15
Tej t-xi q'i'n Jesús twutz Pilat
(Mt. 27:1-2, 11-14; Lc. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
Atzaj te' qsqix, b'aj ok kychmo'n kynejil pale kyib' kykyaqilx kyuk'a xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il, kyuk'a jni' nmaq xjal ex kyuk'a jni' nmaq kawil. Xi kyjtz'o'n Jesús wen, ex xi q'i'n twutz Pilat.
Te' tkanin, xi tqanin Pilat te: ¿Atzinjiy nmaq kawil kye Judiy?
Axa ma q'mante, chi Jesús.
Ayetzin kynejil pale nimx ja b'ant kyu'n ti'j Jesús twutz Pilat.
Xi tqanin juntl majl Pilat te: ¿Nti'xsin ch'in ntq'ma'n? ¡B'inqexsin jni'xsin nkyq'ma'n ti'ja!
Noq jaw ka'ylaj Pilat, tu'n mix xi ttzaq'wine Jesús.
Tej t-xi tq'ma'n Pilat, tu'n tkub' b'yet Jesús
(Mt. 27:15-31; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38–19:16)
Me ante Pilat, a aj kawil, aj tiky' junjun Xjan Q'ij, kukx nxi ttzaqpi'ntaq jun xjal, a tku'xtaq toj tze. Me nejtaq nxi tqanin alkye kyajxjal tu'n t-xi tzaqpet. Attaqtzin jun ichin, Barrabás tb'i, tku'xtaq toj tze, kyuk'a jte'l tuk'a, kyb'iyb'in toj jun q'oj b'aj kyi'j kawil te Rom. I b'aj xitzin tiljo jni' xjal q'malte te Pilat, ex i ok ten q'malte te, tu'n tjatz ttzaqpi'n jun xjal tze'nkuxtaqjo ntene kyu'n.
I xi ttzaq'win Pilat: ¿Kyajtzi'n tu'n t-xi ntzaqpinji'y Jesús, a nmaq kawil kye Judiy? 10 Qu'n el tniky' te qa noqtaq tu'n tlo'chj kyk'u'jjo kynejil pale otaq txi kyine. 11 I b'aj ok ten kynejil pale q'malte kye jni' xjal, tu'n t-xi kyqanin te Pilat, tu'n t-xi tzaqpet Barrabás.
12 Xitzin tqanin Pilat kye: ¿Titzin kyajtza tu'n tok nb'inchi'n ti'jjo ichin lu'n, a tok tb'i kyu'n te nmaq kawil kye Judiy?
13 Jotqex i b'aj jaw ẍch'in: ¡Pejk'inka twutz cruz tu'n tkyim! chi chi'.
14 Xi tqanin juntl majl Pilat: ¿Tinqu'n? ¿Ti'xsi'n nya wen ma tb'inche? chi'.
Xi kytzaq'win juntl majl kujxix wen.
¡Pejk'inka twutz cruz tu'n tkyim!
15 Tky'e'taq Pilat tu'n ttzaj kyq'oj xjal tuk'a. Tu'npetzi'n, b'e'x xi ttzaqpi'n Barrabás, ex b'e'x xi tq'o'n Jesús kye xq'uqil te aj Rom, tu'n tok kypejk'in twutz cruz tu'n tkyim.
16 Xi kyi'n xq'uqil te aj Rom twi' tpe'n kawb'il, ex b'aj ok kychmo'n jni' kyb'aj. 17 Ok kyq'o'n jun xb'alin ti'j, kyaq ka'yin, tze'n t-xb'alin jun kawil, noq tu'n tok kyxmayinku. B'aj kub' kyxpatx'i'n tqan tx'i'x, ex ok kymujb'in ttxa'n. Jax kyq'o'n toj twi' nyakuj jun toj twi' nmaq kawil, 18 exsin i b'aj ok tentz ẍch'il ti'j: Nimxit tb'i'y, ay nmaq kawil kye aj Judiy, chi chi'.
19 I b'aj ok ten jemil toj twi' Jesús tuk'a tze, b'aj ok kytzub'in ti'j, ex b'aj kub' meje twutz, nyakutlaj nchi k'ulenaj twutz. 20 Kyb'ajlinxi xmayin ti'j, el kyi'n xb'alin, a ok kyq'o'n, exsin ok kyq'o'n a t-xb'alin toktaq, exsin etz kyi'n tpe'n ja te kawb'il, a ja' tu'n tok kypejk'in twutz cruz.
Tej tjaw pejk'it Jesús twutz cruz
(Mt. 27:32-44; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)
21 Attaq jun ichin aj Cirene, Simun tb'i, ttata Lejantr ex Ruf,* n-iky'kutaq antza tzajnin toj tb'e. Te' tok kyk'ulb'in, ok kyq'o'n il ti'j tu'n t-xi tiqin tcruz Jesús. 22 Pon kyin toj jun najb'il Gólgota tb'i, atzin tz'elpine b'ib'aj ikyjo: Ja ta' tb'aqil twi' kyimnin. 23 Xi kyq'o'n vin sma'nx tuk'a ta'l mir te, tu'n mina tna'yeku kyixk'oj. Me mix xi tk'wa'ne. 24 B'e'xsin jaw kypejk'i'n xq'uqil te Rom twutz cruz, ex b'aj kub' kypa'n t-xb'alin Jesús kywutz. Me nej, i b'aj saqchan ti'j alkyetaq tu'n tkanb'inte, tu'n t-xi ti'n.* 25 B'eljaj or te qlixje te' tjaw kyq'o'n Jesús twutz cruz. 26 Ok kypejk'in jun tz'lan tib'ajxi twi', me nej ok kytz'ib'in twutz kyjalu'n: Ate Jesúsjo, a Nmaq Kawil kye aj Judiy.
27 Junx tuk'a Jesús jaw kyq'o'n kab'e ileq' twutz cruz, jun toj tman q'ob' ex juntl toj tẍnayaj. 28 Ikytzin japin b'ajjo Tyol Dios ti'j Jesús, a ntq'ma': Ok q'o'n tze'nku jun ileq'.*
29 Ex jni'qe xjal nchi b'aj iky'xtaq antza, noqx nchi b'aj yasintaq ti'j, ex noqx nja kyyekin ti'j kywi' te kyxmayb'il ti'j,* ex kyq'ma: ¡Nyakutzin atejiy nq'mante tu'n tjaw tyuch'i'n tnejil ja te na'b'l Dios, exsin tu'n tb'ant juntl tu'n toj oxe q'ij!* 30 Klomiltzin tib'a ja'lin, ex q'inkutz tib'a twutz cruz, chi chi'.
31 Ikyx nb'aj kyq'ma'ntaqjo jni' kynejil pale exqetzi'n jni' xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il. Nb'aj kub' kyq'ma'ntaq kyxolile: ¿Tze'n tten nb'aj klettaq junjuntl xjal tu'n, me antetz, mi nb'ant tklonte tib'? chi chi'. 32 In tku'tz twutz cruz ja'lin, tu'n tok qka'yin, ex tu'n t-xi qnimin, qa twutzxix qa a Crist, a Kolil ex nmaq kawil te aj Israel.
Ex ikyqexljo yo'lqekstaq tuk'a twutz cruz, noqx nchi yasin, ex noqx nchi b'aj xmayintaq ti'j.
Tej tel kyim Jesús
(Mt. 27:45-56; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)
33 Te' tok kab'laj q'ij, ex tzmaxi toj oxe or te qale, b'e'x ok yupj twutz tx'otx'. 34 Ax orjo jaw ẍch'in Jesús kujxix wen, ex tq'ma: Eloi, Eloi, lama sabactani. Atzin tz'elpine ikyjo: ¡NMan Dios! ¡NMan Dios! ¿Ti'xsin qu'n ma chin kyij ttzaqpi'n?*
35 At junjun b'aj b'inte, kyxolxjo ite'xtaq axsa ex b'aj kyq'ma: Kyb'inxsi'n, lu' nq'olb'in ti'j Elías, a yolil Tyol Dios.*
36 Ex jun paqx el rinin jun jyolte ch'in b'u'ẍ. Kux tmulin toj vin tx'am, ex ok tk'lo'n ti'j twi' jun ptz'an, tu'n t-xi tk'wa'n Jesús.* B'aj xi kyq'ma'n xjal te: ¡Ax tenkuj! Jekytzin tzul Elías q'ilte, tu'n tku'tz twutz tcruz.
37 Jaw ẍch'in Jesús kujxix, ex b'e'x el kyim. 38 Atzin xb'alin tokxtaq tojjo tnejil ja te na'b'l Dios, b'e'x kub' laqj te kab'e; tzaj xkye ti'jjo ttxa'n jawl, tu'n tk'ul kanin ti'jjo juntl ttxa'n twutz tx'otx'.
39 Atzin kynejineljo xq'uqil te Rom, wa'ltaq twutz Jesús, te' tok tka'yin otaq tz'el kyim, tq'ma kyjalu'n: Twutzx tetz Tk'wal Diostaq te' ichin lo.
40 Najchaq nchi b'aj ka'yintztaq junjun qya; kyxol atetaq Mariy, aj Xle'n, ex Salomé, exsin Mariy, tnana jun Santyaw kyitz'in kyib' tuk'a Jse. 41 Ayetzi'n qya, aye' i b'aj b'et tuk'a Jesús te' nb'ettaq toj Galiley,* ex i mojin tuk'a, me nya o'kqexjo, ex ite'xtaq txqantl nche'xtaq tuk'a Jerusalén.
Tej tkux muqu'n Jesús
(Mt. 27:57-61; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)
42 Atzaj te' qok yupj tojjo q'ij anetzi'n, jotxtaq xjal tu'n tb'anttaq kyten te junxil q'ij, a q'ij te ajlab'l, a ja' mix a'ltaq tu'n taq'nin. 43 Ante Jse aj Arimatey, jun xjal nimxixtaq toklin kyxol kawil ex nyo'ntaq ti'jjo Tkawb'il Dios, el ti'n tchewil ti'j, exsin xi' tuk'a Pilat, a kawil, qanil te' t-xmilil Jesús, tu'n tel ti'n twutz cruz, ex tu'n t-xi muqb'aj toj jul. 44 Te' tb'inte Pilat qa otaq kyim Jesús, b'e'x jaw ka'ylaj, exsin xi ttxko'n kynejiljo kawil xq'uqil, tu'n t-xi tqanin te qa otaq kyim. 45 Te' tb'aj tq'ma'n tkyaqil te Pilat, b'e'xsin xi ttziyin te Jse, tu'n tel ti'n, ex tu'n tokx tmuqu'n. 46 Tzaj tlaq'o'n Jse jun iqb'il tb'anilx wen, kutz ti'n t-xmilil Jesús twutz cruz, b'aj tptzo'n wen tojjo iqb'il, exsin okx tq'o'n toj jun jul, kyij tjpu'n tuk'a jun ma tij ab'j. 47 Ayetzin Mariy, aj Xle'n, exsin Mariy, tnana Jse, nchi ka'yintaq ja' okxi muqu'n.*
* 15:21 Ro. 16:13 * 15:24 Sal. 22:18 * 15:28 Is. 53:12; Nya toj tkyaqil Tu'jil Tyol qMan ja' ta'ye v. 28. * 15:29 Sal. 22:7; 109:25 * 15:29 Mr. 14:58; Jn. 2:19 * 15:34 Sal. 22:1 * 15:35 2Re. 2:1-12; Mal. 4:5-6 * 15:36 Sal. 69:21 * 15:41 Lc. 8:1-3 * 15:47 Mt. 27:55-56