22
Telimaji, “Ji'nmutut, ta'n tetpo'ltieg aq ta'nig me' gisiguultijig je mu ni'n, jigs'tuig ta'n tli igalsitesg.” Ta'n tujiw nutua'titeg etlewistunitl Lesui'pewei ugtli'sutiwow, je me' ap naji wantaqita'jig. Aq Poligap siawewistoq,
“Ni'n Lesui'pewi, etli ugs'tqamuiap Talsus, Silisia eteg. Etl neps'tgwa'tasi ula Selusalemg Gamaliel gegina'muip. Melgi gina'muimg ugt'tplutaqanml gujjinaqi'g, aq melgi majulgwalg'p Gjinisgam 'st'ge' nige' gilew. Gitnmeiaqapnig mimajuinu'g ta'nig getlams'tasultipnig ta'n Gjinisgam musga'tuaji ta'n tli ugs'ta'titaq aq ta'n tlo'ltilitaq, we'gaw pegwataqapnig ne'po'qsinew. Ji'nmug aq e'pijig pegwataqapnig pijo'lugsinew laplusang. Na espe'g patlia's aq 'ms't iganpugultijig gis gnua'tultaq na. Ni'n teliaq telimuloq. Ignmuipnig wi'gatignn ugjit Lesui'paq tle'g Tamasgus. Assma pem liap na'te'l ugsua'lan mimajuinu'g aq apaja'lan Selusalemg pisgataqanapigtug, ta'n tli ugtap'titaq.”
Poligap telimaji ta'n Gjinisgam teluelipnn
(Paqalaiwaqann 9.1-19; 26.12-18)
“Na ge's pemia'neg aq pem gigjiw iga'ieg Tamasgus na'tami gis mewlia'gweg, na jiniw gesateg wasoqotesg wejiaq musigisg'tug glapis ni'neg. Weji peteja'i 'ntue'mg aq nutaq nat wen telimit, ‘Sol, Sol, goqwei tel gitnme'win ni'n?’ Pipanimg, ‘Wenin ta gi'l, Gjisaqamaw?’ Teli asitemit, ‘Ni'n na Se'sus, Nasaletgewa'j ta'n gi'l ma'mun gitnme'win.’ Na ji'nmug wijitgweiwipnig nemitu'tij na wasoqotesg pas'g mo nutua'tigul ta'n wen etl glulit ni'n. 10 Ni'n pipanimg, ‘Tala'tega's nige' ni'n Gjisaqamaw?’ Negm telimit ni'n, ‘Unaqa'si aq lia Tamasgus aq na'te'l tlimulten 'ms't goqwei ta'n Gjinisgam tel pual'sg tla'tegen.’ 11 Nepapigwa'lig na wasoqotesg aq nigmaq wesua'lit 'npitn aq elglisgenit Tamasgusg.
12 “Na'te'l eig'p ji'nm teluisit Ananaias, ta'n emtoqwalatl Nisgaml. Melgi gtlams'tgl ginu ugt'tplutaqanminal aq ma'mun gepmitelmus 'ms't ta'n te'sijig Lesui'paq wigultijig Tamasgus. 13 Ni'neg pegising'p, gmetug gaqama'sit aq telimit, ‘Gwis, Sol, apat nemitega.’ Na smtug nemitegei aq angamg negm. 14 Ananaias teluet, ‘Gjinisgam ta'n gujjinaqi'g emtoqwala'tipnn gisi mgn'sg gi'l 'gji'tun aq tla'tegen ta'n negm pual'sg, nmian getlamiet ugtlugowinuml Se'susal, aq nutuan etl ewistulitl. 15 Gi'l peggwa'sites aq gnua'tegetes igtigig ta'n goqwei nemitun aq nutmn ugjit Gjinisgam. 16 Aq nige' mut piami esgmaw! Unaqa'si, pipanim Gjinisgam ugs'ta'ulnin, aq 'gtlue'uti'l jigla's'gt'tal! Na tujiw sign'tasi.’ ”
Gjinisgam Poligapal elgimatl ta'nig mo Lesui'peulti'gw
17 “Na tujiw apaja'si Selusalemg, aq ge's etli a'sutmaianeg 'gjia'sutuo'guomg na tujiw telaplgigwa'i. 18 Nemi'g Gjisaqamaw aq na telimit. ‘Tetaqa'si aq 'nqate'n Selusalem, muta mimajuinu'g ula tet mo pualulug. Ma 'gtlams'tulu'g ta'n telimj ugjit ni'n.’ 19 Teli asitemg, ‘Gjisaqamaw, weli gji'jijig eliapnn ugta'sutuo'guomuaq aq pegwataqapnig ugsua'lugsinew, mattoqsinew ta'nig getlams'tasultijig gi'leg. 20 Ta'n tujiw nut gnua'tuet, Stipen, ne'po'teg ni'n eimap na'te'l. Wel'te'tmaqapnig ta'n tel ne'po'j aq ango'tmaqapni uggotmuaq wegla nujine'pa'taqatijig.’ 21 Gjisaqamaw telimit, ‘Maja'si muta ni'n gneg sitatug elgimul wegla ta'nig mo Lesui'peulti'gw.’ ”
22 Na mimajuinu'g jigs'tua'titl Poligapal glapis poqji wesgumaji ta'nig mo Lesui'peulti'gw, tel'ta'sultijig Poligap etl pisui agnimatl Nisgaml. Ap poqji sesgwa'utijig ta'n telaq wen ugsitun, “Jigla'lug, gisna ne'po't! Mo tepawgtigw mimajin.” 23 Me' naji gintoqsultijig aq me' pemi uggwaiultijig. Poqji menjiola'tiji uggotmuaq aq wenaqtesgmi'tij gun'tal, ugjit gun'tewta'new muta tel'ta'sultijig etl pisui agnimatl Nisgaml. 24 Na iganpuguit Lo'mewa'j telimaji ugsma'gnismg, “Pisgwa'lug Poligap ta'n sma'gnisg wigultijig. Mattoq ugjit 'gjigji'tuanew ta'n goqwei Lesui'paq, wet sesgu'tijig aq weji gtana'tij.” 25 Ta'n tujiw gis gl'pila'titeg, ugjit matta'new, Poligap pipanimatl sma'gnisl gaqamilitl na'te'l, “Telteg gilew 'gt'tplutaqanmuow matta'new Lo'mewa'j? Je me' menaq ilsumawoq, aq gisi gji'tuoq ta'n goqwei gisi opla'toq?”
26 Ta'n tujiw sma'gnis nutgeg, elietl iganpuguilitl aq pipanimatl, “Tal lugwen ta u't? Ula ji'nm Lo'mewa'j!”
27 Toqo na iganpuguit elietl Poligapal aq pipanimatl, “Tlimi, gi'l na Lo'mewa'j?”
Poligap teli asitematl, “E'e.”
28 Iganpugutuaji sma'gnisg teluet, “Ni'n ta'n tel gis Lo'mewi apangitmap mesgi'g suliewei.”
Poligap teli asitematl, “'Lpa ni'n teli ugs'tqamuiap!”
29 Na smtug wegla sma'gnisg ta'n getu matta'tipnn essetita'jig negmeg. Na iganpuguit jipaqa'sit ta'n tujiw geitoq ula Poligapal Lo'mewatl aq gi's gis glpilatl pisgataqanapigtug.
Poligap igalsit iganpugultiliji ugsisguaq
30 Na smtug telimaji ugsma'gnismg ugjit Poligap mena'tugsin pisgataqanapigtug. Getu' 'gji'toq giasgiwewei ta'n goqwei Lesui'paq elsutmua'titl Poligapal. Na igtig na'gweg telimaji iganpugultijig patlia'sg aq 'ms't iganpugultijig mawagnutma'tinew. Na tujiw ela'latl Poligapal ta'n eimu'ti'tij.