2
Na Wejuli Nisgaml pitu'gwi'titl ta'nig getlams'tasultijig
Na na'gweg teluisig Pentigast iga'q, 'ms't ta'n te'sijig getlams'tua'titl Se'susal na etl mawiejig. Jiniw nutmi'tij sespena'q wejiaq musigisg'tug. Pa na wijei aq melgignaq ugju'sn putueg. Na we'gwi ginta'q lamguomg ta'n epulti'tij aq maw gujm. Na tujiw nemitu'titl teli angamgug 'st'ge' pugte'tl. Se'sita'qal 'ms't ta'n te'sijig aq sama'lugwi'titl. Wejuli Nisgaml na. 'Ms't ta'n te'sijig pitu'gwi'titl Wejuli Nisgaml aq mestatesgagwi'titl. Poqji piltui'sultijig. Wejuli Nisgam gisa'laji na tli'sultinew.
Etna na na'te'l Lesui'paq eimu'tijig Selusalemg ta'n gepmitelma'titl Nisgaml. Weita'jig ta'n telgi'g ugs'tqamu. Ta'n tujiw nutmi'titeg ula sespena'l, na pugwelgig mawita'jig. Na tujiw ta'n te'sijig getlams'tmu'tijig tewita'jig. Na mimajuinu'g paqalaiultijig, muta ingute'jit nutua'titl newgte'jilitl teli'silij ta'n negmow teli'sulti'tij. Na 'ms't ta'n te'sijig sigti paqalaiultijig aq telimtultijig, “Wegla mimajuinu'g ta'n piltui'sultijig tleiaultijig Galaliewa'gig. Tal gis tliaq teli'sultijig 'st'ge' ginu? Ginu tleiaulti'gw na maqamigal Paltia, Mitia, Mesopotamia, Jutia, Gappatosia, Pontus, E'sia, 10 Pligia, Pampilia, we'gaw Ijipt aq ta'n telgi'g Lipia, aq gigjiw Sailin. Alt tleiaultijig Lo'm, na mnigu teluisig Gelit, aq Alapia. 11 Ginu na Lesui'peulti'gw aq ta'nig gawasgita'jig ugjit Lesui'peultinew, gatu 'ms't ginu nutuggwig negmow teli'sultijig ta'n ginu teli'sulti'gw. Wesgutmi'tij ta'n goqwe'l telgi'gl Gjinisgam gis tla'tegetl.” 12 Na paqalaiultijig aq mo nestmi'ti'gw. Pipanimtultijig, “Tal gis tliaq? Ula talueg?”
13 Pas'g igtigig maligima'tiji ta'nig getlams'tua'titl Se'susal aq teluejig, “Ula mimajuinu'g getgia'tijig!”
Pie'l ugtagnutmaqanm ta'n tel gina'muep
14 Na tujiw Pie'l gaqama'sit maw igtigig newgtisgegsijig jel newgt apostale'wijig. Toqo poqji gsigawet ta'n tel glulaj pugwelgig mimajuinu'g, “Nigmatut, aq ta'n te'sioq eimu'tioq Selusalemg, jigs'tuig ni'n. Agnutmaqan geggunm ta'n getu tlimuloq. 15 Tel'ta'sultioq ninen getgia'tieg, pas'g na mo telianug. Mo ninen getgia'tiweg. Atejoqoq pesgunateg ajiet egsitpu'g. Ma wen gisi gtigiegw na tetuji egsitpu'g. 16 Gatu awna, etna na ula ta'n iganigjitegewinuaq Joelo'q wesgutg'pneg aq ewi'gig'pneg 17 ta'n Gjinisgam gis tluep. Telimapni,
‘Etna na ula ni'n Gjinisgam tla'tega's
enmigiaspiaqal na'gwegl.
Elgitmultoqs'p Wejuli Nisgam
aq ilgwenata 'ms't 'ntmimajuinumg.
I'ttew 'gtinnewaq.
Ggwisuaq aq 'gtusuaq iganigjitaqatitaq.
Maljewe'jg aq gisigu'g pugwelgl
ta'n milaptaqatitaq Nisgamewe'l.
18 Na tliatew wegla na'gwegl,
elgitmua's Wejuli Nisgam 'ntlugowinumg,
gitg ji'nmug aq maw e'pijig.
Negmow iganigjitaqatitaq.
19 Tla'tega's paqalaiwaqan musigisg'tug
aq ugs'tqamug ugjit musga'tua's mimajuinu'g
'ntml'gigno'tim.
Na tujiw nmitutoqs'p mal'tew, pugtew, aq ntlutew.
20 Na na'gu'set 'mgatawa'sitew
aq tepgun'set 'mgwe'tew st'ge' mal'tew.
Etna na ula tliatal
ge'sg menaq mujgajewei na'gweg iga'nug
ta'n Gjisaqamaw 'pgisintew.
21 Gatu 'ms't wen ta'n etamatl Nisgaml ugs'tan,
na negm ugs'tatew.’ Na.
22 “Nigmatut, ta'n tleiaultioq Isle'lewa'gig, jigs'tuigw! Amuj na geituoq Se'susal na Nasaletgewa'j gisi mgnapnn Gjinisgam ugjit tla'tegelipnn ta'n tel puatg. Gjinisgam na tel musga'tugsioqop ta'n pugwelgl goqwe'l tla'tegepnn paqalaiuti'l aq ta'n teli 'npitegej. 23 Gjinisgam gis gisite'tg'p ugjit Se'sus ignmugsinew. Negm gissutg'p aq geitoqop ge'sg menaq telianugweg. Gilew ne'po'qopnaq aq tela'taqatioq muta ignmuoqopnig ne'pa'new. 24 Ta'n tujiw Se'sus gisi np'geg, Gjinisgam apaji minua'lapnn muta mu telgita'sigup utqutaqane'gatig tllaqann. 25 Ta'pito'q teli agnimapnaq ugjit Se'susal, ‘Ni'n geitu iapjiw ni'neg Gjinisgam eig. Geji'g ni'n 'ntinaqaneg eig aq apoqonmuitew. 26 Etna na ugjit 'ngamlamun welgwitg aq miwatmaq Gjinisgam. Ni'n ta'n tel mimajuinui elita'si ta'n teli tplumi't'p. 27 Ma 'nqalagul ni'n 'njijaqamij utqutaqane'gatig aq ma ignmuawt ni'n na'qi tllaqann. 28 Ne'gaw musga'tuip ni'n ula awgti ta'n elgwenig iapjiwewei mimajuaqan. Ta'n tel gigje'win welgwitg 'ngamlamun.’ Na teluep Ta'pito'q.
29 “Nigmatut, amujpa na giasgiwewei gegnua'tuloq ugjit gujjinuaq Ta'pito'q. Nepg'pnaq aq utqutalut'pnaq. Utqutaqanm eteg aq nemitu'g me' nige' gisgug. 30 Ta'pito'q iganigjitegewinuaq aq geitoqopneg Nisgaml ta'n teli tplumt'pnn. Teplumapnn, ‘Newgte'jit ta'n wetapegsitew gi'leg elege'witewitew 'st'ge' gi'l.’ Amujpa na na teliaq muta Gjinisgam teli tplumt'pnn. 31 Ta'pito'q iganigji'toqopneg ta'n Gjinisgam getu tla'tegetew aq wesgutg'p ugjit ta'n tli minunsilital na Nujiugs'tawi'welitl ta'n petgimatal ugjit ilgwenan ugtmimajuinumg. Telueteg, ‘Negm mo 'nqatmug utqutaqane'gati, aq mo wa'qi etl gaqalaqanugupnig.’ 32 Gjinisgam minua'lapnn ula Se'sus gisi npliteg aq ninen 'ms't nemitueg'p ta'n gis tliaqap. 33 Gjinisgam gisa'latl Se'susal mawi espe'lin wa'so'q aq pa'silin ugtinaqaneg. Se'sus ignmut'pnn Wejuli Nisgaml ta'n teli tplumt'pnn ujjl aq nige' Se'sus ignmugsi'gul Wejuli Nisgaml. Etna na ula ta'n nige' nemugsioq aq nutuoq. 34 Ta'pito'q nepg'pnaq aq utqutalut'pnaq. Pas'g ugjijaqamitl wa'so'q eliepnaq mo wa'qiwal. Gatu agnimapnn Se'susal ta'n teluepnaq,
‘Gjisaqamaw, na Wegwisit Nisgam,
telimatl ni'n Gjisaqamaw:
Pa'si tet 'ntinaqanmg ta'n gepmitelmulg.
35 Glapis pegwatesg't ta'n getan'sg
aq na tujiw gi'l iganpugutuates.’ Na teluep Ta'pito'q.
36 “Etna na ugjit nige' ni'n Pie'l telimuloq 'ms't ta'n te'sioq tleiaultioq Isle'lewa'gig. Gjinisgam apaji minua'latl Se'susal aq gisa'latl Gjisaqamawilin aq iganpugutuan ta'n te'silitl wen. Etna na ula tel pualuloq gji'tunew tlian, ula na wijei Se'sus ta'n gilew gujjiewto'qopnaq.”
37 Na mimajuinu'g nutmi'titeg na mesgata'sultijig aq welmaita'-sultijig. Telima'titl Pie'lal aq igtigig apostale'wiliji, “Tala'taqatitesnen nige?”
38 Pie'l telimaji, “Gawasgita'sultigw aq jiglita'gw elue'utigtug. 'Gtlams'tasultigw Se'susewigtug, aq Gjinisgam apigsigtugsitoqs'p 'gtlue'utiwal aq ignmugsitoqs'p Wejuli Nisgaml. Na tujiw sign'tasultigw Se'suguli ugwisunmg. 39 Etna na ula Gjinisgam teli tplumugsioqop gilew aq gn'januaq aq maw ta'nig gneg eimu'tijig ugjit 'ms't ta'n te'siliji ta'n Gjisaqamaw Gnisgaminu wigumaji ugjit negm.”
40 Pie'l ap angu tlimaji aq munsaiwaji, “Wa'so'q 'gtu 'lta'ioq, amujpa na ignmuoq Gjinisgam ugs'tawugsinew glaman ma 'lta'woq mn'tua'gig ta'n negla elue'ultijig mimajuinu'g i'ttaq.” 41 Pugwelgig negmow getlams'tmu'tijig gelu'lg agnutmaqan aq sign'tasultijig. Na na'gweg si'st pituiptnnaqanijig mimajuinu'g angua'lutpni maw negmow. 42 Te'sigisg'g, 'ms't ta'nig getlams'tasultijig weltesgatultijig aq wej agnutmasultijig wegla apostale'wijig. Mawi emtoqwala'titl Nisgamal aq mawi a'sutma'tijig aq mawatalultijig Gjisaqamaw ugwela'gewe'm.
Ta'n telo'ltijig ta'nig getlams'tasultijig
43 Gjinisgam ignmuaji apostale'wijig ml'gigno'ti ugjit lugwatmnew paqalaiuti'l aq gnugwaqann. Etna na ugjit 'ms't wen gtlamitelma'titl Nisgaml. 44 'Ms't ta'nig getlams'tmu'tijig gigjiatultijig aq tepi'sultijig ta'n goqwei geggunmi'tij. 45 Ta'n tel nuta'ma'tij netuisgetu'titl ugmaqamigemual gisna nat goqwei ta'n ugtaligam aq ignmujig suliewei ta'n teli ugtmite'tmi'tij. 46 Na te'sigisg'g weltesgatultijig 'gjia'sutuo'guomg aq mawatalultijig alt wiguowaq. Miwatmua'tij Nisgaml ta'n telatalulti'tij aq uggamlamunual welgwitgl. 47 'Ms't ta'n te'sijig getlams'tmu'tijig miwatmua'titl Nisgamal. Esgwia'tijig wel'te'lmatiji. Te'sigisg'g Gjisaqamaw angua'laji mimajuinu'g ta'n westa'tiji. Na pem pugwelieji ta'nig getlams'tua'titl Se'susal.