykyaqilx. 25 Nya il ti'j tu'n t-xi tq'ma'n jun a'la te, tze'n tten jun xjal, qu'n ojtzqi'n tu'n, tze'n t-xilin kyxim toj kyanmin.
* 2:5 Gen. 41:55 * 2:12 Mt. 4:13 * 2:13 Ex. 12:1-27; Deu. 16:1-8 * 2:17 Sal. 69:9 * 2:19 Mt. 26:61; 27:40; Mr. 14:58; 15:29 * 2:20 Qaq toj ox k'al, 46 n-ele.