5
Puka ꞌEe Aja Iropu Noꞌona
Ea kaꞌene toronu ꞌahi hinajara puka kaꞌene asura vaja vene ꞌee hura vejiꞌinijaho ija manaꞌinijaꞌi ꞌunanavume kavuta. Puka kajaho aja iropu noꞌo tahuhara. Na kaꞌeme ꞌona ojiꞌina harusinijara ira ajira ikaꞌina ꞌumenana. Ea irara areri pukakaho jarae aja turakuꞌena? Ei pini akúpa ꞌahi hinuna ho mweꞌi hinuna ho mweꞌi hari hinuni areri pukake rasame kahuna pana. ꞌEne na ijihunaꞌe ajira niravuta. Ijihuni maijaho ea kaꞌene areri pukake jarae kahuna paꞌana. ꞌEne eruta pini ijá ꞌwarimana. Niramujaho areꞌi kaivo ike hena. Juta opuni Raioni kaꞌene Teviti oni amujijara sisea asitahanaꞌomo Hu areri pukakaho jarae aja iropu noꞌo rasahuna. Na niriꞌi kavujaho toronu riri unenu ꞌahoꞌa maiꞌo hijiꞌina noꞌona noꞌo ꞌee eruta puni vaji Remua kaꞌene ꞌanaume kwama jaꞌinaꞌe ijí naminana. Huni atana iropu noꞌone ꞌee nia iropu noꞌona. Ijijahija Godoni ꞌAvena iropu noꞌo kaꞌene irechamiume mweꞌi mahoꞌo vaꞌajivajina. Hura ro ꞌeꞌuna roe toronu ꞌahi hina jihuni ija manaꞌina vaji puka kaꞌene namajaho apenana. Hu puka kaji apenajaho unenu ꞌahoꞌa maiꞌo hijiꞌina noꞌona noꞌo ꞌee eruta (24) ijija Huni unaꞌi arihara. Pu ꞌoiꞌoi kita saꞌina ꞌee tevua korutia vejiꞌini jijahija venuꞌa amua mamaa ituꞌona tuama ajiviꞌina ꞌekara. Ijijahija Godoni ehipuni siporua. Pu javaa maiuꞌina ikaꞌina vejara.
A pukakaho areri apene huni aja rasahuna. Ijihuni maijaho A kwamajine A kachiꞌina amuja ꞌee kwaa ara mapoka Godonaꞌe Oni ꞌaiji ꞌimena ꞌekana. 10 Ara venaume pu ara kwaa kaꞌene kiniepo ꞌajohujihi rejara. ꞌEne núni Godijihuni pirisitia rejara. ꞌEnajihunaꞌe pura eaka mapoka kaꞌene mweꞌakaki hijujija ꞌajoahuna.
Remuiji Aromahajina
11 Na niriꞌi hejujaho ꞌona ojiꞌina mapoki jihipuni ira toronu rori hejuta. ꞌEne unenu ꞌahoꞌa kaꞌene maiꞌo hijiꞌina ꞌee eruta mapoka ijí hijara. ꞌEꞌeme ea kaꞌene ijí hijaha ꞌona namajaho nihoꞌo ajarasa rena navaraꞌomo nihoꞌo areri patahuna renana. 12 Pu ira ajira ikaꞌina ꞌwavara
Remua kaꞌene ꞌanaajaho Hu arerinaꞌomo Hu harura uneunecha mapoka vwiha mamaa ajisina hura ꞌee hanajiꞌina ijija Huna. Iha ahasirihuna ꞌee merajihuna ꞌekahuna ꞌwavara.
13 Uneunecha kaꞌene akúpi ꞌahi hijura ꞌee mweꞌa ꞌahi hijura ꞌee mweꞌa hari hijura ꞌee soha ꞌaha ꞌee vaji hijujipo na heꞌeme ijaꞌina ꞌwavara.
Merajihuna ꞌee taꞌarohuna ꞌee iha ahasirihuna ꞌee harura majamano toronu ꞌahi hinujiꞌo Remui jihipuna ꞌwavara.
14 Unenu ꞌahoꞌa kaꞌene maiꞌo hijiꞌina noꞌona noꞌo majamano nimaa nimaa ꞌwaꞌeme eruta ijija Huni unaꞌi mweꞌi arihe pu oja mihara.